Ungdomsutbyte med Pakistan

För att fördjupa relationerna med kristna i Pakistan inbjöds tio pakistanska ungdomar till Sverige under två veckor. En del av värdskapet stod Västermalms församling för.

Bildtext: Tillsammans skapade ungdomar en mässa, som bestod av pakistansk och svensk musik och knöt an till medmänsklighet.

Kristna utgör bara några få procent av Pakistans befolkning på 180 miljoner. De är ofta fattiga och offer för diskriminering. Det är främst sunnimuslimska extremistgrupper som ger sig på inte bara kristna utan även andra muslimska minoriteter.

Sedan början av 1970-talet finns ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan (tidigare Missionskyrkan) med Church of Pakistan. I början av året gjorde den avgående ärkebiskopen Anders Wejryd ett veckolångt besök i Pakistan.  

– Att vara kristen i världens första proklamerade islamiska republik är att leva i en mycket speciell situation, och de behöver allt vårt stöd, säger Anders Wejryd.  

Bodde hos värdfamiljer
För att ytterligare fördjupa relationerna med de kristna i Pakistan inbjöds tio pakistanska ungdomar till Sverige under två veckor. En del av värdskapet stod Västermalms församling för. Första veckan bodde fem av ungdomarna i två värdfamiljer på Kungsholmen och de övriga i värdfamiljer från Equmeniaförsamlingen i Hallunda. Målet var att ungdomarna skulle få lära sig mer om Sverige och kyrkan i vårt land, men att de också skulle få tillfälle att berätta om Pakistan och hur det är att leva som kristen där. Veckan bestod av studiebesök, sightseeingturer, gudstjänster, samtal och middagar med såväl svensk som pakistansk mat.  

Fokus på sång och musik
Andra veckan förlades till Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Där fanns även några ungdomar från Kungsholmen och Hallunda med. Temat för veckan var medmänniskan och medmänsklighet, som belystes ur olika aspekter. Fokus låg på sång och musik och på ett musikaliskt utbyte mellan Pakistan och Sverige. Det övergripande ansvaret hade musikern Helena Bromander, men även medarbetare från Västermals församling var med och bidrog musikaliskt, pedagogiskt och teologiskt.  

Ny mässa skapades som firades i både Stockholm och Lahore
Under veckan skapade ungdomarna tillsammans en mässa som bestod av pakistansk och svensk musik som knöt an till medmänsklighet. Deras två veckor långa vistelse avslutades med att denna mässa firades i S:t Eriks kapell. På trettonde söndagen efter trefaldighet, då temat är medmänniskan, firades denna svensk-pakistanska mässa igen i Kungsholms kyrka. Kör och församling sjöng på urdu och svenska och rytminstrumentet tabla användes. Några timmar tidigare hade samma mässa också firats i staden Lahore i Pakistan.  

Jan Olov Fors
Präst i Västermalms församling, ledamot av Svenska kyrkans och Equmeniakyrkans samarbetsgrupp för Pakistan.