Adventsstjärna
Foto: Linnea Kesti/IKON

Svenska kyrkan i Luleå

Välkommen till Svenska kyrkan i Luleå! Här finns två av Svenska kyrkans församlingar: Luleå domkyrkoförsamling och Nederluleå församling.