Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

När katastrofen inträffar

Över hela Sverige, och på många platser runt om i världen, har Svenska kyrkan personal med stor erfarenhet av att stötta människor i kris. Vid katastrofer är kyrkan en viktig del av krisarbetet.

Det finns olika typer av kriser. Ur ett samhällsperspektiv kan man säga att en kris är en händelse som hotar grundläggande funktioner eller värden som exempelvis el- eller vattenförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. På ett individuellt plan kan en kris beskrivas som en situation där den drabbade personens tidigare erfarenheter inte räcker till för att klara av situationen. 

Vid olyckor och svåra händelser är behovet av stöd och samtal stort. Med erfarenhet och kunskap om att möta människor i sorg är Svenska kyrkan en viktig aktör vid kriser och katastrofer. Svenska kyrkan har ett väl utvecklat samarbete med polis, räddningstjänst, sjukvård och andra myndigheter.

Svenska kyrkans roll vid kriser

Svenska kyrkan har en lång erfarenhet av att möta människor i kris. Kyrkan kan vara ett stöd, oavsett om det handlar om kriser på ett individuellt plan eller kriser som har drabbat flera personer.

Beroende på typ av kris är ser Svenska kyrkans roll och insatser olika ut. Nedan kan du se olika typer av kriser som vi arbetar med och läsa mer om vad vi kan hjälpa med i respektive situation.

När kriser och katastrofer inträffar runt om i världen kan drabbade svenskar få stöd vid Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Utlandsförsamlingarna står i nära kontakt med ambassader och andra aktörer. Svenska kyrkan ingår också i den stödstyrka som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ansvarig för. Stödstyrkan rycker med kort varsel in vid olika krissituationer utomlands.

Kris- och katastrofberedskap i utlandet

När kriser och katastrofer inträffar runt om i världen kan drabbade svenskar få stöd vid Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Utlandsförsamlingarna står i nära kontakt med ambassader och andra aktörer. Svenska kyrkan ingår också i den stödstyrka som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ansvarig för. Stödstyrkan rycker med kort varsel in vid olika krissituationer utomlands.

Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. Det kan handla om allt från att ordna tak över huvudet till att bidra med långsiktig psykosocial hjälp till traumatiserade människor.

Internationellt katastrofarbete

Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. Det kan handla om allt från att ordna tak över huvudet till att bidra med långsiktig psykosocial hjälp till traumatiserade människor.

Så får du information vid kriser

  • Sätt på radion (främst Sveriges Radio P4) och TV
  • Ett så kallat VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används
  • Gå in på krisinformation.se
  • Ring 113 13 som är informationsnumret vid allvarliga olyckor och kriser.
  • Vid lokala händelser har kommunen ansvar för att ge information om det som händer inom kommunens gränser. Vänd dig därför till din kommun vid lokala händelser.
  • Läs mer i frågor och svar på krisinformation.se