Återhämtning och fördjupning

Västermalms församling erbjuder retreater och annan fördjupning för att möta människors längtan efter återhämtning, stillhet och reflektion. Ge ditt inre helig tid.

Tyst miniretreat framför brasan
Landa i en tyst samvaro av stillhet och förundran framför brasan i Essinge kyrkas vackra församlingshem eller i kyrkans trädgård vid vackert väder.  Två timmar då vi får närma oss brytpunkten mellan nuet och det mystika och hämta ny kraft inför veckan som ligger framför. Dagen avslutas med Stilla mässa i kyrkan klockan 16.00, öppen för alla. Te, kaffe, marmelad och skorpor finns att köpa.
Tid: lördag kl. 14.00-16.30 14/1, 28/1, 11/2, 25/2, 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6
Plats: Essinge kyrkas församlingshem
Ingen anmälan, drop-in
Ledare: medarbetare på Essinge retreat

Skrivarretreat-längtan bort och längtan hem (FULLBOKAD)
Gillar du att läsa och skriva och vill växa i relation till dig själv och andra? Prova en skrivarretreat, inspirerad av ett biblioterapeutiskt förhållningssätt. En heldag på temat ”Längtan bort och längtan hem”. Under dagen sätter vi oss in i givna texter, som avstamp för egen reflektion och eget skrivande. Vi varvar gemensamt läsande med högläsning, eget skrivande och tystnad. Var med om en kreativ dag där vi använder berättelsen för att nå insikter om oss själva, våra relationer, Gud och världen. En dag med delad tystnad, eget skrivande och läkande läsning som metod. 
Tid: lördag 21/1 kl. 09.30-16.30
Plats: Essinge kyrka
Kostnad: 300 kronor för medlem i Svenska kyrkan (annars 600 kronor).
I priset ingår frukostsmörgås, lunch, kaffe/te och frukt.
Sista anmälningsdag/betalningsdag: 10/1 
(FULLBOKAD) Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se
Ange aktuellt datum samt ”Skrivarretreat”. Ange även namn, telefonnummer,
eventuell specialkost samt om du är medlem i Svenska kyrkan. 
Ledare: Anna Smille, präst samt medarbetare på Essinge retreat.

Fördjupningsretreat-förundran och uppenbarelse (FULLBOKAD)
En dag i stillhet, eftertanke och fördjupning kring frågor som ”Vad längtar du efter?” och ”Vad ger dig liv?”. Vi kommer med allt vi bär på och får fläta in vår egen livsberättelse i den stora bibliska berättelsen. Under dagen använder vi oss av olika metoder och andlig vägledning såsom skrivövningar, ignatiansk-inspirerande meditationer och bilder. Dagen avslutas med Stilla mässa klockan 16.00, öppen för alla.
Tid: lördag 4/2 kl. 09.30-16.30
Plats: Essinge kyrka
Kostnad: 300 kronor för medlem i Svenska kyrkan (annars 600 kronor).
I priset ingår frukostsmörgås, lunch, kaffe/te och frukt.
Sista anmälningsdag/betalningsdag: 24/1  
(FULLBOKAD) Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se
Ange aktuellt datum och ”Ignatiansk anda”. Ange även namn, telefonnummer,
eventuell specialkost samt om du är medlem i Svenska kyrkan.
Ledare: Anna Smille, präst samt medarbetare på Essinge retreat.

Bildbön-en skapande halvdag
Har du svårt att hålla fokus genom hela ”Vår fader”? Känns din bön mer som en önskelista än en lovsång till Gud? Svårt att hitta ord som funkar? Kanske är då bildbön något för dig? Tanken är att se och möta Gud i konsten, både i andras och sin egen. Konst berör oss utan ord och vi kan få fatt i vår innersta längtan genom att meditera över konstverk eller försöka fånga den i eget skapande. Kanske kan till och med ord formas. 
Vi träffas en lördag för att utforska bön i bild under några timmar, och avslutar med tyst retreat framför brasan.  
Tid: lördag 11/2 kl. 8.30-13.45
Plats: Essinge kyrkas församlingshem
Kostnad: 250 kronor för medlem i Svenska kyrkan, för icke medlem 500 kronor.
I priset ingår frukostsmörgås, enklare lunch, kaffe/te och frukt.
Sista anmälningsdag: 31/1
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se
Märk mejlet med ”Skrivarretreat”. Ange namn, telefonnummer, eventuell specialkost samt om du är medlem i Svenska kyrkan. 
Ledare: Eva Åhlander, präst och Karin Löfgren, diakon

Spädbarnsretreat
Välkommen till en heldagsretreat för dig och ditt spädbarn, 0–8 månader. Vi går in i tystnaden, stänger av mobilerna och är närvarande i mötet med barnen, oss själva och det stora vi alla är en del av. Det blir spädbarnsramsor, en meditativ sångstund, tid till att bara vara med ditt barn och möjlighet för samtal med präst eller diakon.
Tid: onsdagarna 15/2 (FULLBOKAD) och 19/4 kl. 09.30-15.00
Plats: Essinge kyrka
Kostnad: 300 kronor för medlem i Svenska kyrkan (annars 600 kronor).
I priset ingår frukostsmörgås, lunch, kaffe/te och frukt.
Sista anmälningsdag: 1/2 och 5/4
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se
Ange aktuellt datum och ”Stilla dag för föräldrar”. Ange även namn, telefonnummer, eventuell specialkost samt om du är medlem i Svenska kyrkan. 
Ledare: Eva Åhlander, präst, Stina Annehed, diakon, Lena Risdal och Charlotte Ekvall, musikpedagoger med flera.

Innerlighetens väg 
Vad innebär det att vara människa? Vad är egentligen meningen med mitt liv? Finns det verktyg som kan hjälpa mig att nå inre välbefinnande? Att brottas med dessa och liknande frågor är att gå på innerlighetens väg och det är vad denna heldag handlar om. Vi möts och reflekterar kring frågor som: Vem är jag? Vilken livsmening skapar jag? Är den meningen rimlig och relevant? Under dagen utforskar vi innerlighetens fem grunddrag: självreflektion, kreativitet, urskiljning, val och handling. Vi blandar teori och praktik och delar även erfarenheter och insikter med varandra i grupper. Dagen avslutas med Stilla mässa klockan 16.00.
Tid: lördag 18/2 kl. 09.30-16.30
Plats: Essinge kyrka
Kostnad: 300 kronor för medlem i Svenska kyrkan (annars 600 kronor).
I priset ingår frukostsmörgås, lunch, kaffe/te och frukt.
Sista anmälningsdag/betalningsdag: 7/2 
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se
Märk med aktuellt datum samt ”Innerlighetens väg”. Ange även namn, telefonnummer, eventuell specialkost samt om du är medlem i Svenska kyrkan. 
Ledare: Ted Harris, präst, teol.dr. FTO

Stilla dag i tystnad
Välkommen till en retreat då vi stannar upp och ger oss tid att reflektera och uppleva stillhet. Vardagen är full av kommunikation men på en stilla retreat, där vi stänger av mobilen och landar i tystnaden, ger vi den inre rösten tid och plats att tala. Under dagen ges tid för att måla och skriva samt för tikva (stilla rörelseträning) och meditation, eller tid att bara vara. Det finns även möjlighet till samtal med präst eller diakon. Retreaten avslutas med Stilla mässa klockan 16.00, då bryter vi tystnaden. Ta gärna med egen träningsmatta och bär kläder som är sköna att röra sig i på tikvan. 
Tid: lördagar 4/3 och 1/4 kl. 09.30–16.30
Plats: Essinge kyrka 
Kostnad: 300 kronor för medlem i Svenska kyrkan (annars 600 kronor).
I priset ingår frukostsmörgås, lunch, kaffe/te och frukt.
Sista anmälningsdag/betalningsdag: 21/2 och 21/3 
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se
Ange aktuellt datum och ”Stilla dag”. Ange även namn, telefonnummer, eventuell specialkost samt om du är medlem i Svenska kyrkan.
Ledare: Aron Telde, präst, Katarina Boberg, diakonimedarbetare samt Therese Hedlund, tikvainstruktör.

Kontemplationens väg 
Vad händer om vi går bortom oss själva och vågar sträcka oss en bit till och öppnar oss för det som är större? Att ta de stegen är att börja gå på kontemplationens väg och det är vad denna heldag handlar om. Vi möts och reflekterar kring frågor som: Vad längtar jag efter? Vad kan jag förenkla? Vad är min grund? Under dagen utforskar vi kontemplationens fem grunddrag: längtan, förenkling, inspiration, förvandling och handling. Vi blandar teori och praktik och delar även erfarenheter och insikter med varandra i grupper. Dagen avslutas med Stilla mässa klockan 16.00. 
Tid: lördag 18/3 kl. 09.30-16.30 
Plats: Essinge kyrka 
Kostnad: 300 kronor för medlem i Svenska kyrkan (annars 600 kronor).
I priset ingår frukostsmörgås, lunch, kaffe/te och frukt.
Sista anmälningsdag/betalningsdag: 7/3 
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se
Ange aktuellt datum samt ”Kontemplationens fem steg”. Ange även namn, telefonnummer, eventuell specialkost samt om du är medlem i Svenska kyrkan. 
Ledare: Ted Harris, präst, teol.dr. FTO

Retreat i ignatiansk anda-brann inte våra hjärtan
En dag med andliga övningar i ignatiansk anda, där du erbjuds samtal med en erfaren andlig vägledare. Vi möts i stillhet, eftertanke och tystnad där du ges tid att reflektera kring frågor som ”Vad längtar jag efter?” och ”Vad ger mig liv?”.
Vi kommer med allt vi bär på och får fläta in vår egen livsberättelse i den stora bibliska berättelsen. Dagen avslutas med Stilla mässa klockan 16.00, öppen för alla.
Tid: lördag 15/4 kl. 09.30-16.30
Plats: Essinge kyrka 
Kostnad: 300 kronor för medlem i Svenska kyrkan (annars 600 kronor).
I priset ingår frukostsmörgås, lunch, kaffe/te och frukt. 
Sista anmälningsdag/betalningsdag: 4/4 
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se
Ange aktuellt datum och ”Retreat-ignatiansk”. Ange även namn, telefonnummer, eventuell specialkost samt om du är medlem i Svenska kyrkan.
Andliga vägledare: Anna Smille, präst, Karin Löfgren, diakon med flera

Läkande lyssnande-våga sköljas av vågor
En dag av djupt lyssnande då vi leds av Brenda El Rayes, kompositör, dj och ljuddesigner. Brenda är rotad i en ortodoxt kristen tradition och skapar ljud för själens läkedom, där den arabiska musiken fusioneras med västerländska impulser. Med hjälp av kyrkans klang använder vi aktivt lyssnande och olika övningar som verktyg för inre välbefinnande. 
Tid: lördag 29/4 kl. 09.30-16.30
Plats: Essinge kyrka 
Kostnad: 300 kronor för medlem i Svenska kyrkan (annars 600 kronor).
I priset ingår frukostsmörgås, lunch, kaffe/te och frukt.
Sista anmälningsdag/betalningsdag: 18/4 
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se
Ange aktuellt datum och ”Läkande lyssnande.” Ange även namn, telefonnummer, eventuell specialkost samt om du är medlem i Svenska kyrkan. 
Ledare: Brenda El Rayes, Ann Nordberg, Anna Smille, Ellen Andersson.

Läkande skrivande-skrivarretreat
Under denna heldag gör vi en vandring i vår livsberättelse genom pennan. Att gå in i minnesarkiven kräver stillhet, självomsorg och reflektion, vilket denna dag skapar rum för.  Vi gör små men kraftfulla resor in i ditt förflutna med där syfte att avslöja en rikare förståelse av dig själv på vägen framåt. Vi utforskar metoden expressive writing, ett så kallat uttrycksfullt, känslomässigt skrivande. Skrivandet handlar inte om prestation och resultat, utan om processen i sig, att förlita sig till att något värdefullt kommer att ta form. Vi delar inte texter med varandra utan hur det känns att skriva. 
Tid: lördag 13/5 kl. 09.30-16.30 
Plats: Essinge kyrka 
Kostnad: 300 kronor för medlem i Svenska kyrkan (annars 600 kronor).
I priset ingår frukostsmörgås, lunch, kaffe/te och frukt. 
Sista anmälningsdag/betalningsdag: 2/5
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se
Ange aktuellt datum och ”Läkande skrivande”. Ange namn, telefonnummer, eventuell specialkost samt om du är medlem i Svenska kyrkan. 
Ledare: Emelie Hill Dittmer är skrivpedagog, skribent och författare och
Karin Löfgren, diakon.

Musik och mystik 
En dag med tonsättaren Arvo Pärts vidunderliga musik och poeten Anna-Greta Wides mystika tilltal. Ord, musik och tystnad hjälper oss att finna vårt andliga spårsinne. Dagen innefattar lyssnande, skrivande, egen reflektion, taktil handmassage och sparsmakat delande. Vi avslutar med en Stilla mässa klockan 16.00, öppen för alla. 
Tid: lördag 27/5 kl. 09.30-16.30 
Plats: Essinge kyrka 
Kostnad: 300 kronor för medlem i Svenska kyrkan (annars 600 kronor).
I priset ingår frukostsmörgås, lunch, kaffe/te och frukt. 
Sista anmälningsdag/betalningsdag: 16/5 
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se
Ange aktuellt datum samt ”Musik/mystik”. Ange även namn, telefonnummer, eventuell specialkost samt om du är medlem i Svenska kyrkan. 
Ledare: Anna Smille, präst, Karin Löfgren, diakon och Anna Holm, musiker.

Stillhet i stan-öppet kapell och Stilla mässa
Nio söndagar under våren är S:t Eriks kapell öppet för dig som vill söka stillhet och tid för bön. Vi firar Stilla mässa klockan 16.00.
Tid: söndag ojämna veckor kl. 14.00-16.00, 
5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 30/4, 14/5 och 28/5 
Plats: S:t Eriks kapell, Grubbensringen 1
Ledare: Anna Smille, Ted Harris och Staffan Alberts, präster

Andlig vägledning i grupp-Lectio Divina
Välkommen till andliga vägledning i grupp med olika övningar som exempelvis Lectio Divina, en bibelläsningsform där vi enskilt, men tillsammans, läser Bibeln med en bedjande, lyssnande hållning. Med hjälp av vägledande frågor låter vi fastans texter sjunka in under tystnad och förbereder oss inför påskens rörelse från oro och sotsvart sorg, till oförställd glädje och uppståndelse.
Tre lördagar möts vi framför brasan och uppmärksammar vad som väcks inom oss av känslor och tankar, vemod och livsmod. I förtroende delar vi erfarenheter och tankar med varandra. 
Tid: lördag 25/2, 11/3 och 25/3, kl. 13.00-14.00
Plats:  Essinge kyrkas församlingshem 
Ingen anmälan, drop-in
Andliga vägledare: Anna Smille, präst med flera.

Att öva sig i kontemplation
Vi människor har en naturlig nyfikenhet på världen. Redan som små försöker vi förstå hur omvärlden fungerar. När vi blir äldre växer våra frågeställningar och vi börjar kanske reflektera kring livet självt. Vad innebär det att vara människa? Vad är meningen med mitt liv? Om vi vill ta ett steg framåt i vår existentiella och andliga utveckling, var börjar vi? Finns det verktyg som kan hjälpa oss nå inre välbefinnande i vår vardag? Under kursen utforskar vi kontemplationens fem grunddrag: förundran, förenkling, inspiration, förvandling och handling. Vi blandar teori och praktik och delar erfarenhet och insikter med varandra i grupper.
Som anmäld bör du kunna vara med alla tillfällen.
Välj mellan tre kurser. 
Kurs 1: 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2, kl. 18.00-19.30
Kurs 2: 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, kl. 18.00-19.3
Kurs 3: 19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, kl. 18.00-19.30
Plats: S:t Eriks kapell, Grubbensringen 1
Sista anmälningsdag
Kurs 1: 11/1
Kurs 2: 22/2
Kurs 3: 5/4
Kostnad: 400 kronor för medlem i Svenska kyrkan (annars 800 kronor). 
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se
Märk med "Kont. kurs”. Ange namn, telefonnummer, samt om du är medlem i Svenska kyrkan
Ledare: Ted Harris, präst och teol.dr, FTO

Meditation i S:t Görans kyrka 
Välkommen att delta i en 20 minuter lång sittande meditation, som inleds med en kort introduktion klockan 11.20. Inga förkunskaper krävs. Avslutas med en mässa klockan 12.00, för den som vill.
Tid: onsdagar kl. 11.30 (1/2-31/5) 
Plats: S:t Görans kyrka
Kostnadsfritt
Ingen anmälan
Ledare: Aron Telde, präst

Morgonbön i kapellet
Morgonbön på onsdagar i S:t Eriks kapell. Bönen leds av FTO, Franciskus Tredje Orden inom Svenska kyrkan, som består av män och kvinnor i olika yrken, lekmän och präster, gifta och ogifta, som försöker förverkliga de franciskanska grundidealen i de sociala sammanhang där de står. Alla är välkomna. 
Tid: onsdagar kl. 07.30-08.00 (18/1-14/6)
Plats: S:t Eriks kapell, Grubbensringen 1
Ledare: FTO

Lugna öppna förskolan
Välkommen till Lugna förskolan i Essinge kyrka. Här erbjuder vi en vilsam miljö såväl för barnen som för vuxna. Här finns plats för kravlöst umgänge, men även för existentiella samtal och livsfrågor. Vi har sångstund varje måndag och ungefär en gång i månaden erbjuder vi samtalsgrupp kring ämnen som rör bland annat föräldraskap. Kom, slå dig ner i soffan, i myshörnan eller på vår sköna matta tillsammans med ditt barn. Fika finns att köpa.
Tid: måndagar kl. 10.00-12.30 (16/1-29/5) 
Plats: Lugna förskolans lokaler i backen upp till Essinge kyrka, Stora Essingen
Kostnadsfritt
Ingen anmälan
Ledare: Eva Åhlander, präst, Lena Risdal och Charlotte Ekvall, musikpedagoger

 

 

 

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandringar och pilgrimsliv lockar allt fler. Människor ger sig ut på vägar och stigar i sitt sökande efter livets djup och i längtan efter inre och yttre uppbrott.