Prata med oss

Kontakt

Västermalms församling Besöksadress: Arbetargatan 21, 11245 STOCKHOLM Postadress: Box 49019, 10028 STOCKHOLM Telefon: +46(8)6504900 E-post till Västermalms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni och stöd

Ibland ställs vi inför nya utmaningar eller svåra val i livet. Ibland försöker vi bara få ihop tillvaron. Våra diakoner kan ge stöd till dig genom samtal, men även ge dig stöd i kontakten med olika myndigheter, vårdinstanser och organisationer.
Diakonerna har tystnadsplikt.

Sorgestöd

Sorgestödsgrupp
En stödgrupp för dig i sorg. Vi är en liten grupp vuxna på 5-8 personer som möts vid sju tillfällen och delar erfarenheter av förlust, sorg och vägen vidare. Varje mötestillfälle inleds med kaffe/te och smörgås. Gruppen är kostnadsfri.
Tid: onsdagkvällar start februari/ mars
Plats: Arbetargatan 21
Intresseanmälan: diakon Marie Lundeborg, tel. 08-545 709 58

Sorgestödsgrupper för barn, ungdomar och unga vuxna
Svenska kyrkan erbjuder sorgestöd i grupp för barn, ungdomar och unga vuxna i sorg.
Kontakt och information: Marie Lundeborg
Tel. 08-545 709 58

Samtal
Har du mist en nära anhörig och behöver prata med någon? Med präster eller diakoner kan du samtala om det som är viktigt för dig och de har tystnadsplikt.
Kontakt: Församlingens präster och diakoner når du på tel. 08- 650 49 00

Sorgen gör så ont i kroppen
En föreläsning hur sorgen påverkar kroppen, det som sker i nervsystemet, hjärnan och hjärtat. Hur kan vi förstå oss själva och vad kan vi göra för att underlätta? Föreläsare: Satu Hirsch Fjellstedt, legitimerad psykoterapeut och teologie kandidat. Det finns även möjlighet till samtal under dagen.
Tid: lördag 27/1 kl. 13:30-16:00
Plats: Parmmätargatan 3

Pilgrimsvandring i sorgens närhet- vägen vidare
Vi gör en 4 kilometer lång vandring i kuperad terräng, med pauser för reflektion.
Tid: lördag kl.10.00–14.00 26/5
Plats: start och avslut Tyresö församlingshem
Anmälan och information: senast 21/5 Marie Lundeborg
Tel. 08-545 709 58 eller Laila Svensson, tel: 08-545 709 68 

Övrigt stöd

Ekonomiskt stöd
För dig som är folkbokförd i Västermalms församling finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd. Under 2018 ser förutsättningarna olika ut i församlingsdelarna. För information om vem som kan ansöka och hur man ansöker om ekonomiskt stöd kontakta församlingens diakoni via växeln på 08-650 49 00. Läs gärna mer här.

Samtal och själavård
Med präster eller diakoner kan du samtala om det som är viktigt för dig och de har tystnadsplikt.
Kontakt: Församlingens präster och diakoner når du på tel. 08- 650 49 00.

Bikt
För samtal och bikt, kontakta församlingens präster, som har absolut tystnadsplikt på tel. 08-650 49 00.

Barn och familj
Ett samtal kan behövas när vi ställs inför nya utmaningar eller svåra val i livet. Ring gärna diakon Jan Magnusson som arbetar med barn och familjefrågor och har tystnadsplikt.
Kontakt: diakon Jan Magnusson, tel. 08-617 39 52

Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkan på S:t Görans sjukhusområde är till för alla som berörs av sjukvården. Sjukhuskyrkans meditationsrum finns på Capio S:t Görans sjukhus, entréplan. Rummet är öppet vardagar dagtid för meditation, bön och stillhet. Mässa firas varje tisdag kl. 12.00.

Kontakt med diakon

Kontakt med diakon får du genom att ringa församlingens växel 08-650 49 00. Om ingen diakon finns tillgänglig när du ringer går det alltid att prata in ett meddelande på diakonernas respektive telefonsvarare.