Gudstjänster

Kyrkorna i Västermalms församling är öppna och vi kan fira mässa tillsammans. Varmt välkommen in!

Högmässa
Hjärtat i församlingslivet är söndagens högmässa med nattvard.
Tid: söndagar kl. 11.00
Plats: se kalendariet längre ner på sidan.

Familjemässa
Gudstjänst med nattvard vissa söndagar för alla åldrar. Sång av barnkörerna.
Plats: Kungsholms kyrka

Jollra-krypa-gå-gudstjänst med små
Vi tänder ljus och sjunger barnsånger och psalmer, därefter fika och lek på öppna förskolan.
Tid: onsdagar kl.10.00, 2/2, 30/3, 27/4 och 18/5 (avslutning) 
Plats: Kungsholms kyrka


Morgonmässa
Kortare gudstjänst med nattvard.
Tid: torsdagar kl. 08.30
Plats: Kungsholms kyrka

Lunchmässa
Kortare gudstjänst med nattvard.
Tid och plats:
Tisdagar kl. 12.00 i Kungsholms kyrka
Onsdagar kl.12.00 i S:t Görans kyrka

Kvällsmässa
Kortare gudstjänst med nattvard.
Tid och plats:
Tisdagar kl. 18.00 i S:t Görans kyrka
Onsdagar kl. 18.00 i Kungsholms kyrka

Stilla mässa
Enkel meditativ mässa.
Tid och plats: se kalendariet längre ner på sidan.

S:t Eriks kapell

Stillhet i stan – öppet kapell och Stilla mässa
Kom in och sitt en stund. Kapellet är öppet för bön klockan 14.00-18.00 varannan söndag. Du kan sitta i stillhet länge eller en kortare tid. Du kan tända böneljus. Att stanna upp och ge tid för bön, tyst tillsammans med andra, är ett sätt att innesluta staden, världen och det egna livet i bönens goda tankar. 
Vi firar stilla mässa klockan 17.00.
Datum: Söndagarna 9/1, 23/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4, 1/5, 15/5, 29/5
Tid: Kl. 14.00 – 18.00, Stilla mässa kl. 17.00
Plats: Sankt Eriks kapell, Grubbensringen 1
Ledare: Kristina Lutborg, präst med flera

 

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för dig som berörs av sjukvården; patient, närstående, personal- oavsett livsåskådning. Vi arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler. Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete med Stockholms frikyrkoråd. Du når oss på vår gemensamma telefon i sjukhuskyrkan: 08-587 024 89.
Information: Läs mer om sjukhuskyrkan här eller besök adressen: capiostgoran.se/din-vard/inneliggande-patient/sjukhuskyrkan eller på Facebook: facebook.com/sjukhuskyrkanstgoran