Lediga tjänster

VAR MED OCH UTVECKLA Västermalms församling på Kungsholmen och Essingeöarna i centrala Stockholm.

Västermalms församling, i stadsdelen Kungsholmen, är en stor ung innerstadsförsamling i Stockholms city med god ekonomi. Av församlingens drygt 70 000 invånare är mer än 50 procent kyrkotillhöriga. Det stora flertalet är i yrkesverksam ålder (24-45 år), där många bor i små lägenheter och är ensamstående. Medelinkomsten i församlingen är väl över medel i Stockholm. Här yrkesarbetar i stort sett lika många som bor här. Det finns många institutioner; sjukhus, skolor, äldreboenden och häkte. Flera nybyggnationer är beslutade i Stadshagen och på Lilla och Stora Essingen.

Vi har tre kyrkor och ett kapell; Kungsholms Ulrika Eleonora kyrka,
S:t Görans kyrka, Essinge kyrka samt S:t Eriks kapell. I S:t Görans sjukhus och på Kronobergshäktet finns invigda kyrkorum. På Lindhagen har vi en härlig lokal. Vi är ett lutherskt trossamfund med 60 fast anställda med ett gemensamt kansli. 

VILA och VÄXA är församlingens vision.

Vi arbetar i ”pastorala team” det vill säga Gudstjänster och kyrkliga handlingar, Identitet och mognad, Utsatthet och gemenskap, Återhämtning och fördjupning samt Kultur och påfyllnad samt Service.

Inga lediga tjänster för tillfället