Västermalms församling

Prata med oss

Kontakt

Västermalms församling Besöksadress: Arbetargatan 21, 11245 STOCKHOLM Postadress: Box 49019, 10028 STOCKHOLM Telefon: +46(8)6504900 E-post till Västermalms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om Västermalms församling

Västermalms församling är en av Stockholms innerstadsförsamlingar med 67 000 boende varav 38 600 är medlemmar och 65 anställda. Vi har 3 kyrkor, Essinge, Kungsholms och S:t Görans samt S:t Eriks kapell.

Vem är det som bestämmer i kyrkan?
Som medlem i Svenska kyrkan är det du som väljer dem som ska fatta besluten. 

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor. En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet (församlingens styrelse).

Kyrkorådet
Kyrkorådet ger förslag på hur pengar ska fördelas, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på.

Kyrkoherden
Kyrkoherden är församlingens chef. Tillsammans med sina medarbetare ska hon eller han lägga upp arbetet och sträva efter att uppnå församlingens mål.