Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västermalms församling Besöksadress: Arbetargatan 21, 11245 STOCKHOLM Postadress: Box 49019, 10028 STOCKHOLM Telefon: +46(8)6504900 E-post till Västermalms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni och stöd

Ibland ställs vi inför nya utmaningar eller svåra val i livet. Ibland försöker vi bara få ihop tillvaron. Våra diakoner kan ge stöd till dig genom samtal, men även ge dig stöd i kontakten med olika myndigheter, vårdinstanser och organisationer.
Diakonerna har tystnadsplikt.

Föreläsning om sorg
Föreläsare Lars Christensen.
Samarbete med Sankt Matteus församling
Tid: lördag 1/9 kl. 13.00–16.00
Plats: Sankt Matteus kyrka, Västmannagatan 92

Sorgestödsgrupp vuxna
En stödgrupp för dig i sorg. Vi är en liten grupp vuxna på 5-8 personer som
möts vid sju tillfällen och delar erfarenheter av förlust, sorg och vägen vidare.
Varje mötestillfälle inleds med kaffe/te och smörgås. Gruppen är kostnadsfri.
Läs mer på https://www.svenskakyrkan.se/vastermalm
Tid: start i september
Plats: meddelas på vår webbplats
Intresseanmälan: Laila Svensson, 08-545 709 68, laila.svensson@svenskakyrkan.se

Sorgestödsgrupp unga vuxna 19-27 år
En liten stödgrupp som delar erfarenheter av förluster och av att leva vidare genom att t. ex. skriva, måla, rita, lyssna och prata. Samarbete med Svenska kyrkan i Solna.
Tid: onsdagar kl.17.30-20.00 september-februari
Plats: Kyrkans hus Solna, Skytteholmsvägen 14
Kontakt och information: Marie Lundeborg, 08-545 709 58
mailform?userid=e9f32a0b-e413-4256-939b-4c0e24a95cb9

Sorgestöd för barn och ungdomar
Kontakt och information: Marie Lundeborg, 08-545 709 58,
marie.lundeborg@svenskakyrkan.se

En kväll för dig som har sorg
Känner du sorg för något? Vill du vara i kyrkorummet, läsa, skriva, måla iotakors eller hålla på med nåltovning? Då är detta en kväll för dig. Du har möjlighet att vara i tystnad eller samtala med andra. Präst och diakon finns på plats för kortare samtal. Ingen anmälan behövs.
Tid: tisdag 20/11 kl.19.00-21.00
Plats: S:t Görans kyrka
Kontakt och information: Marie Lundeborg, 08-545 709 58
marie.lundeborg@svenskakyrkan.se

Samtal
Har du mist en nära anhörig och behöver prata med någon? Med präster och diakoner kan du samtala om det som är viktigt för dig och de har tystnadsplikt.
Kontakt: Församlingens präster och diakoner når du på 08-650 49 00.

Övrigt stöd

Ekonomiskt stöd
För dig som är folkbokförd i Västermalms församling finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd. Under 2018 ser förutsättningarna olika ut i församlingsdelarna. För information om vem som kan ansöka och hur man ansöker om ekonomiskt stöd, kontakta församlingens diakoni via växeln på 08-650 49 00. Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se/vastermalm.

Samtal och själavård
Med präster och diakoner kan du samtala om det som är viktigt för dig
och de har tystnadsplikt.
Kontakt: 08-650 49 00

Bikt
För samtal och bikt, kontakta församlingens präster som har absolut tystnadsplikt.
Kontakt: 08-650 49 00

Barn och familj
Ett samtal kan behövas när vi ställs inför nya utmaningar eller svåra val i livet. Vår diakon Jan Magnusson arbetar med barn och familjefrågor och har tystnadsplikt.
Kontakt: jan.magnusson@svenskakyrkan.se, 08-617 39 52

 

Kontakt med diakon

Kontakt med diakon får du genom att ringa församlingens växel 08-650 49 00. Om ingen diakon finns tillgänglig när du ringer går det alltid att prata in ett meddelande på diakonernas respektive telefonsvarare.