Svenska kyrkan lanserar Första hjälpen vid sorg

Nyhet Publicerad

En färsk Sifo-undersökning visar att många känner stor osäkerhet i mötet med andra människors sorg – och vill bli bättre på att vara ett stöd för vänner och kollegor. Därför lanseras idag Första hjälpen vid sorg genom ett utskick till 2 000 svenska företag.

Första hjälpen vid sorg är en samling konkreta tips på sådant som medmänniskor, vänner och kollegor kan göra för den som sörjer. Tipsen utgår från Svenska kyrkans erfarenhet av att stötta människor i sorg i olika faser i livet. Syftet är att hjälpa till i mötet med andras sorg. Första hjälpen-kittet erbjuds som affisch och broschyr och finns även på Svenska kyrkans webbplats.

– Första hjälpen vid sorg kan inte ta bort smärtan men kan kanske hjälpa oss att hjälpa varandra. Sorgen är lika viktig att ta hand om som såren. Vi får ofta frågor om hur man kan hjälpa medmänniskor i sorg, och vår erfarenhet är att enkla saker spelar stor roll. Att ta kontakt är viktigt, säger Ingrid Edgardh, präst i Svenska kyrkan med lång erfarenhet som sjukhuspräst.

Svenskarna vill bli bättre på att möta sorg
Sifo-undersökningen bygger på 4 200 intervjuer och har gjorts på uppdrag av Svenska kyrkan. Den visar att 95 % anser att det är viktigt att finnas där för människor som sörjer, samtidigt som många är osäkra i mötet med andra människors sorg. Nära 7 av 10 (68 %) har upplevt att de inte vetat vad de ska göra eller säga till en person som sörjer. 71 % skulle vilja bli bättre på att möta människor som sörjer. Bland unga, 18-29 år, uppger nästan 4 av 5 (79 %) att de vill vara bättre förberedda.

Når 2 000 arbetsplatser
Den här veckan når Första hjälpen vid sorg företag i hela landet genom ett utskick till 2 000 personalchefer och HR-ansvariga. Organisationer och andra arbetsplatser välkomnas också att beställa affischer och broschyrer gratis på Svenska kyrkans webbplats.

– Vi menar att mötet med sörjande också är en personalfråga. På varje arbetsplats finns en första hjälpen-låda med bandage och sårtvätt ifall någon skulle skadas. Den tar vi för given. Men när en anställd drabbas av sorg står många handfallna. Vi hoppas att våra tips ska hjälpa fler att känna sig bättre förberedda nästa gång någon i deras omgivning sörjer, säger Gunilla Löf Edberg, nationell samordnare för Jourhavande präst, vid kyrkokansliet i Uppsala.  

Sifo-undersökning om sorg – sammanfattning

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo under perioden 20 september-5 oktober 2017. I webbintervjuerna deltog 4 200 personer (200 från varje län) i åldrarna 18-79 år. Resultatet i korthet:

– Sorg är viktigt. 95 % tycker att det är viktigt att finnas där för människor som sörjer någon. Fler kvinnor (97 %) än män (93%) svarar att påståendet stämmer i någon grad.

– Det finns en osäkerhet förknippad med att möta människors sorg. Nära 7 av 10 (68 %) har någon gång upplevt att de inte vetat vad de ska göra eller säga till en person som sörjer. Personer yngre än 50 år uppger detta i högre utsträckning.

– 68 procent anser att vi i Sverige generellt sett är dåliga på att hantera sorg. Kvinnor (73 %) anger detta i högre grad än män (64 %). Personer i åldersgruppen 50-64 år anger i högst utsträckning att påståendet stämmer (72 %).

– Kvinnor är mer bekväma med att möta sörjande människor. Kvinnor (63 %) svarar i högre grad än män (49 %) att de är bekväma med att möta sörjande människor. 34 procent av männen och 19 procent av kvinnorna anser att det är så obehagligt att möta människor i sorg att det är något som de försöker undvika.

– Det som upplevs som svårast i mötet med sörjande är vad man ska säga (51 %), rädslan för att tränga sig på (43 %) och att veta vad som är okej att göra (33 %). Endast 8 procent upplever att inget är svårt när de möter sörjande.

– Många vill bli bättre på att möta sörjande människor, särskilt unga. Totalt 7 av 10 (71 %) skulle vilja bli bättre på att möta människor som sörjer. Fler unga, 18-29 år (79 %) skulle vilja bli bättre på detta, jämfört med äldre.

– Mer än var fjärde (28 %) har någon gång ångrat hur de agerat när någon varit i sorg. Varannan (55 %) har inte ångrat hur de har agerat. I åldersgruppen 18-29 år anger 32 procent att de ångrat hur de agerat när någon sörjt.

– Kvinnor är mer missnöjda än män med hur andra bemött dem när de sörjt. En av tre (33 %) kvinnor har blivit besvikna på andras bemötande när de sörjt – mer än dubbelt så många som männen (15 %). Vänner nämns i högre grad än andra som de som man önskat gjort mer för en (16 %). Även arbetsgivare och arbetsplatsen framkommer frekvent bland de öppna svaren när vi frågade de som var besvikna om vem som kunde gjort mer.