Barn och familj

Jesus sade: »Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de« Markusevangeliet 10:14.