Västermalms församling

Prata med oss

Kontakt

Västermalms församling Besöksadress: Arbetargatan 21, 11245 STOCKHOLM Postadress: Box 49019, 10028 STOCKHOLM Telefon: +46(8)6504900 E-post till Västermalms församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Gudstjänster

Gudstjänsten är det mest centrala i kyrkans liv. I gudstjänsten ges det utrymme för reflektion och eftertanke, ett utrymme som kan ge ny kraft och inspiration. Gudstjänsten är både ett uttryck för och ett formande av den kristna tron. Förhållandet mellan tron, bönen och läran kommer till uttryck i gudstjänsten. Gudstjänsten i församlingen har också behovet av gemenskap mellan människor som grund.

Essinge

Mässor
Under hösten firas mässa eller gudstjänst kl 11 i Essinge kyrka. Vissa söndagar kan vi istället för mässa njuta av konsertmusik som då är kl 18. 
När: Sön kl 11.00. (10/9, 8/10, 22/10, 5/11 är det konsert kl 18.00 istället för gudstjänst. Vissa söndagar ersätts vanliga mässan med Familjegudstjänst, se datum nedan).
Plats: Essinge kyrka.

Familjegudstjänst/mässa
En gudstjänst för alla åldrar med mycket sång och musik. Vissa gånger är det även mässa, dvs en gudstjänst med nattvard.Efter familjegudstjänsterna serveras en enkel kyrklunch.
När: Sön kl 11.00, 17/9, 1/10, 15/10, 12/11 och 24/12 (Barnens Julbön)
Plats: Essinge kyrka.

S:t Göran

Högmässa
Hjärtat i vårt gudstjänstliv är söndagens högmässa. Formen är välkänd och längden cirka 1 timme. Efter högmässan serveras kyrkkaffe i vapenhuset.
När: Sön kl 11.00.
Plats: S:t Görans kyrka.
Söndagsskola: 24/9, 22/10, 26/11,10/12.
 
Familjegudstjänst
Vid dessa gudstjänster/mässor, som firas en gång i månaden, är barn särskilt välkomna.
När: Sön kl 11.00. 17/9, 15/10, 19/11, 3/12.
Plats: S:t Görans kyrka.
Workshop: Är du intresserad av att delta i arbetet med familjegudstjänsten? Kontakta då Anna-Lena Danielsson,
Anna-Lena Danielsson.
 
Sjung- och gungagudstjänst
Välkomna alla barn, föräldrar, mor- och farföräldrar till en sång och musikgudstjänst. Den 4/4 och 2/5 är det Dopsnack med lunchmacka efter gudstjänsten. Vi pratar och tänker tillsammans kring dopet.
När: Tis kl 10.00. 5/9, 3/10, 7/11, 5/12.
Plats: S:t Görans kyrka.

Mässa i Taizéanda
En enkel meditativ kvällsmässa.
När: Tis kl 18.00. (5/9-12/12).
Plats: S:t Görans kyrka.

Veckomässa med förbön
Varje onsdag kl 12.00 firar vi en lite kortare mässa med nattvard. Böner, som lämnats i kyrkan förbönsskål, bärs fram.
När: Ons kl 12.00.
Plats: S:t Görans kyrka.

Veckomässa med förbön och orgelmassage
Vid fyra tillfällen under hösten är det orgelmusik och nack- och ryggmassage i samband med veckomässan.
När: Ons kl 12.00, 6/9, 4/10, 1/11, 13/12.
Plats: S:t Görans kyrka.

Kungsholm


Mässa
Mässa firas på söndagar och är en gudstjänst för alla med nattvard. Oftast medverkar någon av församlingens barn – eller vuxenkörer. Efter mässan fortsätter gemenskapen för den som vill med enkelt kyrkkaffe.

Vill du engagera dig lite mer i gudstjänstlivet? Ta kontakt med Sara Garpe, präst.
När: Sön kl 11.00.
Plats: Kungsholms kyrka.

Ung gudstjänstvärd: Är du mellan 6-13 och vill hjälpa till i gudstjänsten? Som Ung gudstjänstvärd har du uppgifter i söndagens gudstjänst, såsom att bära kors, tända ljus, ta upp kollekt, be bön, läsa bibeltext, dela ut nattvard m.m.
I september kommer det att vara en kurs där du får lära dig mer om dina uppgifter som Ung gudstjänstvärd. 
Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse tar du kontakt med Sara Garpe, präst. Tel 08-617 3947, e-post Sara Garpe.

Veckomässa
En lite kortare och enklare gudstjänst med nattvard. Därefter serveras kaffe (10 kr).
När: Tis kl 12.00.
Plats: Kungsholms kyrka.

Morgonmässa
En lite kortare och enklare gudstjänst med nattvard.
När: Tor kl 08.30.
Plats: Kungsholms kyrka.

Mässa i Taizeanda
Stilla mässa med bön, tystnad, ord och nattvard samt sånger från Taize.
När: Sön kl 16.30, 8/10, 12/11, 10/12.
Plats: S:t Eriks kapell.

Jollra, krypa, gå  –gudstjänst med små
Välkommen på Gudstjänst med mycket sång och ljuständning. Vi sjunger de sånger vi sjunger på Öppna Förskolan och psalmer som passar när "barna" är små! Därefter fika och lek på Öppna Förskolan. 
När: Ons kl 10.00, 6/9, 11/10 och 15/11.
Plats: Kungsholms kyrka.

Kvällsmässa
En lite kortare och enklare gudstjänst med nattvard.
När: Ons kl 18.00. 23/8-6/12.
Plats: Kungsholms kyrka.

Om tro och liv

På Svenska kyrkans nationella hemsida finns en webbmiljö där man kan dela tankar om tro och liv, be och finna böner, ställa frågor och få svar på frågor som redan ställts. Klicka på länken för att komma dit.