Foto: Per Berggrén

Karlstads domkyrkoförsamling

I domkyrkoförsamlingen samlas tre stadskyrkor. Där finner du domkyrkans höga tak och de mindre kyrkornas låga trösklar.