18 anledningar att vara medlem

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst - och allt där emellan. Svenska kyrkan lyfter, stärker och ger hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till:

Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas.
Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp.
Gemenskapsträffar för äldre och ensamma
Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd m.m.
Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med
Gratis eller subventionerad familjerådgivning 
Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet
Ett rikt musikliv med körer och musiker
Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands
Stöd till de som sörjer
Stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället
Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar
Stöd till svenskar som befinner sig utomlands
Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
Bidra till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns alltid en plats för dig.