Gudstjänster

Västermalms församling har ett rikt gudstjänstliv med flera olika gudstjänster och mässor varje vecka. Du kan fira mässa i Essinge kyrka, S:t Görans kyrka och Kungsholms kyrka och S:t Eriks kapell. Välkommen in i gemenskapen!

Högmässa

Hjärtat i församlingslivet är söndagens högmässa med nattvard.
Tid: söndagar kl. 11.00
Plats: se kalendariet längre ner på sidan.

Familjemässa

Gudstjänst med nattvard för alla åldrar. Sång av barnkörerna.

Jollra-krypa-gå-gudstjänst med små

Vi samlas i kyrkan kl. 10.00 och lyssnar på kyrkklockorna, sjunger barnsånger
och psalmer och tänder ljus. Efteråt leker vi på öppna förskolan. 
Kungsholms kyrka
22/2, 5/4 och 17/5
Essinge kyrka
6/2, 6/3, 3/4 och 29/5 
S:t Görans kyrka
2/2, 13/4 och 4/5

Morgonmässa

Kortare gudstjänst med nattvard.
Tid: torsdagar kl. 08.30
Plats: Kungsholms kyrka

Lunchmässa

Kortare gudstjänst med nattvard.
Kungsholms kyrka
Tisdagar kl. 12.00 
S:t Görans kyrka
Onsdagar kl. 12.00 

Mässa i taizéanda

Kortare meditativ mässa.
Tid: tisdagar kl. 17.30
Plats: S:t Görans kyrka

Kvällsmässa

Kortare gudstjänst med nattvard.
Tid: onsdagar kl. 18.00
Plats: Kungsholms kyrka

Stilla mässa

Kortare meditativ mässa.
Essinge kyrka
Lördagar kl. 16.00  
S:t Eriks kapell
Söndagar kl. 16.00 följande datum 5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 30/4, 14/5, 28/5. Kapellet är öppet för stillhet och bön kl. 14.00-16.00. 

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för dig som berörs av sjukvården; patient, närstående, personal oavsett livsåskådning. Vi arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler. Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete med Stockholms frikyrkoråd. Du når oss på vår gemensamma telefon i sjukhuskyrkan: 08-587 024 89.
Information: Läs mer om sjukhuskyrkan här eller besök adressen: capiostgoran.se/din-vard/inneliggande-patient/sjukhuskyrkan eller på Facebook: facebook.com/sjukhuskyrkanstgoran

Kyrka på nätet

På den här sidan hittar du information om våra digitala alternativ.