Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västermalms församling Besöksadress: Arbetargatan 21, 11245 STOCKHOLM Postadress: Box 49019, 10028 STOCKHOLM Telefon:+46(8)6504900 E-post till Västermalms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni och stöd

Ibland ställs vi inför nya utmaningar eller svåra val i livet. Ibland försöker vi bara få ihop tillvaron. Våra diakoner kan ge stöd till dig genom samtal, men även ge dig stöd i kontakten med olika myndigheter, vårdinstanser och organisationer.
Diakonerna har tystnadsplikt.

Sorgestöd

Föreläsning om sorg
Föreläsare sjukhuspräst Anna Smille. Samarbete med Sankt Matteus församling.
Tid: lördag 9/2 kl. 13.00-16.00
Plats: Parmmätargatan 3

Sorgestödsgrupp vuxna
En stödgrupp för dig i sorg. Vi är en liten grupp vuxna på 5-8 personer som möts vid sju tillfällen och delar erfarenheter av förlust, sorg och vägen vidare. Varje mötestillfälle inleds med kaffe/te och smörgås. Gruppen är kostnadsfri.
Tid: start i slutet av februari
Plats: meddelas på vår webbplats inom kort
Intresseanmälan: Laila Svensson, 08-545 709 68, laila.svensson@svenskakyrkan.se

Samtal och själavård
Har du mist en nära anhörig och behöver prata med någon? Med präster och diakoner kan du samtala om det som är viktigt för dig och de har tystnadsplikt.
Kontakt: Församlingens präster och diakoner når du på 08-650 49 00

Övrigt stöd

Ekonomiskt stöd
För dig som är folkbokförd i Västermalms församling finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd. Under 2019 ser förutsättningarna olika ut i församlingsdelarna. För information om vem som kan ansöka och hur man ansöker om ekonomiskt stöd, kontakta församlingens diakoni via växeln på 08–650 49 00. Läs mer här.

Bikt
För samtal och bikt, kontakta församlingens präster som har absolut tystnadsplikt.
Kontakt: 08-650 49 00

Barn och familj
Ett samtal kan behövas när vi ställs inför nya utmaningar eller svåra val i livet. Diakon Jan Magnusson arbetar med barn och familjefrågor och har tystnadsplikt.
Kontakt: jan.magnusson@svenskakyrkan.se, 08-617 39 52

Äldreboende
Våra präster och diakoner besöker regelbundet äldreboenden på Kungsholmen.
På boendena håller prästen en andakt eller en kort betraktelse. En musiker följer ofta med och vi sjunger tillsammans och ibland sjunger även musikern några egna solostycken. Vi läser ur bibeln och ber tillsammans. Ofta i samband med storhelgerna har vi nattvardsgudstjänst och vi erbjuder även enskilda samtal. För mer information om församlingens verksamhet på äldreboendena, kontakta gärna Monica von Schreiner, präst i Västermalms församling.
Kontakt: monica.von.schreiner@svenskakyrkan.se, 08-617 39 48

Kontakt med diakon

Kontakt med diakon får du genom att ringa församlingens växel 08-650 49 00. Om ingen diakon finns tillgänglig när du ringer går det alltid att prata in ett meddelande på diakonernas respektive telefonsvarare.