Meny

Gudstjänster

Församlingen har ett rikt gudstjänstliv med flera olika gudstjänster varje vecka. Ibland skriver vi gudstjänst och ibland mässa och det som skiljer dem åt är att mässan erbjuder nattvard. Våra gudstjänster och mässor har något för alla.

Högmässa
Hjärtat i församlingslivet är söndagens högmässa med nattvard.
Tid: söndagar kl. 11.00
Plats: se kalendariet längre ner på sidan.

Familjemässa
Gudstjänst med nattvard vissa söndagar för alla åldrar. Sång av barnkörerna.
Tid: kl. 11.00 följande datum: 20/9 (bibelutdelning), 11/10, 8/11 och 6/12
Plats: Kungsholms kyrka

Jollra-krypa-gå-gudstjänst med små
Kungsholms kyrka
Tid: kl. 10.00 följande onsdagar 21/10, 18/11 och 9/12 (avslutning)

Morgonmässa
Kortare gudstjänst med nattvard.
Tid: torsdagar kl. 08.30
Plats: Kungsholms kyrka

Lunchmässa
Kortare gudstjänst med nattvard.
Tid och plats:
Tisdagar kl. 12.00 i Kungsholms kyrka
Onsdagar kl.12.00 i S:t Görans kyrka

Kvällsmässa
Kortare gudstjänst med nattvard.
Tid och plats:
Tisdagar kl. 18.00 i S:t Görans kyrka
Onsdagar kl. 18.00 i Kungsholms kyrka

Stilla mässa
Enkel meditativ mässa.
Tid och plats: se kalendariet längre ner på sidan.

S:t Eriks kapell

Stillhet i stan – öppet kapell och stilla mässa
Kapellet är öppet för stillhet och bön. Stilla mässa kl. 17.00.
Tid: söndagarna 27/9, 18/10, 22/11 kl. 14.00-18.00
Plats: S:t Eriks kapell, Grubbensringen 1
Information: Kristina Lutborg, 08-617 39 45 kristina.lutborg@svenskakyrkan.se

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för dig som berörs av sjukvården; patient, närstående, personal- oavsett livsåskådning. Vi arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler. Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete med Stockholms frikyrkoråd. Du når oss på vår gemensamma telefon i sjukhuskyrkan: 08-587 024 89.
Information: Läs mer om sjukhuskyrkan här eller besök adressen: capiostgoran.se/din-vard/inneliggande-patient/sjukhuskyrkan eller på Facebook: facebook.com/sjukhuskyrkanstgoran