Diakoni och stöd

Ibland ställs vi inför nya utmaningar eller svåra val i livet. Ibland försöker vi bara få ihop tillvaron. Våra diakoner kan ge stöd till dig genom samtal, men även ge dig stöd i kontakten med olika myndigheter, vårdinstanser och organisationer.

 

Promenadgrupp för dig i sorg
Är eller har du varit med om sorg i ditt liv och vill träffa andra i samma situation är du välkommen att promenera med oss. Vi träffas vid stora trappan för att sedan promenera en timme tillsammans. Vi avslutar promenaden någonstans på Kungsholmen. Ha på dig bekväma promenadskor och kläder efter väder. 
Tid: varannan onsdag kl. 14.00-15.00 ojämna veckor (19 januari-11 maj )
Plats: Arbetargatan 21
Ledare: Hege Marie Korshavn, diakon, 08-441 39 85,
e-post: hege.marie.korshavn@svenskakyrkan.se

Sorgestödsgrupp
En stödgrupp för dig i sorg. Vi bildar en grupp med 5-8 vuxna som möts vid sex tillfällen och delar våra erfarenheter av förlust, sorg och vägen vidare. Varje mötestillfälle inleds med kaffe/te och smörgås. Gruppen är kostnadsfri.
Tid och plats: meddelas inom kort
Kontakt och anmälan:
Göran Runa, diakon 08-54570879
e-post: goran.runa@svenskakyrkan.se


Samtal och själavård
Har du mist en nära anhörig eller behöver du bara prata med någon?
Med präster och diakoner kan du samtala om det som är viktigt för dig och de har tystnadsplikt.
Kontakt: Församlingens präster och diakoner når du på 08-650 49 00.


Ekonomiskt stöd
I Västermalms församling finns ett antal stiftelser och fonder från vilka du kan ansöka om visst ekonomiskt stöd. För att kunna ansöka om visst ekonomiskt stöd behöver du bo och vara folkbokförd i församlingen, som innefattar Kungsholmen och Essingeöarna. Den samlade ekonomin i hushållet får inte överstiga
200 000 kronor och bankmedel eller värdepapper får inte finnas i hushållet. Många av stiftelserna har även som krav att du ska tillhöra Svenska kyrkan.

Du kan söka ekonomiskt stöd om du behöver omvårdnad eller åka på konvalescens. Du kan söka ekonomiskt stöd från våra fonder om du är ensamstående med barn som bor hemma på heltid eller periodvis. Du kan också ansöka om bidrag för glasögon och tandvård. Ansökningsperioden för våren 2022: 31 janauri, 18 mars och 30 maj.
Västermalms församling jobbar inte akutstyrt och har inga kontanta medel eller
rekvisitioner att dela ut för akuta ändamål. Nedan kan du trycka ut ansökan och minneslista. Ej korrekt ifylld ansökan tas ej upp för prövning. 
Ansökan finns att ladda ner här
Minneslista finns att ladda ner här
Du kan även hämta ansökningsblankett på vår expedition på Arbetargatan 21.
Ansökan skickas till:
Västermalms församling, Diakonin
Box 49 019
100 28 Stockholm


Bikt
För själavårdssamtal och bikt, kontakta församlingens präster som har absolut
tystnadsplikt.
Kontakt: 08-650 49 00


Barn och familj
Ett samtal kan behövas när vi ställs inför nya utmaningar eller svåra val i livet. Diakon Jan Magnusson arbetar med barn och familjefrågor och har tystnadsplikt.
Kontakt: Jan Magnusson, diakon, 08-617 39 52,
e-post: jan.magnusson@svenskakyrkan.se


Äldreboenden
Församlingens präster och diakoner besöker regelbundet äldreboenden på Kungsholmen. På boendena håller prästen en andakt och en kort betraktelse. En musiker följer ofta med och vi sjunger tillsammans och ibland sjunger även musikern några egna solostycken. Vi läser ur bibeln och ber tillsammans. Ofta i samband med storhelgerna har vi nattvardsgudstjänst och vi erbjuder även enskilda samtal.

vill du ge en gåva till västermalm hjälper?

Vill du hjälpa till att hjälpa andra? Genom att skänka en gåva till Västermalm hjälper ger du en annan människa nya möjligheter i livet eller stöd i rätt tid. Din gåva gör skillnad! Postgiro till församlingen: 10 00 27-2 och märk din gåva med ”Västermalm hjälper”. Swish: 123 264 8889 och meddelande ”700”.
Varmt tack för din gåva! 

Kontakt med diakon

Kontakt med diakon får du genom att ringa församlingens växel 08-650 49 00. Om ingen diakon finns tillgänglig när du ringer går det alltid att prata in ett meddelande på diakonernas respektive telefonsvarare.