Foto: Andréas Lindström

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns alltid en plats för dig.

Fyll i och spara blanketten här nedan och skicka in den ifylld till församlingen:
Västermalms församling
Box 49 019
100 28 Stockholm

Personlig kontakt
Om du har frågor om medlemsskap i Svenska kyrkan är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen.
Telefon: 08-650 49 00
E-post: vastermalms.forsamling@svenskakyrkan.se 

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella