Meny

Diakoni och stöd

Ibland ställs vi inför nya utmaningar eller svåra val i livet. Ibland försöker vi bara få ihop tillvaron. Våra diakoner kan ge stöd till dig genom samtal, men även ge dig stöd i kontakten med olika myndigheter, vårdinstanser och organisationer.

Promenadgrupp för dig i sorg
Är eller har du varit med om sorg i ditt liv och vill träffa andra i samma situation är du välkommen att promenera med oss. Vi träffas vid stora trappan för att sedan promenera en timme tillsammans. Vi avslutar promenaden någonstans på Kungsholmen. Ha på dig bekväma promenadskor och kläder efter väder. 
Tid: varannan onsdag kl. 14.00-15.00 (jämna veckor 2/9 – 9/12)
Plats: Arbetargatan 21
Ledare: Hege Marie Korshavn, diakon, 08-441 39 85,
e-post: hege.marie.korshavn@svenskakyrkan.se

Sorgestödsgrupp vuxna
I en tid där alla fått ställa om, även när det gäller förluster av nära anhöriga, annorlunda begravningar där kanske inte alla kunde vara med. Kanske kan det hjälpa att dela våra erfarenheter i en sorgegrupp. En stödgrupp för dig i sorg. Vi är 5-8 vuxna som möts vid sex tillfällen och delar våra erfarenheter av förlust, sorg och vägen vidare. Varje mötestillfälle inleds med kaffe/te och smörgås. Gruppen är kostnadsfri.
Tid: september
Plats: S:t Eriks kapell
Anmälan: Laila Svensson, diakon, 08-545 709 68
E-post: laila.svensson@svenskakyrkan.se

Samtal och själavård
Har du mist en nära anhörig eller behöver du bara prata med någon? Med präster och diakoner kan du samtala om det som är viktigt för dig och de har tystnadsplikt.
Kontakt: Församlingens präster och diakoner når du på 08-650 49 00.

Ekonomiskt stöd
För dig som bor och är folkbokförd i Västermalms församling finns det möjlighet att ansöka om visst ekonomiskt stöd och hjälp. I Västemalms församling (Kungsholmen, S:t Göran och Essingeöarna) bedrivs det stiftelse- och fondarbete och du kan under ansökningsperioderna 2 oktober, 6 november, 4 december söka visst ekonomiskt stöd ur församlingens förvaltade stiftelser och fonder. Många av församlingens stiftelser kräver även att du är kyrkotillhörig. 

Ett hushåll per kalenderår kan få hjälp med ett visst ekonomiskt bidrag till glasögon, tandvård, om kostnadsförslag finns. Du kan söka ekonomiskt stöd om du har en sjukdomsrelaterad åkomma eller har ett handikapp som gör att du behöver omvårdnad eller åka på konvalescens. Du kan också söka ekonomiskt stöd från våra fonder om du är ensamstående med barn hemmaboende heltid eller periodvis, förutsatt att den samlade ekonomin i hushållet inte överstiger 200 000 kronor, eller att det finns bankmedel eller värdepapper i hushållet.

Västermalms församling jobbar inte akutstyrt och har inga kontanta medel eller rekvisitioner att dela ut för akuta ändamål. Nedan kan du trycka ut ansökan och minneslista. Ej korrekt ifylld ansökan tas ej upp för prövning. Skicka till:
Västermalms församling, Diakonin
Box 49 019
100 28 Stockholm
Ansökan
Minneslista

Bikt
För själavårdssamtal och bikt, kontakta församlingens präster som har absolut
tystnadsplikt.
Kontakt: 08-650 49 00

Barn och familj
Ett samtal kan behövas när vi ställs inför nya utmaningar eller svåra val i livet. Diakon Jan Magnusson arbetar med barn och familjefrågor och har tystnadsplikt.
Kontakt: Jan Magnusson, diakon, 08-617 39 52,
e-post: jan.magnusson@svenskakyrkan.se

Äldreboenden
Församlingens präster och diakoner besöker regelbundet äldreboenden på Kungsholmen. På boendena håller prästen en andakt och en kort betraktelse. En musiker följer ofta med och vi sjunger tillsammans och ibland sjunger även musikern några egna solostycken. Vi läser ur bibeln och ber tillsammans. Ofta i samband med storhelgerna har vi nattvardsgudstjänst och vi erbjuder även enskilda samtal.

vill du ge en gåva till västermalm hjälper?

Vill du hjälpa till att hjälpa andra? Genom att skänka en gåva till Västermalm hjälper ger du en annan människa nya möjligheter i livet eller stöd i rätt tid. Din gåva gör skillnad! Postgiro till församlingen: 10 00 27-2 och märk din gåva med ”Västermalm hjälper”. Swish: 123 264 8889 och meddelande ”700”.
Varmt tack för din gåva! 

Kontakt med diakon

Kontakt med diakon får du genom att ringa församlingens växel 08-650 49 00. Om ingen diakon finns tillgänglig när du ringer går det alltid att prata in ett meddelande på diakonernas respektive telefonsvarare.