Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västermalms församling Besöksadress: Arbetargatan 21, 11245 STOCKHOLM Postadress: Box 49019, 10028 STOCKHOLM Telefon:+46(8)6504900 E-post till Västermalms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni och stöd

Ibland ställs vi inför nya utmaningar eller svåra val i livet. Ibland försöker vi bara få ihop tillvaron. Våra diakoner kan ge stöd till dig genom samtal, men även ge dig stöd i kontakten med olika myndigheter, vårdinstanser och organisationer.

Sorgestöd

Sorgestödsgrupp vuxna
En stödgrupp för dig i sorg. Vi bildar en grupp med 5-8 vuxna som möts vid sju tillfällen och delar erfarenheter av förlust, sorg och vägen vidare. Varje mötestillfälle inleds med kaffe/te och smörgås. Gruppen är kostnadsfri.
Tid och plats: meddelas här inom kort
Intresseanmälan: Laila Svensson, diakon, 08-545 709 68, e-post: laila.svensson@svenskakyrkan.se

Stilla kväll
En kväll för dig som drabbats av sorgoch förlust. Vi inleder med en mässa i kyrkan sedan ges tillfälle till kreativa uttryck, läsa, skriva, vara tyst, måla eller tova. Präster och diakoner finns på plats. Ingen anmälan behövs.
Tid: onsdag 13/11 kl. 18.00–20.45
Plats: Kungsholms kyrka
Intresseanmälan: Laila Svensson, diakon, 08-545 709 68, e-post: laila.svensson@svenskakyrkan.se

Promenadgrupp för dig i sorg
Är eller har du varit med om sorg i ditt liv och vill träffa andra i samma situation är du välkommen att promenera med oss. Vi träffas vid stora trappan för att sedan promenera en timme tillsammans. Vi avslutar promenaden någonstans på Kungsholmen, så ta gärna med ett SL-kort om du vill åka kommunalt hem. Ha på dig bekväma promenadskor och kläder efter väder. Samma dag finns det möjlighet att äta soppa kl. 11.00-14.00 innan vi promenerar iväg.
Tid: varannan onsdag kl.14.00 (jämna veckor 21/8-27/11)
Plats: Arbetargatan 21
Ledare: Hege Marie Korshavn, diakon, 08-441 39 85, e-post: hege.marie.korshavn@svenskakyrkan.se

Pilgrimsvandring i sorgens tecken i Tyresö naturreservat
Vi vandrar en relativt enkel sträcka, både i samtal och under vissa sträckor i tystnad. Vi stannar under vägen för en gemensam fikastund med egen medtagen fika.
Tid: lördag 14/9 kl. 11.00
Plats: Pilgrimscentrum Tyresö
Ledare: Laila Svensson, diakon, 08-545 709 68, e-post:
laila.svensson@svenskakyrkan.se

Övrigt stöd

Samtal och själavård
Har du mist en nära anhörig och behöver prata med någon? Med präster och diakoner kan du samtala om det som är viktigt för dig och de har tystnadsplikt.
Kontakt: församlingens präster och diakoner når du på 08-650 49 00.

Ekonomiskt stöd
För dig som är folkbokförd i Västermalms församling finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd. Under 2019 ser förutsättningarna olika ut i församlingsdelarna. För information om vem som kan ansöka och hur man ansöker om ekonomiskt stöd, kontakta församlingens diakoni via växeln på 08–650 49 00. Läs mer här.

Bikt
För samtal och bikt, kontakta församlingens präster som har absolut tystnadsplikt.
Kontakt: 08-650 49 00

Barn och familj
Ett samtal kan behövas när vi ställs inför nya utmaningar eller svåra val i livet. Diakon Jan Magnusson arbetar med barn och familjefrågor.
Kontakt: jan.magnusson@svenskakyrkan.se, 08-617 39 52

Pappagrupp
Vi träffas vid fem tillfällen. Vi samtalar om: Hur ser det nya livet som pappa ut, hur får jag ihop livspusslet, parrelationen, hur blir jag en bättre pappa/partner, m.m. Tag gärna med ditt barn.
Tid: måndagar kl 14.00-15.30, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10
Plats: kyrkans lokal på Lindhagensgatan 132
Kontakt och anmälan: Göran Runa, diakon, 08-545 708 79
E-post: goran.runa@svenskakyrkan.se

Äldreboende
Våra präster och diakoner besöker regelbundet äldreboenden på Kungsholmen.
På boendena håller prästen en andakt och en kort betraktelse. En musiker följer ofta med och vi sjunger tillsammans och ibland sjunger även musikern några egna solostycken. Vi läser ur bibeln och ber tillsammans. Ofta i samband med storhelgerna har vi nattvardsgudstjänst och vi erbjuder även enskilda samtal. För mer information om församlingens verksamhet på äldreboendena, kontakta gärna Monica von Schreiner, präst i Västermalms församling.
Kontakt: monica.von.schreiner@svenskakyrkan.se, 08-617 39 48

Kyrkans stöd vid avanceradsjukvård i hemmet (ASIH)
För dig som får avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) eller är närstående finns nu
en ny servicefunktion där Svenska kyrkans koordinatorer hjälper till med att förmedla kontakt med präst eller diakon. Vi erbjuder samtal kring livsfrågor och krisstöd. När livet förändras är det bra att tala med någon om de känslor och tankar som väcks. Samtalen är kostnadsfria, de har tystnadsplikt och för inga journaler. Samtalsmöjligheten riktar sig mot barn, unga och vuxna. Koordinatorerna förmedlar kontakt till präst eller diakon i din hemförsamling och till stöd- och sorgegrupper. De kan även hjälpa till att förmedla kontakt med andra samfund eller religioner.
Kontakt: Koordinatorerna når du vardagar kl. 09.00–16.00
Telefon: 08-402 36 00 eller e-post: stockholmsstift.asih@svenskakyrkan.se
Läs gärna mer på: www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/asih

Kontakt med diakon

Kontakt med diakon får du genom att ringa församlingens växel 08-650 49 00. Om ingen diakon finns tillgänglig när du ringer går det alltid att prata in ett meddelande på diakonernas respektive telefonsvarare.