Meny

Återhämtning och fördjupning

Västermalms församlings ledord är vila och växa. Som kyrka på Kungsholmen och Essingeöarna vill vi möta människors behov och längtan efter återhämtning och fördjupning. Vi är en plats för stillhet, innerlighet och medveten närvaro, ett andrum mitt i all stress och alla förpliktelser. I församlingen erbjuder vi retreater och samtalsgrupper om tro, tvivel och sökande. Vi erbjuder tillfällen för medveten närvaro – barnrytmik och musiklek och energigivande stunder för både kropp och själ såsom meditation, tikva och yoga.

Återhämtning

Tysta retreater och Stilla mässa
Under hösten kommer vi att erbjuda tre tysta retreater som erbjuder meditationer, skapande, skrivande eller att bara vara. Vi erbjuder kortare samtal med präst eller diakon. Massage erbjuds också (dock kan inte alla garanteras massage varje gång
150 kr. för 25 minuters massage). Dagen avslutas med en Stilla mässa kl.16.00 som är öppen för alla.
Tid: 5/9, 10/10, 7/11 kl. 10.00-16.30
Plats: Essinge kyrka
Kostnad: 200 kr. för medlem i Svenska kyrkan (400 kr. för icke medlem)
inklusive soppa, smörgås, sallad, kaffe/te och frukt.
Ledare: Laila Svensson och Hege Marie Korshavn, diakoner
Information:
Diakon Laila Svensson 08-545 709 68 laila.svensson@svenskakyrkan.se
Hege Marie Korshavn 08-441 39 85 hege.marie.korshavn@svenskakyrkan.se
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se

Där du är, där är Gud
-Stillhet i stan
Det går att ana Gud i det vanliga livet. Varje morgon och tidig kväll i tre dagar, samlas vi för stillhet och bön. Ingen anmälan.
Ledare: Kristina Lutborg och Patricia Tudor-Sandahl
Tid: 16-18/11 2020 kl. 07.00-08.30 och kl. 17.30–19.00
Plats: S:t Eriks kapell, Grubbensringen 1
Information: Kristina Lutborg, 08-617 39 45, kristina.lutborg@svenskakyrkan.se

Stillhet i stan – Öppet kapell och Stilla mässa
Kapellet är öppet för stillhet och bön.
Tid: söndagarna 27/9, 18/10, 22/11 kl. 14.00-18.00 (mässa kl. 17.00)
Plats: S:t Eriks kapell 

Miniretreater
Tid: lördagar kl.14.00–16.00 följande datum: 19/9, 26/9, 17/10, 31/11, 19/12
Plats: Essinge kyrka

Fördjupningsretreater
Fransiskansk retreat lördag 24/10 kl. 09.30-16.30
Heldagsretreat i Ignatiansk anda lördag 21/11 kl. 09.30-16.30
Plats: Essinge kyrka

Sångretreat
Tid
: lördag 28/11 kl. 13.00-16.00
Plats: Essinge kyrka

Stilla dag med föräldralediga och spädbarn
Tid
: onsdag 21/10 kl. 09.30-15.00
Plats: Essinge kyrka

Meditation i S:t Görans kyrka
En 20 minuter lång sittande meditation. Vi har en kort introduktion kl. 11.20.
Tid: onsdagar kl. 11.30 (8/9-8/12)
Plats: S:t Görans kyrka
Kostnadsfritt, ingen anmälan
Information: Aron Telde, präst, 08-545 709 59, aron.telde@svenskakyrkan.se

Yoga
Malin Sävstam guidar oss igenom energigivande stunder där både andning
och kropp används för att stilla sinnet och skapa inre harmoni. 
Ta med en egen yogamatta.
Dynamisk Hathayoga: måndagar kl. 17.45–19.15 (24/8 – 14/12)
Yinyoga: torsdagar kl. 17:45 – 19.15 (3/9, 24/9, 15/10, 5/11 och 10/12
Plats: Kungsholms kyrka
Kostnad: 125 kronor/tillfälle. Kort eller kontant. Del av pengarna går till utbildning och stöd för unga flickor.

Tikva
Meditativ träningsform för kropp, själ och ande. Tikva vill ge redskap för ett liv i balans. Enkla övningar ger kroppen en chans att slappna av samtidigt som den tränas i styrka och smidighet. Under passet delar ledaren ord från Bibeln som uppmuntrar självkänslan och ger hopp. Deltagarna är med efter egen förmåga, inga förkunskaper behövs. Den som kan följer med i alla kroppsövningar, andra lyssnar sig igenom passet, eller får hjälp att anpassa rörelserna som utförs. Det finns tjocka mattor att låna, men ta gärna med din egen om du har.
Tid: Vi återkommer med mer information inom kort.
Plats: Essinge kyrka eller ute i kyrkträdgården om vädret tillåter.
Kostnad
Ledare: Therese Hedlund är utbildad Tikva-instruktör

Fördjupning

Kristen tro – undervisning och samtal
Vem i hela världen kan man tro på?
Du som söker efter något att tro på och funderar över om kristen tro är din väg.
Några onsdagar under våren möts vi för undervisning, reflektion och samtal.
Kom, lyssna och dela tankar om tro, tvivel och sökandets vägar. Ingen kostnad eller förkunskap.
Tid: onsdagarna 9/9, 30/9, 21/10, 11/11, 2/12 (samtalen fortsätter i februari). Mässa kl. 18.00, efteråt serveras enkelt fika. Kl. 18.30-20.00 undervisning och samtal.
Plats: Kungsholms kyrka
Information: Kristina Lutborg 08-617 39 45 kristina.lutborg@svenskakyrkan.se

Luther och Stora katekesen
Vi samtalar om Martin Luthers syn på tio Guds bud, trosbekännelsen, bönen och dop och nattvard och om och hur detta kan tillämpas idag.
Tid: tisdagarna 29/9, 13/10, 27/10, 10/11 och 24/11
Plats: S:t Göransvåningen, Arbetargatan 21
Kostnad: Kaffe/te till självkostnadspris.
Ledare: Göran Agrell. präst. teol.dr.
Anmälan: Göran Agrell, 070 – 492 61 13, goran.agrell@comhem.se

Existentiella samtal i S:t Görans kyrka
Vi diskuterar och reflekterar kring livsfrågor och kristen tro. Som utgångspunkt för våra samtal läser vi en bok och utifrån den har vi ett öppet samtal där vi tillsammans delar erfarenheter och tankar.
Tid: tisdagar ojämna veckor kl. 15.30–17.00 (8/9-8/12)
Plats: Arbetargatan 21
Kostnadsfritt
Ledare
: Aron Telde, präst, 08-545 709 59, aron.telde@svenskakyrkan.se

Trädgårdssamtal på Essingen
Bråddjup erfarenhet och livsmod. Om att leva i en oviss tid.
Tid: onsdagar kl. 15.00–16.00 2/9, 9/9 och 16/9
Plats: trädgården utanför Essinge kyrka
Ledare: Anna Smille, präst och Karin Löfgren, diakon
Ingen anmälan

Vägar till välbefinnande
Vi utforskar innerlighetens fem steg mot livsmening och blomstring och kontemplationens fem steg mot djup mening och helhet.
Tid: 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12 och 16/12
Plats: Essinge kyrka
Ledare: Ted Harris, präst
Anmälan: Information om hur du anmäler dig kommer efter sommaren.

Livet, döden och kärleken
- tre söndagar med biblioterapi
Utifrån tre teman tar vi hjälp av litteratur, poesi, skrivande och samtal för att främja hälsa och välbefinnande och fläta fram vår egen livsberättelse. Biblioterapi handlar bland annat om att läsa, skriva och samtala i syfte att utforska, reflektera, få insikter och läka.
Tid: kl. 14.00–16.00 följande söndagar: 25/10, 1/11, 8/11
Plats: Essinge kyrka
Ledare: Anna Smille, präst och Karin Löfgren, diakon

Lectio Divina- gudomlig läsning
Livsmod och svårmod i en oviss tid.
Vi stillar oss och förbereder oss inför mysteriet – då Gud skall födas in i världen.
I meditativ läsning låter vi texten sjunka in och i förtroende delar vi erfarenheter, tankar och känslor med varandra framför brasan i församlingshemmet.
Vi låter bibelns berättelse flätas in i vår egen.
Tid: kl. 18.00–20.00 följande onsdagar: 2/12, 9/12 och 16/12
Plats: Essinge kyrka
Ledare: Anna Christensen, psykolog och Anna Smille, präst
Ingen anmälan

Berättelse och drama
Samtalskvällar framför brasan, en torsdagskväll i månaden kl. 18.00–20.00.

Läkande berättelse
Två författare skriver fram sin historia som barnbarn till nazister respektive förintelseoffer. Om att växa upp i en tystnadskultur fylld av skam och skuld. Julie Lindahl undersöker i sin bok Pendeln sina morföräldrars nazistiska förflutna och Helena Trus berättar om sin farmor som är förintelseöverlevande i sin bok 1 kilo socker – farmor glömmer aldrig priset på sitt liv.
Tid: torsdag 17/9 kl. 18.00–20.00 
Plats: församlingshemmet på Stora Essingen

Bibliska motiv i Harry Potter
Tid: torsdag 15/10 kl. 18.00–20.00
Plats: församlingshemmet på Stora Essingen
Ledare: Prästkandidat Embla Trygg.

Exodus – Att var förslavad, att leva i exil, att bli befriad och få komma hem
Berättelsen som ett mönster för vårt eget liv.
Tid: torsdag 19/11 kl.18.00-20.00
Plats: församlingshemmet på Stora Essingen
Ledare: Lena Fageus, präst 

Jeremia – en profet trots allt
Jeremia var en profet i det gamla Israel som kanske mer än någon annan brottades med sin kallelse. Berättelsen om hans liv och förkunnelse ger en insikt i den troendes kamp med frågor om tron, kallelsen och vad det kan kosta att leva efter sin övertygelse när det möter motgångar. 
Tid: torsdag 17/12 kl. 18.00–20.00
Plats: församlingshemmet på Stora Essingen
Ledare: Teol. doc. Åke Viberg, Teologiska högskolan i Stockholm