Foto: Per Berggrén

Karlstads domkyrkoförsamling

I domkyrkoförsamlingen finns Karlstads domkyrka och Vikenkyrkan. Varmt välkommen till gudstjänster och grupper!

Enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer begränsas nu antalet personer i våra kyrkolokaler.

Domkyrkan - ca 120 personer

Vikenkyrkan - ca 30 personer

Exakt hur många som får plats beror på hur många sällskap som kommer. De som känner varandra kan sitta tillsammans i grupper om max åtta.

Läs mer här om vad du ska tänka på när du kommer till kyrkan.