Gudstjänster

I tider av omfattande restriktioner och för att inte bidra till smittspridningen och i omtanke om människor som bor och vistas i församlingen, har vi valt att inte fira gudstjänster eller andakter fram till och med den 22 december. Kyrkorna är öppna, varmt välkommen in.

Högmässa
Hjärtat i församlingslivet är söndagens högmässa med nattvard.
Tid: söndagar kl. 11.00
Plats: se kalendariet längre ner på sidan.

Familjemässa
Gudstjänst med nattvard vissa söndagar för alla åldrar. Sång av barnkörerna.
Tid: kl. 11.00 följande datum: 20/9 (bibelutdelning), 11/10, 8/11 och 6/12
Plats: Kungsholms kyrka

Jollra-krypa-gå-gudstjänst med små
Kungsholms kyrka
Tid: kl. 10.00 följande onsdagar 21/10, 18/11 och 9/12 (avslutning)

Morgonmässa
Kortare gudstjänst med nattvard.
Tid: torsdagar kl. 08.30
Plats: Kungsholms kyrka

Lunchmässa
Kortare gudstjänst med nattvard.
Tid och plats:
Tisdagar kl. 12.00 i Kungsholms kyrka
Onsdagar kl.12.00 i S:t Görans kyrka

Kvällsmässa
Kortare gudstjänst med nattvard.
Tid och plats:
Tisdagar kl. 18.00 i S:t Görans kyrka
Onsdagar kl. 18.00 i Kungsholms kyrka

Stilla mässa
Enkel meditativ mässa.
Tid och plats: se kalendariet längre ner på sidan.

S:t Eriks kapell

Stillhet i stan – öppet kapell och stilla mässa
Kapellet är öppet för stillhet och bön. Stilla mässa kl. 17.00.
Tid: söndagarna 27/9, 18/10, 22/11 kl. 14.00-18.00
Plats: S:t Eriks kapell, Grubbensringen 1
Information: Kristina Lutborg, 08-617 39 45 kristina.lutborg@svenskakyrkan.se

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för dig som berörs av sjukvården; patient, närstående, personal- oavsett livsåskådning. Vi arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler. Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete med Stockholms frikyrkoråd. Du når oss på vår gemensamma telefon i sjukhuskyrkan: 08-587 024 89.
Information: Läs mer om sjukhuskyrkan här eller besök adressen: capiostgoran.se/din-vard/inneliggande-patient/sjukhuskyrkan eller på Facebook: facebook.com/sjukhuskyrkanstgoran