Prata med oss

Kontakt

Västermalms församling Besöksadress: Arbetargatan 21, 11245 STOCKHOLM Postadress: Box 49019, 10028 STOCKHOLM Telefon: +46(8)6504900 E-post till Västermalms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänster

Församlingen har ett rikt gudstjänstliv med flera olika gudstjänster varje vecka. Ibland skriver vi gudstjänst och ibland mässa och det som skiljer dem åt är att mässan erbjuder nattvard. Våra gudstjänster och mässor har något för alla.

Några är inriktade på små barn, som exempelvis ”Jollra, krypa, gå” med mycket musik och sång och även söndagsskolan är barnens stund i gudstjänsten. Andra mässor är stilla, enkla och mer meditativa. Vissa söndagar kan vi istället för mässa njuta av konsertmusik och under vissa veckomässor kan du få nack-och ryggmassage samtidigt som du lyssnar på orgelmusik. Efter våra mässor och gudstjänster på söndagarna serverar våra husmödrar och ideella medarbetare rättvisemärkt kyrkkaffe eller en enklare lunch.

Essinge

Familjegudstjänst kl. 11.00
14/1 tema: de tre vise männen
18/2 tema: störst av allt är kärleken
18/3 tema: vänskap
15/4 tema: växande
27/5 tema: våren
Plats: Essinge kyrka

Högmässa kl. 11.00
28/1, 25/2, 8/4, 6/5, 3/6, 10/6, 17/6 och 1/7
Plats: Essinge kyrka

Meditativ mässa
Söker du stillhet och ro? Välkommen att hitta den i Essinge kyrka.
En lördag i månaden delar vi en måltid tillsammans och därefter firas ”Stillhetens mässa”.
Vi erbjuder barnvakt om så önskas. Måltiden börjar kl. 16.00 och kostar 50 kronor.
Tid: lördag kl. 17.00 10/2, 10/3, 7/4, 19/5 och 16/6
Plats: Essinge kyrka

Kungsholm

Mässa
Mässa på söndagar. Efteråt serveras rättvisemärkt kyrkkaffe.
Vill du fortsätta gemenskapen efter gudstjänsten? Jämna veckor (11/2-20/5) i vår serverar vi soppa med bröd i församlingslokalen på Hantverkargatan 6 (50 kr).
Tid: söndagar kl. 11.00
Plats: Kungsholms kyrka

Veckomässa
En enklare gudstjänst med nattvard. Efteråt serveras rättvisemärkt kyrkkaffe.
Tid: tisdagar kl.12.00
Plats: Kungsholms kyrka

Morgonmässa
En enklare gudstjänst med nattvard.
Tid: torsdagar kl.08.30
Plats: Kungsholms kyrka

Kvällsmässa
En enklare gudstjänst med nattvard.
Tid: onsdagar kl.18.00
Plats: Kungsholms kyrka

Jollra krypa gå- gudstjänst för de små
Sång- och musikgudstjänst för de allra minsta med upplevelse för kropp och själ.
Därefter fika och lek på öppna förskolan
Tid: onsdagar kl. 10.00 24/1, 14/2, 14/3, 11/4, 30/5
Plats: Kungsholms kyrka och barnlokalen på Hantverkargatan 6

Ung gudstjänstvärd
Vill du medverka mer aktivt i gudstjänsten och är mellan 4-13 år?
Som ung gudstjänstvärd har du uppgifter såsom att bära kors, tända ljus, ta upp kollekt, be bön, läsa bibeltext och dela ut nattvard med mera. Du får en kortare utbildning innan du börjar.
Anmälan: Kristina Lutborg, tel. 08-617 39 45

S:t Eriks kapell

Mässa i taizéanda
En enkel meditativ mässa. Du som vill vara med att förbereda mässan är välkommen kl. 15.30. Kapellet är öppet för stillhet och bön mellan kl.14.00–17.00.
Tid: söndag kl.16.30 vid tre tillfällen 11/2, 11/3, 15/4
Plats: S:t Eriks kapell

Ökenmässa i S:t Eriks kapell
Ökenmässan är en ekumenisk liturgi, inspirerad av den orientaliska kristna traditionen i Egypten och Syrien. Nattvardsböner från den tidiga kyrkan, bibelläsningar och helgonberättelser förenas med sånger av André Gouzés samt klostren i Taizé och Iona i en mässa som präglas av stor delaktighet i den gudstjänstfirande församlingen.
Tid: en onsdag i månaden kl.18.00 31/1, 28/2, 21/3, 25/4, 23/5
Plats: S:t Eriks kapell

S:t Göran

Högmässa
Hjärtat i gudstjänstlivet är söndagens högmässa med nattvard. Efteråt serveras rättvisemärkt kyrkkaffe i vapenhuset. Följande söndagar har vi söndagsskola för barn 3-10 år 21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4 och 29/4
Tid: söndagar kl.11.00
Plats: S:t Görans kyrka

Lunchsöndagar
Nytt för våren är Lunchsöndagar, då vi efter högmässan serverar lunch i S:t Göransvåningen på Arbetargatan 21 (50 kr. vuxen, 40 kr. pensionär och 20 kr. barn)
Tid: söndagar 21/1, 18/2, 18/3, 15/4
Plats: S:t Görans kyrka och S:t Göransvåningen på Arbetargatan 21

Familjegudstjänst
En gudstjänst för alla åldrar. Är ditt barn i åldern 7-12 år och intresserad av att delta i arbetet med familjegudstjänsten?
Kontakta Anna-Lena Danielsson
Tid: söndagar kl. 11.00 11/2, 25/3, 22/4, 20/5
Plats: S:t Görans kyrka

Sjung och gunga-gudstjänst för de små
Sång- och musikgudstjänst för de allra minsta med upplevelse för kropp och själ. Dopinformation har vi den 6/2 och 8/5 efter gudstjänsten. Då talar och tänker vi kring dopet och äter en lunchsmörgås tillsammans.
Tid: tisdag kl. 11.00 6/2, 6/3, 3/4, 8/5
Plats: S:t Görans kyrka

Mässa i taizéanda
En enkel meditativ kvällsmässa
Tid: tisdagar kl. 18.00 (9/1-29/5)
Plats: S:t Görans kyrka

Veckomässa med förbön och massage till orgelmusik
En kortare mässa med nattvard. Böner, som lämnats i kyrkans förbönsskål, bärs fram.
Vid fem tillfällen under våren är det nack-och ryggmassage till orgelmusik i samband med veckomässan.
Tid: onsdagar kl.12.00 (orgelmassage 17/1, 14/2, 14/3, 11/4, 16/5)
Plats: S:t Görans kyrka

Söndagsskola
Söndagsskolan vänder sig till barn mellan 3-10 år och pågår samtidigt som gudstjänsten, fast i rummet intill. Barnen får höra berättelser kring teman som berörs i gudstjänsten och barnens egna tankar och tro får komma till uttryck. Det är gratis och ingen anmälan behövs.
Tid: söndagar kl. 11.00–12.15 i högmässan 21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4 och 29/4
Plats: S:t Görans kyrka

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på S:t Görans sjukhusområde är till för alla som berörs av sjukvården; patient, närstående, personal- oavsett livsåskådning. Vi arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler. Vi tar emot personliga besök med enskilda samtal om du behöver reflektera kring din livssituation som närstående, patient eller personal. Andaktsrummet är öppet vardagar dagtid för meditation, bön och stillhet. Mässa firas varje tisdag.

Mässa
Tid: tisdagar kl.12.00 ( 9/1-12/6)
Plats: Capio S:t Görans sjukhus

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan:

Anna Smille, sjukhuspräst, Svenska kyrkan
Kontakt: 08-441 39 81, 072-579 92 22, e-post: anna.smille@capiostgoran.se                

Steve Sjöquist, sjukhusdiakon, Svenska kyrkan
Kontakt: 08-545 709 78, 070-289 94 97, e-post: steve.sjoquist@capiostgoran.se

Marianne Ekedahl, sjukhuspastor, Equmeniakyrkan 
Kontakt: 08-58 70 24 79, 070-020 90 39, e-post: marieanne.ekedahl@capiostgoran.se 

 

 

Om tro och liv

På Svenska kyrkans nationella hemsida finns en webbmiljö där man kan dela tankar om tro och liv, be och finna böner, ställa frågor och få svar på frågor som redan ställts. Klicka på länken för att komma dit