Västermalms församling

Prata med oss

Kontakt

Västermalms församling Besöksadress: Arbetargatan 21, 11245 STOCKHOLM Postadress: Box 49019, 10028 STOCKHOLM Telefon: +46(8)6504900 E-post till Västermalms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänster

Gudstjänsten är det mest centrala i kyrkans liv. I gudstjänsten ges det utrymme för reflektion och eftertanke, ett utrymme som kan ge ny kraft och inspiration. Gudstjänsten är både ett uttryck för och ett formande av den kristna tron. Förhållandet mellan tron, bönen och läran kommer till uttryck i gudstjänsten. Gudstjänsten i församlingen har också behovet av gemenskap mellan människor som grund.

Essinge

Mässor
Under hösten firas mässa eller gudstjänst kl. 11.00 i Essinge kyrka. Vissa söndagar kan vi i stället för mässa njuta av konsertmusik som då är kl. 18.00.
När: Sön kl. 11.00 (10/9, 8/10, 22/10, 5/11 är det konsert kl. 18.00 i stället för gudstjänst. Vissa söndagar ersätts vanliga mässan med familjegudstjänst, se datum nedan).
Plats: Essinge kyrka

Familjegudstjänst/mässa
En gudstjänst för alla åldrar med mycket sång och musik. Vissa gånger är det även mässa, det vill säga en gudstjänst med nattvard. Efter familjegudstjänsterna serveras en enkel kyrklunch.
När: Sön kl. 11.00 den 17/9, 1/10, 15/10, 12/11 och 24/12 (Barnens Julbön)
Plats: Essinge kyrka

S:t Göran

Högmässa
Hjärtat i vårt gudstjänstliv är söndagens högmässa. Formen är välkänd och längden cirka 1 timme. Efter högmässan serveras kyrkkaffe i vapenhuset.
När: Sön kl. 11.00
Plats: S:t Görans kyrka
Söndagsskola: 24/9, 22/10, 26/11,10/12
 
Familjegudstjänst
Vid dessa gudstjänster/mässor, som firas en gång i månaden, är barn särskilt välkomna.
När: Sön kl. 11.00 den 17/9, 15/10, 19/11, 3/12
Plats: S:t Görans kyrka
Workshop: Är du intresserad av att delta i arbetet med familjegudstjänsten? Kontakta då Anna-Lena Danielsson,
Anna-Lena Danielsson.
 
Sjung- och gungagudstjänst
Välkomna alla barn, föräldrar, mor- och farföräldrar till en sång och musikgudstjänst. Den 4/4 och 2/5 är det Dopsnack med lunchmacka efter gudstjänsten. Vi pratar och tänker tillsammans kring dopet.
När: Tis kl. 10.00 den 5/9, 3/10, 7/11, 5/12
Plats: S:t Görans kyrka
 
Mässa i Taizéanda
En enkel meditativ kvällsmässa.
När: Tis kl. 18.00 (5/9-12/12)
Plats: S:t Görans kyrka
 
Veckomässa med förbön
Varje onsdag kl. 12.00 firar vi en lite kortare mässa med nattvard. Böner som lämnats i kyrkan förbönsskål bärs fram.
När: Ons kl. 12.00
Plats: S:t Görans kyrka
 
Veckomässa med förbön och orgelmassage
Vid fyra tillfällen under hösten är det orgelmusik och nack- och ryggmassage i samband med veckomässan.
När: Ons kl. 12.00 den 6/9, 4/10, 1/11, 13/12
Plats: S:t Görans kyrka

Kungsholm


Mässa
Mässa firas på söndagar och är en gudstjänst för alla med nattvard. Oftast medverkar någon av församlingens barn – eller vuxenkörer. Efter mässan fortsätter gemenskapen för den som vill med enkelt kyrkkaffe.

Vill du engagera dig lite mer i gudstjänstlivet? Ta kontakt med Sara Garpe, präst.
När: Sön kl. 11.00
Plats: Kungsholms kyrka

Ung gudstjänstvärd: Är du mellan 6-13 och vill hjälpa till i gudstjänsten? Som Ung gudstjänstvärd har du i söndagens gudstjänst uppgifter att bära kors, tända ljus, ta upp kollekt, be bön, läsa bibeltext, dela ut nattvard med mera.
I september kommer det att vara en kurs där du får lära dig mer om dina uppgifter som Ung gudstjänstvärd. 
Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse tar du kontakt med Sara Garpe, präst. Tel 08-617 3947, e-post Sara Garpe

Veckomässa
En lite kortare och enklare gudstjänst med nattvard. Därefter serveras
kaffe (10 kr).
När: Tis kl. 12.00
Plats: Kungsholms kyrka

Morgonmässa
En lite kortare och enklare gudstjänst med nattvard.
När: Tor kl. 08.30
Plats: Kungsholms kyrka

Mässa i Taizeanda
Stilla mässa med bön, tystnad, ord och nattvard samt sånger från Taize.
När: Sön kl. 16.30 den 8/10, 12/11, 10/12
Plats: S:t Eriks kapell
 
Jollra, krypa, gå  –gudstjänst med små
Välkommen på Gudstjänst med mycket sång och ljuständning. Vi sjunger de sånger vi sjunger på öppna förskolan och psalmer som passar när "barna" är små! Därefter fika och lek på öppna förskolan. 
När: Ons kl. 10.00 den 6/9, 11/10 och 15/11
Plats: Kungsholms kyrka

Kvällsmässa
En lite kortare och enklare gudstjänst med nattvard.
När: Ons kl. 18.00 den 23/8-6/12
Plats: Kungsholms kyrka

Om tro och liv

På Svenska kyrkans nationella hemsida finns en webbmiljö där man kan dela tankar om tro och liv, be och finna böner, ställa frågor och få svar på frågor som redan ställts. Klicka på länken för att komma dit.