Foto: Kontempel

Livsstegen

Tolv steg för oss som vill hitta vår väg i livet. Livsstegen är ett självhjälpsprogram.

VARMT VÄLKOMMEN PÅ INTRODUKTIONSMÖTE INFÖR ATT BÖRJA LIVSSTEGEN  2022!

Här nedan ser du datum och tider för höstens introduktionsmöten. Observera att det är obligatoriskt att gå på ett introduktionsmöte för nya deltagare som vill börja i Livsstegen.

Introduktionsträff måndag 29 augusti och tisdag 6 september, klockan 17.30 i Diakonins hus, Nygatan 12, Luleå. Gruppstart tisdag 13 september kl. 17.30. 

INTRODUKTIONSTRÄFF
Vi träffas på Diakonins hus, Nygatan 12. Det gula trähuset bakom domkyrkan Mötet beräknas ta ungefär en timme, men kan variera beroende på antal mötesdeltagare.

På mötet får du veta mer om programmet och tillfälle att berätta lite om dig själv.  Vid mötets slut får du höra om vilka dagar och tider som Livsstegsgrupperna erbjuds och därefter får du anmäla dig till en grupp. Som grupp träffas vi 12 gånger ungefär 1,5 timmar per tillfälle. 

Att delta i ett introduktionsmöte är obligatorisk för att delta i Livsstegen. 


Varmt Välkommen!

 

HAR DU FRÅGOR?
Kontakta Ulrica Vedin, ulrica.vedin@svenskakyrkan.se eller Anders Hedberg, anders.hedberg@svenskakyrkan.se

LIVSFÖRÄNDRING
Livsstegens 12 steg är utformade som en personlig vandring med start i insikten att jag har ett problem och där målet är att vilja hjälpa mig själv och andra.

1.     Maktlöshet – Jag har ett problem. Vad behöver jag hjälp med?

2.     Tillit – Jag öppnar mig för en kraft starkare än min egen. Vem kan hjälpa mig?

3.     Överlämnande – Jag tar emot den hjälp jag kan få. Vad kan jag ta emot?

4.     Självrannsakan – Jag sätter ord på mitt liv. Vem är jag?

5.     Bekännelse – Jag säger som det är. Vilken är min livsberättelse?

6.     Vila – Jag tar det lugnt. Hur återhämtar jag mig?

7.     Fullkomlighet – Jag ber om mod att vara den jag är. Vad behöver jag acceptera?

8.     Försoning – Jag låter mina relationer läkas. Vad behöver bli helt igen?

9.     Gottgörelse – Jag gör rätt för mig. Hur kan jag gottgöra?

10.  Tacksamhet – Jag tar vara på mitt liv. Vad har jag att tacka för?

11.  Bön – Jag lyssnar till mitt hjärta. Hur får jag vägledning?

12.  Medkänsla – Jag har någonting att ge. Vad vill jag ge vidare?

FÖRHÅLLNNINGSREGLER I LIVSTEGSGRUPPEN

Vi avbryter eller kommenterar inte varandra.
Vi pratar om oss själva och i jag-form.
Vi ger inte varandra råd.
Vi fördelar tiden så att alla får komma till tals.
Allt som sägs i gruppen stannar i gruppen.


LIVSSTEGEN – KORT HISTORIK 
Tolvstegsprogrammets rötter går tillbaka till tidig kristen klostertradition. I början av 1900-talet utvecklade den lutherske pastorn Frank Buchman Oxfordgrupprörelsen som byggde på sju steg för livsförändring baserat på Bergspredikan i Bibeln. Det var utifrån detta som Anonyma alkoholister startades 1935 i Ohio. Livsstegen började utvecklas av prästen Olle Carlsson då han arbetade med tolvstegsmetoden på 1980-talet och har fortsatt att utvecklas i Katarina församling i Stockholm och finns idag över hela landet.