Foto: Martin Edström /Ikon

Stöd vid kriser

Svenska kyrkan har erfarenhet och kompetens av krisledning, krishantering och av att möta människor i oro och sorg, i Sverige och i utlandet. Läs om olika delar i detta arbete och uppdrag.

Det finns olika typer av kriser. Ur ett samhällsperspektiv kan man säga att en kris är en händelse som hotar

  • grundläggande funktioner, till exempel el- eller vattenförsörjningen
  • grundläggande värden, till exempel vår hälsa eller vår frihet.

På ett individuellt plan kan en kris beskrivas som en situation där den drabbade personens tidigare erfarenheter inte räcker till för att klara av situationen. 

Beroende på typ av kris ser Svenska kyrkans roll och insatser olika ut. 

Svenska kyrkan finns där

Vid olyckor och svåra händelser är behovet av stöd och samtal stort. Svenska kyrkan är aktiv i krissituationer genom anhörigstöd, jourhavande präst, själavård och ceremonier samt genom uppsökande diakonal verksamhet.

Genom etablerad institutionssjälavård finns Svenska kyrkans närvarande och erbjuder stöd genom bland annat Sjukhuskyrkan, Andlig vård i kriminalvården (NAV), Universitetskyrkan, Militärsjälavården och Kyrka-polis i samverkan.

Är en del av det civila försvaret

När en kris påverkar hela landet och kräver samverkan med regering och olika nationella organisationer, kopplas Svenska kyrkans nationella krisorganisation in. Svenska kyrkan utgör en del av det civila försvaret och bidrar genom vår breda verksamhet till samhällets krisberedskap och krishantering. Därtill har Svenska kyrkan ett särskilt lagstadgat uppdrag som huvudman för begravningar och kulturminnesvård i Sverige. 

I stunder av stor oro kan kyrkan bidra med hopp, lugn och stabilitet. Svenska kyrkan vill i krissituationer särskilt vakta och värna om utsatta grupper och människor.

Det är viktigt att vara förberedd

Svenska kyrkan prioriterar att ha en god beredskap för framtida kriser. Att vi planerar och övar innan något allvarligt händer är avgörande för att hanteringen av en framtida kris ska fungera. Att vi samlar och lär av erfarenheter som gjorts tidigare är också viktigt. 

Två män i blå hjälporganisationsjackor lastar av vattenflaskor från ett lastbilsflak.

Kriget i Ukraina

Vi är många som vill hjälpa till när människor drabbas av kriget. Du kan engagera dig på flera sätt. Tillsammans står vi enade i medmänsklighet och solidaritet.

En person med mobilen i knät har surfar in till sidan Jourhavande präst.

Stöd vid personliga kriser

När en situation känns övermäktig hjälper det att tala med någon. Det finns många som du kan prata med i Svenska kyrkan. Om du vill kan du träffa en präst eller diakon. Annars kan du chatta, mejla eller ringa till Jourhavande präst.

Tända ljus i ljusbärare

Lokala kriscentrum vid katastrofer

I händelse av en katastrof eller kris i samhället öppnas ofta ett kriscentrum i kyrkans lokaler i den församling där olyckan har skett. På denna sida kan du hitta kontaktuppgifter till olika församlingar genom att skriva in en adress.

Närbild på taggtråd.

Nationella kriser

När en kris eller katastrof inträffar som påverkar hela landet, eller som är global, träder Svenska kyrkans nationella krissamordning i kraft. Svenska kyrkan är en del av det civila försvaret och samverkar i stor utsträckning med olika myndigheter och andra aktörer.

Kris- och katastrofberedskap i utlandet

När kriser och katastrofer inträffar runt om i världen kan drabbade svenskar få stöd vid Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Utlandsförsamlingarna står i nära kontakt med ambassader och andra aktörer. Svenska kyrkan ingår också i den stödstyrka som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ansvarig för. Stödstyrkan rycker med kort varsel in vid olika krissituationer utomlands.

Internationellt katastrofarbete

Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. Det kan handla om allt från att ordna tak över huvudet till att bidra med långsiktig psykosocial hjälp till traumatiserade människor.

En flaggstång med Svenska kyrkans flagga mot blå himmel.

Så kommunicerar kyrkan under en kris

När det inträffar en nationell kris i Sverige, söker sig många människor till öppna kyrkor. Och i tv-soffor och nyhetsprogram efterfrågas kyrkans röst.

Så får du information vid kriser

  • Sätt på radion (främst Sveriges Radio P4) och TV
  • Ett så kallat VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används
  • Gå in på krisinformation.se
  • Ring 113 13 som är informationsnumret vid allvarliga olyckor och kriser.
  • Vid lokala händelser har kommunen ansvar för att ge information om det som händer inom kommunens gränser. Vänd dig därför till din kommun vid lokala händelser.
  • Läs mer i frågor och svar på krisinformation.se