Om Västermalms församling

Västermalms församling är en av Stockholms innerstadsförsamlingar med drygt 70 000 invånare varav 55 % är medlemmar och 65 anställda. Vi har 3 kyrkor, Essinge, Kungsholms och S:t Görans samt S:t Eriks kapell.

Församlingens kyrkor

Västermalms församling har 3 kyrkor, Essinge, Kungsholms och S:t Görans samt S:t Eriks kapell.

Vem gör vad?

Att arbeta i Svenska kyrkan innebär att arbeta för något man tror på. Församlingarnas huvuduppgift handlar om gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Här kan du läsa om kyrkans många yrkesgrupper.

Lediga tjänster

VAR MED OCH UTVECKLA Västermalms församling på Kungsholmen och Essingeöarna i centrala Stockholm.

Internationellt arbete

Västermalms församling vill göra världen mer rättvis och ge fler människor möjlighet till utbildning, försörjning och trygghet. Läs  mer om hur du kan vara med och stärka de internationella frågorna.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns alltid en plats för dig.

Församlingen samarbetar med Sensus

Västermalms församling samarbetar med Sensus studieförbund.