Meny

Gudstjänster

Församlingen har ett rikt gudstjänstliv med flera olika gudstjänster varje vecka. Ibland skriver vi gudstjänst och ibland mässa och det som skiljer dem åt är att mässan erbjuder nattvard. Våra gudstjänster och mässor har något för alla.

Några riktar sig till yngre barn med mycket musik och sång, andra mässor är stilla, kortare och mer meditativa. Efter gudstjänsten på söndagarna serverar våra husmödrar och ideella medarbetare rättvisemärkt kyrkkaffe eller en enklare lunch.

Essinge kyrka

Stillhetens mässa
Söker du stillhet och ro? Välkommen att fira Stillhetens mässa i Essinge kyrka.
Tid: kl. 16.00 följande lördagar 18/1, 25/1, 22/2, 29/2, 28/3, 4/4, 18/4,
21/5 (Kristi himmelfärdsdag) och 13/6.
Plats: Essinge kyrka

Familjemässa
Efter mässan serveras soppa och pannkakor i församlingslokalen.
Tid: kl. 11.00 följande söndagar 12/1, 9/2, 15/3, 26/4 och 31/5 (vårfest).
Plats: Essinge kyrka

Högmässa
Tid:
kl. 11.00 följande söndagar: 2/2, 26/2 (Askonsdag kl. 18.00) 22/3,
9/4 (Skärtorsdag kl. 18.00) 12/4 och 17/5.
Plats: Essinge kyrka

Kungsholms kyrka

Högmässa
Hjärtat i församlingslivet är söndagens högmässa med nattvard.
Tid: söndag kl. 11.00
Plats: Kungsholms kyrka

Familjemässa
Gudstjänst med nattvard på söndagar för alla åldrar. Sång av barnkörerna.
Tid: kl. 11.00 26/1, 16/2, 22/3 och 10/5.
Plats: Kungsholms kyrka

Lunchmässa
Kortare gudstjänst med nattvard.
Tid: tisdagar kl. 12.00
Plats: Kungsholms kyrka

Kvällsmässa
Kortare gudstjänst med nattvard.
Tid: onsdagar kl. 18.00
Plats: Kungsholms kyrka

Morgonmässa
Kortare gudstjänst med nattvard.
Tid: torsdagar kl. 08.30
Plats: Kungsholms kyrka

Jollra-krypa-gå-gudstjänst med små
Vi tänder ljus och sjunger barnsånger och psalmer, därefter fika och lek på öppna förskolan.
Tid: kl. 10.00 följande onsdagar: 29/1, 19/2, 18/3, 22/4 och 13/5.
Plats: Kungsholms kyrka och lokalen Ulrika, Hantverkargatan 6.

S:t Görans kyrka

Högmässa
Hjärtat i församlingslivet är söndagens högmässa med nattvard.
Tid: söndag kl. 11.00
Plats: S:t Görans kyrka

Jollra-krypa-gå-gudstjänst med små
Tid
: torsdagar kl 10.00 följande datum: 6/2, 5/3, 2/4 och 7/5 (festlig avslutning i S:t Görans kyrka)
Plats: S:t Görans kyrka och barnlokalen på Arbetargatan 21

Familjemässa
En mässa för alla åldrar.
Tid: kl. 11.00 söndagarna 12/1, 2/2, 8/3, 19/4 och 17/5.
Plats: S:t Görans kyrka

Gudstjänstworkshop
Gudstjänstworkshop vänder sig till barn i årskurs 1-6 som vill vill känna sig delaktiga och delta i gudstjänsten i S:t Görans kyrka. Vi träffas under 1,5 timme dagen före aktuell gudstjänst för genomgång av uppdrag och övning. De uppdrag som brukar ingå är att dela ut psalmböcker, bära processionskors, samla in kollekt och tända ljus under förbön.
Information: Anna-lena Danielsson, församlingspedagog, 
anna-lena.danielsson@svenskakyrkan.se

Kvällsmässa i taizéanda
Enkel meditativ kvällsmässa.
Tid: tisdagar kl. 18.00
Plats: S:t Görans kyrka

Lunchmässa med förbön
Kortare mässa med nattvard. Böner som lämnats i kyrkans förbönsskål bärs fram.
Tid: onsdagar kl. 12.00
Plats: S:t Görans kyrka

S:t Eriks kapell

Stillhet i stan, öppet kapell och mässa i taizéanda
Kapellet är öppet för stillhet och bön. Mässa i taizéanda kl. 17.00 och om du vill vara med och förbereda den är du välkommen kl. 16.30.
Tid: söndagarna 19/1, 9/2, 15/3 kl. 14.00–18.00
Plats: S:t Eriks kapell
Information: Kristina Lutborg, 08-617 39 45 kristina.lutborg@svenskakyrkan.se

 

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för dig som berörs av sjukvården; patient, närstående, personal- oavsett livsåskådning. Vi arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler. Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete med Stockholms frikyrkoråd. Du når oss på vår gemensamma telefon i sjukhuskyrkan: 08-587 024 89.
Information: Läs mer om sjukhuskyrkan här eller besök adressen: capiostgoran.se/din-vard/inneliggande-patient/sjukhuskyrkan eller på Facebook: facebook.com/sjukhuskyrkanstgoran