Meny

Återhämtning och fördjupning

Västermalms församlings ledord är vila och växa. Som kyrka på Kungsholmen och Essingeöarna vill vi möta människors behov och längtan efter återhämtning och fördjupning. Vi är en plats för stillhet, innerlighet och medveten närvaro, ett andrum mitt i all stress och alla förpliktelser. I församlingen erbjuder vi retreater och samtalsgrupper om tro, tvivel och sökande. Vi erbjuder tillfällen för medveten närvaro – barnrytmik och musiklek och energigivande stunder för både kropp och själ.

Återhämtning

 

Stilla dag i tystnad 
Välkommen till vår vilsamma Stilla dag i tystnad med meditationer, skapande, skrivande eller tid till att bara vara. Det finns möjlighet till ett kortare samtal med präst eller diakon. Dagen avslutas med Stilla mässa klockan 16.00, som är öppen för alla. Ta med egen kudde, filt och liggunderlag om du vill. Om du har luftvägssymtom eller känner dig sjuk ber vi dig stanna hemma. Vi håller distans under dagen.
Kostnad: 200 kronor för medlem i Svenska kyrkan, för icke medlem 400 kronor. I priset ingår soppa, smörgås, sallad, kaffe/te och frukt.
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se 
Ange för- och efternamn, telefonnummer, om du är medlem i svenska kyrkan, mailadress samt om du behöver någon specialkost. Ange även aktuellt datum och ”Stilla dag i tystnad”.
Ledare: Laila Svensson, Hege Marie Korshavn, diakoner, samt prästerna Anna Smille/Michael Persson.
Tid: 10/10, 7/11 kl. 10.00-16.30
Plats: Essinge kyrka

Stillhet i stan – Öppet kapell och Stilla mässa
Kapellet är öppet för stillhet och bön.
Tid: söndagarna 27/9, 18/10, 22/11 kl. 14.00-18.00 (stilla mässa kl. 17.00)
Plats: S:t Eriks kapell 

Tyst miniretreat framför brasan
Landa i en tyst samvaro av stillhet och förundran framför brasan i Essinge kyrkas vackra församlingshem. Två timmar då vi får närma oss brytpunkten mellan nuet och det mystika och hämta ny kraft inför veckan. Dagen avslutas med Stilla mässa i kyrkan klockan 16.00. Kaffe, te och smörgås serveras till självkostnadspris. 
Ingen föranmälan.
Ledare: församlingens anställda
Tid: lördagarna 19/9, 17/10, 31/10, 28/11, 19/12 kl. 14.00–16.30
Plats: Essinge kyrkas församlingshem

Tyst retreat i ignatiansk anda
En dag i stillhet, eftertanke och fördjupning kring frågor som ”Vad längtar du efter?” och ”Vad ger dig liv?”. Vi kommer med allt vi bär på och får fläta in vår egen livsberättelse i den stora bibliska berättelsen. En samvaro i meditativ tystnad, där du får ett samtal med en erfaren andlig vägledare. Dagen avslutas med Stilla mässa 16.00, öppen för alla. Ta med egen kudde, filt och liggunderlag om du vill. Om du har luftvägssymtom eller känner dig sjuk ber vi dig stanna hemma. Vi håller distans under dagen.
Kostnad: 200 kronor för medlem i Svenska kyrkan, för icke medlem 400 kronor. I priset ingår soppa, smörgås, sallad, kaffe/te och frukt.
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se Ange för- och efternamn, telefonnummer, om du är medlem i svenska kyrkan, mailadress samt om du behöver någon specialkost. Ange även aktuellt datum och ”Tyst retreat i ignatiansk anda”.
Andliga vägledare: Anna Smille, präst, Karin Löfgren, diakon och Anna Christenssen, psykolog, Ann Magnusson psykoterapeut och Eva Rubensson, sjukhusdiakon.
Tid: lördagarna 26/9 samt 21/11 kl.  09.30-16.30
Plats: Essinge kyrka

Samtalsretreat i fransiscansk anda
Vi lär känna grunderna i franciskansk andlighet genom att närma oss orden enkelhet, ödmjukhet och uthållighet. Under dagen varvas input samt förtroliga samtal i mindre grupp och tid för egen reflektion i tystnad.
Kostnad: 200 kronor för medlem i Svenska kyrkan, för icke medlem 400 kronor. I priset ingår soppa, smörgås, sallad, kaffe/te och frukt.
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se Ange för- och efternamn, telefonnummer, om du är medlem i svenska kyrkan, mailadress samt om du behöver någon specialkost. Ange även aktuellt datum och ”Samtalsretreat i fransiscansk anda”.  
Ledare: Ted Harris, präst, teol.dr, FTO.
Tid: lördagen 24 oktober kl. 09.30-16.30
Information: Ted Harris, 070-672 10 68, edward.harris@svenskakyrkan.se
Plats: Essinge kyrka

Vardagsretreat - Stillhet i stan
Där du är, där är Gud.
Det går att ana Gud i det vanliga livet. Varje morgon och tidig kväll under tre dagar, samlas vi för stillhet, bön och betraktelser. Under pandemin 2020 tar vi anmälan för att få en bild av antalet deltagare på grund av begränsat antal platser. Om du har luftvägssymtom eller känner dig sjuk ber vi dig stanna hemma. På morgonen serveras enkel frukost, på kvällen frukt och juice.
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se Ange för- och efternamn samt ”Retreat i vardagen”.  
Ledare: Kristina Lutborg och Patricia Tudor-Sandahl
Tid:  måndag-onsdag 7-9/12 2020 kl. 07.00-08.30 och kl. 17.30–19.00
Plats: S:t Eriks kapell, Grubbensringen 1
Information: Kristina Lutborg, 08-617 39 45, kristina.lutborg@svenskakyrkan.se

Stilla dag med föräldralediga och spädbarn
Välkommen till en själfull dag helt ägnad åt interaktion mellan förälder och barn. Vi stänger av mobilerna och är helt närvarande i mötet med barnen, oss själva och det stora vi alla är en del av. Det blir sång och rytmik, men även möjlighet för samtal med präst, diakon eller psykolog liksom möjlighet till ledd spädbarnsmassage i kyrkans kor.
Kostnad: 200 kronor för medlem i Svenska kyrkan, för icke medlem 400 kronor. I priset ingår frukostsmörgås, enklare lunch, kaffe/te och frukt.
Ta med egen kudde, filt och liggunderlag om du vill. Om du har luftvägssymtom eller känner dig sjuk ber vi dig stanna hemma. Vi håller distans under dagen.
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se
Ange för- och efternamn, telefonnummer, om du är medlem i svenska kyrkan, mejladress samt om du behöver någon specialkost. Ange även aktuellt datum och ”Stilla dag med föräldralediga och spädbarn.”
Ledare: Birgit Norrman, Charlotte Ekwall, rytmikpedagoger, Eva Hirsch, diakon, Anna Christensen, psykolog, Anna Smille, präst.
Tid: onsdag 21/10 kl. 09.30-15.00
Plats: Essinge kyrka

Meditation i S:t Görans kyrka
Välkommen att delta i en 20 minuter lång sittande meditation, som inleds med en kort introduktion 11.20. Inga förkunskaper krävs. Om du har luftvägssymtom eller känner dig sjuk ber vi dig stanna hemma. Vi håller distans. Ingen föranmälan. Kostnadsfritt. 
Tid: onsdagar kl. 11.30 (8/9-8/12)
Plats: S:t Görans kyrka
Information: Aron Telde, präst, 08-545 709 59, aron.telde@svenskakyrkan.se

Tikva
Meditativ träningsform för kropp, själ och ande. Tikva vill ge redskap för ett liv i balans. Enkla övningar ger kroppen en chans att slappna av samtidigt som den tränas i styrka och smidighet. Under passet delar ledaren ord från Bibeln som uppmuntrar självkänslan och ger hopp. Deltagarna är med efter egen förmåga, inga förkunskaper behövs. Den som kan följer med i alla kroppsövningar, andra lyssnar sig igenom passet, eller får hjälp att anpassa rörelserna som utförs. Det finns tjocka mattor att låna, men ta gärna med din egen om du har.
Tid: Vi återkommer med mer information inom kort.
Plats: Essinge kyrka eller ute i kyrkträdgården om vädret tillåter.
Kostnad
Ledare: Therese Hedlund är utbildad Tikva-instruktör

Fördjupning

Kristen tro – undervisning och samtal
Vem i hela världen kan man tro på?
Du som söker efter något att tro på och funderar över om kristen tro är din väg.
Några onsdagar under våren möts vi för undervisning, reflektion och samtal.
Kom, lyssna och dela tankar om tro, tvivel och sökandets vägar. Ingen kostnad eller förkunskap.
Tid: onsdagarna 9/9, 30/9, 21/10, 11/11, 2/12 (samtalen fortsätter i februari). Mässa kl. 18.00, efteråt serveras enkelt fika. Kl. 18.30-20.00 undervisning och samtal.
Plats: Kungsholms kyrka
Information: Kristina Lutborg 08-617 39 45 kristina.lutborg@svenskakyrkan.se

Luther och Stora katekesen
Vi samtalar om Martin Luthers syn på tio Guds bud, trosbekännelsen, bönen och dop och nattvard och om och hur detta kan tillämpas idag.
Tid: tisdagarna 29/9, 13/10, 27/10, 10/11 och 24/11
Plats: S:t Göransvåningen, Arbetargatan 21
Kostnad: Kaffe/te till självkostnadspris.
Ledare: Göran Agrell. präst. teol.dr.
Anmälan: Göran Agrell, 070 – 492 61 13, goran.agrell@comhem.se

Existentiella samtal i S:t Görans kyrka
Välkommen till samtal om livets existentiella frågor. Samlingarna är öppna för dig som vill reflektera kring livsfrågor och kristen tro. Som utgångspunkt för våra samtal läser vi en bok och utifrån den har vi ett öppet samtal där vi delar erfarenheter och tankar. Om du har luftvägssymtom eller känner dig sjuk ber vi dig stanna hemma.
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se
Tid: tisdagar ojämna veckor kl. 15.30–17.00 (8/9-8/12)
Plats: Arbetargatan 21
Kostnadsfritt
Ledare
: Aron Telde, präst, 08-545 709 59, aron.telde@svenskakyrkan.se

Vägar till välbefinnande
Vad innebär det att vara människa? Vad är meningen med mitt liv? Var börjar vi för att ta steg framåt i vår existentiella och andliga utveckling? I en kurs på sex onsdagar tittar vi närmare på innerlighetens och kontemplationens vägar till livsmening, helhet och välbefinnande och erbjuds verktyg för inre utveckling. Bok ingår. Kursen är kostnadsfri.
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se
Ange för- och efternamn samt ”Vägar till välbefinnande”
Ledare: Ted Harris, präst och författare till boken Vägar till välbefinnande.
Tid: onsdagar kl. 18.00-20.00 följande datum 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11.
Plats: S:t Eriks kapell, Grubbensringen 1

Livet, döden och kärleken 
Hur blev livet? Vad längtar du efter? Välkommen till höstens nysatsning med Biblioterapi. En samtalsgrupp som träffas tre söndagseftermiddagar då vi låter minnen och erfarenheter försiktigt kläs i ord, som en väg till inre läkedom och helande.
Utifrån orden Livet, Döden och Kärleken läser vi andras texter, lyssnar in vår egen livsberättelse och delar förtroligt det vi vill med varandra.
Om du har luftvägssymtom eller känner dig sjuk ber vi dig stanna hemma. Vi håller distans.
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se Ange för- och efternamn samt ”Livet, Döden och kärleken.”
Ledare: Karin Löfgren, diakon och Anna Smille, präst
Tid: söndagarna 25/10, 1/11, 8/11 kl. 14.00-16.00
Plats: Essinge församlingshem

LECTIO DIVINA – Livsmod och svårmod i en oviss tid
Lectio Divina - gudomlig läsning är en meditativ bibelläsningsform som en gång växte fram i de kristna klostren. Under tre onsdagar bjuder vi till Lectio divina, gudomlig läsning, då vi fångar upp allvaret som återfinns i julfastan. Vi får tid att stilla oss och förbereda oss inför mysteriet då Gud ska födas in i världen. Genom meditativ läsning låter vi texten sjunka in. Och i förtroende delar vi erfarenheter och tankar med varandra framför brasan i församlingshemmet.
Ingen föranmälan.
Tid: kl. 18.00–20.00 följande onsdagar: 2/12, 9/12 och 16/12
Plats: Essinge kyrka
Andliga vägledare: Anna Christensen, psykolog och Anna Smille, präst
Ingen anmälan


Berättelse och drama
Samtalskvällar framför brasan, en torsdagskväll i månaden kl. 18.00–20.00.

Läkande berättelse
En kväll där författarna Julie Lindahl och Helena Trus möts i berättelsen om att växa upp i en tystnadskultur fylld av skam och skuld. Två författare som båda skrivit fram sin historia som barnbarn till nazister respektive förintelseoffer. Julie Lindahl i sin bok Pendeln om hennes morföräldrars nazistiska förflutna och Helena Trus i boken Ett kilo socker – farmor glömmer aldrig priset på sitt liv, om hennes farmor som överlevde förintelsen.
Tid: torsdag 17/9 kl. 18.00–20.00 
Plats: församlingshemmet på Stora Essingen

Bibliska motiv i Harry Potter
Har Bibeln och böckerna om Harry Potter något med varandra att göra? Hur kan vi ana konturerna av olika bibliska berättelser i populärkulturen?  Kan en berättelse förstärka en annan? Hör prästkandidat Embla Trygg berätta om de bibliska motiven som återspeglas i böckerna om Harry Potter. 
Tid: torsdag 15/10 kl. 18.00–20.00
Plats: församlingshemmet på Stora Essingen
Ledare: Prästkandidat Embla Trygg

Exodus: Berättelsen som ett mönster för vårt eget liv
Vad händer med vår egen livsberättelse i ljuset av den gammaltestamentliga berättelsen om uttåget ur Egypten i andra mosebok. Hur kan en mångtusenårig text berätta något angeläget om våra livsvillkor 2020? Vi lägger Exodus som raster över ofrihet, uppbrott, ökenvandring, hemlängtan och inre exil. Lena Fageus, präst föreläser. Om du har luftvägssymtom eller känner dig sjuk ber vi dig stanna hemma. Vi håller distans.
Tid: torsdag 19/11 kl.18.00-20.00
Plats: församlingshemmet på Stora Essingen
Ledare: Lena Fageus, präst 

Jeremia – en profet trots allt
Jeremia var en profet i det gamla Israel som kanske mer än någon annan brottades med sin kallelse. Teol. doc. Åke Viberg från Teologiska högskolan i Stockholm, tar oss med in i berättelsen om hans liv och förkunnelse. En insikt i den troendes kamp med frågor om tro, kallelsen och vad det kan kosta att leva efter sin övertygelse i tider av motgång. 
Tid: torsdag 17/12 kl. 18.00–20.00
Plats: församlingshemmet på Stora Essingen
Ledare: Teol. doc. Åke Viberg, Teologiska högskolan i Stockholm