Meny

Karlstads pastorat

Välkommen till våra fem församlingars kyrkor och mötesplatser runt om i Karlstad! I Karlstads kyrkor träffas människor varje dag för att dela livet. Det är så vi lär känna varandra och genom varandra också Gud. Att dela känslor, erfarenheter och arbete gör livet lättare.

Du som är senior och nu inte kan åka till kyrkogården för att tända ljus kan nu få hjälp med det. Kyrkogården hjälper dig och avgiften är frivillig.

Hjälp med att tända gravljus

Du som är senior och nu inte kan åka till kyrkogården för att tända ljus kan nu få hjälp med det. Kyrkogården hjälper dig och avgiften är frivillig.

Nu är tid att visa omtanke. Slå en signal till den som sitter ensam och isolerad. Ett telefonsamtal kan betyda mycket.

Håll kontakten med varandra

Nu är tid att visa omtanke. Slå en signal till den som sitter ensam och isolerad. Ett telefonsamtal kan betyda mycket.

Nyheter i Karlstads pastorat

Prenumerera via RSS