Återhämtning och fördjupning

Västermalms församlings ledord är vila och växa. Vi vill möta människors behov och längtan efter återhämtning och fördjupning genom att vara en plats för stillhet, innerlighet och medveten närvaro. Som ett led i det erbjuder vi retreater och meditation varje vecka samt Biblioterapi och kurser i livsfrågor med mera. Ett andrum mitt i all stress och förpliktelser.
Ge ditt inre helig tid.

2022

Återhämtning

Stillhet i stan-öppet kapell och Stilla mässa
Kom in och sitt en stund. Kapellet är öppet för bön kl. 14.00-18.00 varannan söndag. Du kan sitta i stillhet länge eller en kortare tid. Du kan tända böneljus.
Att stanna upp och ge tid för bön, tyst tillsammans med andra, är ett sätt att innesluta staden, världen och det egna livet i bönens goda tankar. 
Vi firar Stilla mässa kl. 17.00.
Datum: Söndagarna 9/1, 23/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4, 1/5, 15/5 och 29/5
Tid: Kl. 14.00-18.00, Stilla mässa kl. 17.00
Plats: Sankt Eriks kapell, Grubbensringen 1
Ledare: Kristina Lutborg, präst m.fl.

 

Meditation i S:t Görans kyrka 
Välkommen att delta i en 20 minuter lång sittande meditation, som inleds med en kort introduktion 11.20. Inga förkunskaper krävs. Ingen föranmälan. Kostnadsfritt. Avslutas med en mässa 12.00 för den som vill. 
Tid: Onsdagar kl. 11.30-11.50 (19/1-25/5)
Plats: S:t Görans kyrka


Lugna öppna förskolan

Välkommen till Lugna öppna förskolan i Essinge kyrka, en mötesplats för dig
med barn 0-3 år. Vi ses varje måndag för sköna samtal, sångstund, fika och livsnära samtal. Kom, slå dig ner i soffan eller i vår sköna myshörna med en bok eller ett pussel. Vi möts i Lugna förskolans lokaler i backen upp till kyrkan. Fika finns till självkostnadspris. Du är välkommen varje gång eller vid enstaka tillfällen, men vi har ett begränsat antal platser. Vid ankomst, ta en sten utanför entrédörren och lägg i skålen inomhus. När stenarna är slut, är gruppen full för dagen. 
Tid: OBS! Vi startar senare under vårvintern, vi återkommer med datum
Måndagar kl. 10.00-12.30 (OBS ej 18/4)
Plats: Lugna förskolans lokaler i backen upp till Essinge kyrka
Ledare: Charlotte Ekvall, Eva Åhlander och Therese Hedlund


Tyst miniretreat 
Landa i en tyst samvaro av stillhet och förundran. Två timmar då vi får närma oss brytpunkten mellan nuet och det mystika och hämtar ny kraft inför veckan som ligger framför. Dagen avslutas med Stilla mässa i kyrkan klockan 16.00, mässan är öppen för alla. Kaffe, te och smörgås serveras till självkostnadspris. 
Datum: Lördagarna 22/1, 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 23/4, 21/5, 4/6 och 18/6.
Tid: På grund av covidrestriktioner kan antalet deltagare behöva begränsas.
Kom gärna i god tid för att få en plats. Kl. 14.00–16.30
Plats: Essinge kyrkas församlingshem
Anmälan: Ingen föranmälan
Ledare: Församlingens anställda

 

Innerlighetens väg
En retreat i samverkan med Mäster Eckhartsällskapet
Vilka är människans grundläggande förmågor? Vad kan vi åstadkomma? Vad är ett innerligt liv? Välkommen till en retreat i innerlighetens tecken.
Vi människor är utrustade med förmågan att ta emot sinnesintryck från vår omvärld och konstruera inre bilder; vi upplever ett grönt träd, en svart katt eller en stor fågel. Vi är också utrustade för intuitiva upplevelser, att skapa nya idéer och förvandla dem till konkreta objekt, som en skola eller en arbetsplats. Den fysiska världen får mening genom att vi förkroppsligar våra idéer. Den kreativiteten är grundläggande för mänskligt liv och kan användas i godhetens eller ondskans tjänst. Så vilken värld vill vi skapa? Längtar och strävar vi efter den bästa av världar för oss själva och framtida generationer? Vilka aspekter är då viktiga?

Under dagen lyfter vi fram fem viktiga steg på innerlighetens väg; självreflektion, kreativitet, urskiljning, val och handling. Det är tid att stanna upp och reflektera över vad vi gör. Dagen avslutas med Stilla mässa i kyrkan klockan 16.00, öppen för alla.
Tid: Lördag 29/1, kl. 09.30-16.30
Plats: Essinge kyrka
Kostnad: 200 kronor för medlem i Svenska kyrkan, för icke medlem 400 kronor.
I priset ingår enklare lunch, kaffe/te och frukt.
Sista anmälningsdag/betalningsdag: 11/1
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se
Märk ”Innerlighetens fem steg”. Ange namn, telefonnummer samt om du är medlem i Svenska kyrkan.

Tyst retreat i ignatiansk anda
I samverkan med Högalids församling
En dag i stillhet, eftertanke och fördjupning kring frågor som ”Vad längtar du efter?” och ”Vad ger dig liv?”. Vi kommer med allt vi bär på och får fläta in vår egen livsberättelse i den stora bibliska berättelsen. En samvaro i meditativ tystnad, där du får ett samtal med en erfaren andlig vägledare. Dagen avslutas med Stilla mässa 16.00, öppen för alla. Ta med egen kudde, filt och liggunderlag om du vill. 
Tid: Lördagarna 12/3 och 11/6, kl. 09.30-16.30
Plats: Essinge kyrka
Kostnad: 200 kronor för medlem i Svenska kyrkan, för icke medlem 400 kronor. 
I priset ingår soppa, smörgås, sallad, kaffe/te och frukt.
Sista anmälningsdag/betalningsdag: 22/2 och 24/5
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se Ange aktuellt datum och ”Retreat i ignatiansk anda”. Ange namn, telefonnummer samt om du är medlem i Svenska kyrkan.
Andliga vägledare: Anna Smille, präst, Karin Löfgren, diakon och Anna Christensen, psykolog, Ann Magnusson psykoterapeut, m.fl. 

 

Stilla dag i tystnad 
Välkommen till en retreat då vi stannar upp och ger oss tid att reflektera och uppleva stillhet. Vardagen är full av kommunikation men på en stilla retreat, där vi stänger av mobilen och landar i tystnaden, ger vi den inre rösten tid och plats att tala. Under dagen ges tid för att måla och skriva samt för Tikva och meditation, eller tid att bara vara. Det finns även möjlighet till samtal med präst eller diakon. Retreaten avslutas med Stilla mässa kl. 16.00, då bryter vi tystnaden. 
Datum: Lördagarna 12/2 (fullbokad), 9/4 och 14/5, kl. 09.30–16.30
Plats: Essinge kyrka
Kostnad: 200 kronor för medlem i Svenska kyrkan, för icke medlem 400 kronor. I priset ingår soppa, smörgås, sallad, kaffe/te och frukt.
Sista anmälningsdag/betalningsdag: 25/1, 22/3 och 26/4
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se Märk med aktuellt datum och ”Stilla dag i tystnad”. Ange namn, telefonnummer samt om du är medlem i Svenska kyrkan. 
Ledare: Aron Telde, präst, Katarina Boberg, diakonimedarbetare
Anna Smille, präst, Karin Löfgren, diakon samt Therese Hedlund

 

Kontemplationens väg
I samverkan med Mäster Eckhartsällskapet
En dag i stillhet då vi lyfter fram kontemplationens väg, förundran, förenkling, inspiration, förvandling och handling. Vi stannar upp för att reflektera över vad vi gör och vilken värld vi vill skapa.

Sedan antiken har den västerländska civilisationen präglats av en kontemplativ livshållning. Filosofer som Platon, Aristoteles och Plotinus samt teologer som Dionysios Areopagita och Johannes Klimakos förespråkade kontemplation – delaktighet i den yttersta verkligheten. Men är ett kontemplativt liv möjligt i dag? 

Vad har det blivit av den kontemplativa livshållningen i nutidens västerländska kultur? Om medvetandet är kapabelt att uppnå tre grundläggande tillstånd, nämligen, medvetenhet om den fysiska dimensionen (perception), den intuitiva dimensionen (intention) och den eviga dimensionen (kontemplation), vad kan vi då göra för att uppnå ett kontemplativt tillstånd? Hur kan vi gå bortom de fysiska, biologiska och sociala krafter som formar våra selektiva beteenden? Hur överskrider vi våra mekaniska och förutsägbara processer för att träda in på frihetens och kreativitetens arenor? Och hur kan vi lämna den intuitiva dimensionen för den kontemplativa? Dagen avslutas med Stilla mässa 16.00. 
Datum: Lördag 26/3, kl. 09.30-16.30
Plats: Essinge kyrka
Kostnad: 200 kronor för medlem i Svenska kyrkan, för icke medlem 400 kronor.
I priset ingår soppa, smörgås, sallad, kaffe/te och frukt.
Sista anmälningsdag/betalningsdag: 8/3
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se Märk med ”Kontemplationens fem steg”. Ange namn, telefonnummer samt om du är medlem i Svenska kyrkan.
Ledare: Ted Harris, präst, teol.dr., FTO

 

Skrivarretreat 
Gillar du att läsa och skriva och vill växa i relation till dig själv och andra? Ge ditt inre helig tid genom att prova en skrivarretreat. För andra gången erbjuder vi en skrivretreat inspirerad av ett biblioterapeutiskt förhållningssätt. En kreativ heldag på temat ”Skriv ditt vemod och ditt livsmod”, där vi använder berättelsen för att nå insikter om oss själva, våra relationer, Gud och världen. Under dagen varvar vi gemensamt läsande med högläsning, eget skrivande och tystnad. 
Inga förkunskaper krävs. 
Tid: Lördagarna 26/2 och 28/5 kl. 09.30-16.30
Plats: Essinge kyrka
Kostnad: 200 kronor för medlem i Svenska kyrkan, för icke medlem 400 kronor.
I priset ingår soppa, smörgås, sallad, kaffe/te och frukt.
Sista anmälningsdag/betalningsdag: 8/2 och 10/5
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se  Märk mejlet med ”Skrivarretreat”. Ange namn, telefonnummer samt om du är medlem i Svenska kyrkan. 
Ledare: Karin Löfgren, diakon och Anna Smille, präst

 

Stilla dag för föräldralediga och spädbarn 
Välkommen till en heldagsretreat för dig och ditt spädbarn, 0-8 månader. Vi går in i tystnaden, stänger av mobilerna och är närvarande i mötet med barnen, oss själva och det stora vi alla är en del av. Det blir spädbarnsmassage, en meditativ sångstund, tid till att bara vara med ditt barn, samt möjlighet för samtal med präst eller diakon.
Tid: kl. 09.30-15.00, onsdagarna 23/3 och 1/6
Plats: Essinge kyrka
Sista anmälnings- och betalningsdag: 7/3 och 16/5
Kostnad: 200 kronor för medlem i Svenska kyrkan, för icke medlem 400 kronor.
I priset ingår frukostsmörgås, enklare lunch, kaffe/te och frukt.
Sista anmälningsdag/betalningsdag: 7/3 och 16/5
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se Märk med aktuellt datum och ”Stilla dag för föräldrar”. Ange namn, telefonnummer samt om du är medlem i Svenska kyrkan. 
Ledare: Charlotte Ekwall, musikpedagog, Eva Åhlander, präst, Therese Hedlund, m.fl.

Vardagsretreat i stan
Det går att ana Gud i det vanliga livet. Hur kan vi finna en stilla punkt i vardagen för regelbunden bön? Finns Gud där jag är? Den här retreaten, mitt i vardagen, är upplagd så att tiden mitt på dagen är fri för arbete eller annat. Den bidrar till att ge bilder för bönens och Guds plats mitt i våra vanliga vardagsliv. Vi samlas några dagar i stilla veckan för stillhet och bön. Kom på allt eller något. Ingen anmälan.
Tid: 11-13/4, kl. 07.00-08.30 samt kl. 17.30-19.00
Plats: S:t Eriks kapell, Grubbensringen 1
Information: Kristina Lutborg, 08-617 39 45, kristina.lutborg@svenskakyrkan.se

 

Franciskus för vår tid
I samverkan med Mäster Eckhartsällskapet
Den som vill uppleva balans i livet behöver utveckla verktyg och metoder som främjar det existentiella och andliga välbefinnandet. Franciskus av Assisi kan inspirera oss, precis som han inspirerade många män och kvinnor under medeltiden. Genom sitt liv visar han på en hållbar kontemplativ praktik präglad av en stark känsla av välvilja, en positiv inställning till naturen och en enkel livsstil. Välkommen till en heldag med prästen Ted Harris, då vi lär känna grunderna i franciskansk andlighet genom att närma oss ord som enkelhet, ödmjukhet och uthållighet. 
Datum: Lördag 7/5, kl. 09.30-16.30
Plats: Essinge kyrka
Sista anmälningsdag/betalningsdag: 19/4
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se Märk med ”Franciskansk retreat”. Ange namn, telefonnummer samt om du är medlem i Svenska kyrkan.
Ledare: Ted Harris, präst, teol.dr., FTO

 

Fördjupning

Biblioterapi 
Hur blev livet? Vad längtar du efter? Välkommen till vårens Biblioterapi.
En skriv- och läsgrupp där vi under tre torsdagskvällar, möts digitalt via zoom, och låter minnen och erfarenheter försiktigt kläs i ord, som en väg till inre läkedom och helande. Utifrån orden Livet, Döden och Kärleken läser vi andras texter, lyssnar in vår egen livsberättelse och delar förtroligt det vi vill med varandra. Som anmäld förväntas du delta under alla tre torsdagarna.
Datum: Torsdagarna 3/3, 10/3 samt 17/3 kl. 18.00-20.00
Plats: Essinge kyrkas församlingshem
Kostnad: 200 kronor för medlem i Svenska kyrkan, för icke medlem 400 kronor
Sista anmälningsdag: 15/3
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se Märk med ”Biblioterapi”.
Ange namn, telefonnummer samt om du är medlem i Svenska kyrkan. 
Ledare: Anna Smille, präst och Karin Löfgren, diakon

 

Lectio divina – meditativ bibelläsning
”Vad har Gud att säga mig den här påsken?”
Anmäl dig till Lectio Divina, en bibelläsningsform där vi enskilt, men tillsammans, läser bibeln med en bedjande, lyssnande hållning. Med hjälp av vägledande frågor låter vi texterna sjunka in under tystnad och förbereder oss inför påskens rörelse från oro och sotsvart sorg till oförställd glädje och uppståndelse. 

Under tre onsdagar möts vi digitalt via zoom, läser bibeltexterna tillsammans och uppmärksammar vad som väcks inom oss av känslor och tankar, vemod och livsmod. I förtroende delar vi erfarenheter och tankar med varandra. 

Du kan vara med en eller alla gånger. För att delta behöver du en dator eller mobil med mikrofon och kamera. Länk för medverkan och instruktioner får du i svarsmejlet efter anmälan. För att delta behöver du en dator eller mobil med mikrofon och kamera, samt en e-postadress dit vi skickar en länk för digital medverkan. I svarsmejlet får du instruktioner om hur vår digitala Lectio divina kommer att gå till. 
Datum: Onsdagar 2/3, 9/3, 16/3, kl. 18.00 – 20.00
Plats: Brommarummet
Sista anmälningsdag: Boka plats senast måndag samma vecka, 28/2, 7/3 och 14/3. Märk med Lectio divina. Ange namn och telefonnummer.
Kostnadsfritt
Andliga vägledare
: Anna Smille, präst och Anna Christensen, psykolog

 

En kontemplativ väg 
Vi människor har en naturlig nyfikenhet på världen. Redan som små försöker vi förstå hur omvärlden fungerar. När vi blir äldre växer våra frågeställningar och vi börjar kanske reflektera kring livet självt. Vad innebär det att vara människa? Vad är meningen med mitt liv? Om vi vill ta ett steg framåt i vår existentiella och andliga utveckling, var börjar vi? Finns det verktyg som kan hjälpa oss nå inre välbefinnande i vår vardag? Är det svårt eller räcker det med att stanna upp en stund varje dag?

Under den här kursen på fem onsdagar, utforskar vi en kontemplativ väg till välbefinnande, det vill säga djup mening och helhet. Under kursen blandas teori och praktik. Ted Harris presenterar filosofiska och teologiska insikter med hjälp av sin bok "Mot en bättre mänsklighet: en kontemplativ väg". I smågrupper delar vi erfarenheter, frågor och insikter med varandra och söker en modern praktik som kan främja vår inre utveckling. Välj mellan tre kurser. Som anmäld bör du kunna vara med alla tillfällen:
Kurs 1: 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, kl. 18.00 – 19.30
Kurs 2: 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 6/4
Kurs 3: 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5
Plats: S:t Eriks kapell, Grubbensringen 1
Sista anmälningsdag:
Kurs 1: 12/1
Kurs 2: 23/2
Kurs 3: 13/4
Anmälan: vastermalm.anmalan@svenskakyrkan.se Märk med "Kontemplativ kurs”. Ange namn, telefonnummer samt om du är medlem i Svenska kyrkan.
Ledare: Ted Harris, präst, teol.dr, FTO

 

Medveten paus - 10 minuter klockan 10 
Välkommen att ta en medveten paus under valven i Essinge kyrka. Tio minuters helig tid för kropp och själ. En livesändning via instagram där vi tillsammans stannar upp och fångar in känslor och tankar. Vi landar där vi är just nu och andas in Guds frid. En stilla stund under ledning av Charlotte Ekvall.
Tid: Fredagar kl. 10.00 (14/1-3/5 med undantag för 15/4 och 27/5)
Plats: direktsändning via instagramkontot @essinge_kampanil

 

Tikva 
Tikva, rörelseträning på kristen grund för mer balans och helhet i vardagen.
Fokus på muskelstretch, andning och närvaro. Under passet, som sänds live framför brasan i Essinge kyrkas församlingshem, delas bibelord för att ge hopp, mod och frid. Var med, sträck ut kroppen, låt själen komma i kapp och andas in friden.
Tid: vårens tider kommer inom kort
Plats: direktsändning via instagramkontot @essinge_kampanil