Diakoni och stöd

Ibland ställs vi inför nya utmaningar eller svåra val i livet. Ibland försöker vi bara få ihop tillvaron. Våra diakoner kan ge stöd till dig genom samtal och i kontakten med olika myndigheter, vårdinstanser och organisationer.

 

Ansöka om stöd från Ivar och Sigrid Sunes stiftelse 
Under 2023 kan kvinnor som är födda 1962 eller tidigare ansöka om ekonomiskt stöd från Ivar och Sigrid Sunes stiftelse för att underlätta sina levnadsförhållanden, antingen i hemmet eller på sjukhus. Ansökningsblankett kan hämtas på församlingsexpeditionen på Arbetargatan 21.
Kriterier för att kunna ansöka är: Du behöver vara folkbokförd i före detta
S:t Görans församling (västra delen av Kungsholmen), inte ha tjänat över
210 000 kronor och inte ha någon förmögenhet. Du kan läsa mer om hur du ansöker längre ner på sidan under rubriken Ekonomiskt stöd.


Ekonomiskt stöd
Västermalms församling förvaltar ett antal stiftelser och fonder från vilka du kan ansöka om visst ekonomiskt stöd. För att kunna ansöka om visst ekonomiskt stöd behöver du bo och vara folkbokförd i församlingen, som innefattar Kungsholmen och Essingeöarna. Den samlade ekonomin i hushållet får inte överstiga 210 000 kronor och bankmedel eller värdepapper får inte finnas i hushållet. Många av stiftelserna har även som krav att du ska tillhöra Svenska kyrkan. Du kan söka ekonomiskt stöd om du behöver omvårdnad eller åka på konvalescens. Du kan söka ekonomiskt stöd från våra fonder om du är ensamstående med barn som bor hemma på heltid eller periodvis. Du kan också ansöka om bidrag för glasögon och tandvård. Ansökningsdagar för hösten 2023: 25 augusti, 6 oktober och 24 november.
Västermalms församling jobbar inte akutstyrt och har inga kontanta medel eller
rekvisitioner att dela ut för akuta ändamål. Nedan kan du trycka ut ansökan och minneslista. Ej korrekt ifylld ansökan tas ej upp för prövning. 
Ansökan finns att ladda ner här
Minneslista finns att ladda ner här
Du kan även hämta ansökningsblankett på vår expedition på Arbetargatan 21.
Ansökan skickas till:
Västermalms församling, Diakoni
Box 49 019
100 28 Stockholm


Samtal och själavård
Har du mist en nära anhörig eller behöver du bara prata med någon? 
Med präster och diakoner kan du samtala om det som är viktigt för dig och de har tystnadsplikt.
Kontakt: Församlingens präster och diakoner når du på 08-650 49 00.


Bikt
För själavårdssamtal och bikt, kontakta församlingens präster som har absolut
tystnadsplikt.
Kontakt: 08-650 49 00


Barn och familj
Ett samtal kan behövas när vi ställs inför nya utmaningar eller svåra val i livet. Diakon Jan Magnusson arbetar med barn och familjefrågor och har tystnadsplikt.
Kontakt: Jan Magnusson, diakon, 08-617 39 52,
e-post: jan.magnusson@svenskakyrkan.se


Äldreboenden på Kungsholmen
Församlingens präster och diakoner besöker regelbundet äldreboenden på Kungsholmen. På boendena håller prästen en andakt och en kort betraktelse. En musiker följer ofta med och vi sjunger tillsammans och ibland sjunger även musikern några egna solostycken. Vi läser ur bibeln och ber tillsammans. Ofta i samband med storhelgerna har vi nattvardsgudstjänst och vi erbjuder även enskilda samtal.

Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkan finns på Capio S:t Görans sjukhusområde. Sjukhuskyrkan har uppdraget att stödja och hjälpa och vara bärare av mod och hopp i livets alla skeden. Vi finns för att samtala om de livsfrågor som aktualiseras i samband med sjukdom eller sjukhusvistelse. Sjukhuskyrkan arbetar under tystnadsplikt och skriver inga journaler och finns till för patienter, närstående och personal oavsett livsåskådning. Sjukhuskyrkan är ekumenisk och förmedlar kontakt med andra trossamfund.

Stockholms sjukhem
Församlingens diakoner besöker sjukhemmet varje vecka för att erbjuda patienter och närstående möjlighet till samtal. En gång i månaden hålls en andakt på vård- och omsorgsboendet och inför storhelger hålls andakter i kapellet på sjukhusområdet.

Kronobergshäktet
Församlingens häktespräst erbjuder samtal till de intagna på Kronobergshäktet.
Alla präster har absolut tystnadsplikt.

Vill du ge en gåva till Västermalm hjälper?

Vill du hjälpa till att hjälpa andra? Genom att skänka en gåva till Västermalm hjälper ger du en annan människa nya möjligheter i livet eller stöd i rätt tid. Din gåva gör skillnad! Postgiro till församlingen: 10 00 27-2 och märk din gåva med ”Västermalm hjälper”. Swish: 123 264 8889 och meddelande ”700”.
Varmt tack för din gåva! 

Kontakt med diakon

Kontakt med diakon får du genom att ringa församlingens växel 08-650 49 00. Om ingen diakon finns tillgänglig när du ringer går det alltid att prata in ett meddelande på diakonernas respektive telefonsvarare.

Kyrkan - ett stöd vid sorg

Sorg drabbas i stort sett alla människor av någon gång i livet. De flesta behöver stöd och kyrkan hjälper människor i sorg på flera sätt berättar Hege Marie Korshavn, diakon i Västermalms församling.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på S:t Görans sjukhusområde är till för alla som berörs av sjukvården. Sjukhuskyrkans meditationsrum finns på Capio S:t Görans sjukhus, entréplan.