Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västermalms församling Besöksadress: Arbetargatan 21, 11245 STOCKHOLM Postadress: Box 49019, 10028 STOCKHOLM Telefon: +46(8)6504900 E-post till Västermalms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänster

Församlingen har ett rikt gudstjänstliv med flera olika gudstjänster varje vecka. Ibland skriver vi gudstjänst och ibland mässa och det som skiljer dem åt är att mässan erbjuder nattvard. Våra gudstjänster och mässor har något för alla.

Några är inriktade på små barn, som exempelvis ”Jollra, krypa, gå” med mycket musik och sång och även söndagsskolan är barnens stund i gudstjänsten. Andra mässor är stilla, enkla och mer meditativa. Vissa söndagar kan vi istället för mässa njuta av konsertmusik och under vissa veckomässor kan du få nack-och ryggmassage samtidigt som du lyssnar på orgelmusik. Efter våra mässor och gudstjänster på söndagarna serverar våra husmödrar och ideella medarbetare rättvisemärkt kyrkkaffe eller en enklare lunch.

Essinge kyrka

Familjemässa
Efter mässan serveras soppa och pannkakor i församlingshemmet.
Tid: söndagar kl.11.00
30/9, 14/10, 11/11, 9/12 och 13/1 (julgransplundring)
Plats: Essinge kyrka

Högmässa
Hjärtat i gudstjänstlivet är söndagens högmässa med nattvard.
Tid: söndagar kl.11.00
2/9, 28/10 och 25/11
Plats: Essinge kyrka

Stillhetens mässa
Söker du stillhet och ro? Välkommen att hitta den i Essinge kyrka.
En lördag i månaden firas Stillhetens mässa. Före mässan delar vi som vill en måltid tillsammans för 50 kronor.
Tid: lördag kl.17.00 (måltid kl.16.00)
25/8, 22/9, 20/10, 17/11 och 15/12
Plats: Essinge kyrka

Kungsholms kyrka

Högmässa
Hjärtat i gudstjänstlivet är söndagens högmässa med nattvard. Vill du fortsätta gemenskapen efter mässan? Ojämna veckor (28/10-25/11) serveras soppa och bröd (50 kr.) i församlingshemmet på Hantverkargatan 6.
Tid: söndagar kl. 11.00
Plats: Kungsholms kyrka

Familjemässa
En gudstjänst med nattvard för alla åldrar. Sång av barnkörerna.
Tid: söndagar kl. 11.00
23/9, 14/10, 24/11 och 9/12
Plats: Kungsholms kyrka

Veckomässa
En enklare gudstjänst med nattvard. Efteråt serveras kyrkkaffe och smörgås.
Tid: tisdagar kl.12.00
Plats: Kungsholms kyrka

Morgonmässa
En enklare gudstjänst med nattvard.
Tid: torsdagar kl. 08.30
Plats: Kungsholms kyrka

Kvällsmässa
En enklare gudstjänst med nattvard.
Tid: onsdagar kl.18.00
Plats: Kungsholms kyrka

Jollra krypa gå
Sång- och musikgudstjänst med de allra minsta med upplevelse för kropp och själ.
Därefter fika och lek på öppna förskolan.
Tid: onsdagar kl. 10.00
12/9, 10/10, 7/11 och 5/12 (avslutning med dans runt granen)
Plats: Kungsholms kyrka och barnlokalen på Hantverkargatan 6

Ung gudstjänstvärd
Vill du medverka mer aktivt i gudstjänsten och är mellan 4-13 år?
Som ung gudstjänstvärd har du uppgifter såsom att bära kors, tända ljus, ta upp kollekt, be bön, läsa bibeltext och dela ut nattvard med mera. Du får en kortare utbildning innan du börjar.
Anmälan: kristina.lutborg@svenskakyrkan.se, tel. 08-617 39 45

S:t Eriks kapell

Öppet kapell och mässa i taizéanda
Kapellet är öppet för stillhet och bön. Vi har en mässa i taizéanda och om du vill vara med och förbereda den, är du välkommen kl. 15.30.
Tid: söndag 16/9, 14/10 och 18/11
kl.14.00-17.00 (mässa i taizéanda kl. 16.30)
Plats: S:t Eriks kapell, Grubbensringen 1
Information: Kristina Lutborg, 08-617 39 45 kristina.lutborg@svenskakyrkan.se
Jan Olov Fors, 08-617 39 43 jan.olov.fors@svenskakyrkan.se

Ökenmässa
Ökenmässan är inspirerad av den orientaliska kristna traditionen i Egypten och Syrien. Mässan präglas av stor delaktighet i den gudstjänstfirande församlingen.
Tid: kl.18.00 26/9, 24/10, 22/11 och 19/12 
Plats: S:t Eriks kapell

S:t Göran

Högmässa
Hjärtat i gudstjänstlivet är söndagens högmässa med nattvard.  
Tid: söndagar kl.11.00 (följande dagar har vi söndagsskola för barn 3-10 år 9/9, 23/9, 7/10, 28/10, 11/11, 25/11 och 9/12.
Plats: S:t Görans kyrka

Familjegudstjänst
En gudstjänst för alla åldrar. Går ditt barn i årskurs 1-6 och är intresserad av att delta i arbetet med familjegudstjänsten? Läs mer i rubriken under eller kontakta anna-lena.danielsson@svenskakyrkan.se.
Tid: söndagar kl. 11.00 16/9 (familjemässa), 21/10 (familjegudstjänst), 18/11 (familjemässa), 2/12 (Barnens advent kl.15.00), 24/12 (Barnens julbön) och 13/1 2019 (familjegudstjänst med julgransplundring).
Plats: S:t Görans kyrka

Gudstjänstworkshop
Gudstjänstworkshop vänder sig till barn i årskurs 1-6 som vill vara med och arbeta i gudstjänsten i S:t Görans kyrka. Deltagarna träffas under 1,5 timme dagen före aktuell gudstjänst för genomgång av uppdrag och övning. De uppdrag som brukar ingå är bland annat att dela ut psalmböcker med programblad, bära processionskors, samla in kollekt och tända ljus under förbön.
Information: anna-lena.danielsson@svenskakyrkan.se

Söndagsskola
Vi börjar gudstjänsten tillsammans både barn och vuxna. Efter dagens bön är det dags för barnens egen stund i gudstjänsten. Barnen får då följa med till andaktsrummet under kyrkan. Där får barnen möjlighet att möta och lära känna bibelns berättelser. Barnens egna tankar, tro och frågor får stå i centrum i både undrande och skapande. Söndagsskolan vänder sig främst till barn mellan 3-10 år. Ingen anmälan krävs och det är gratis.
Tid: söndagar kl. 11.00–12.15 i högmässan 9/9, 23/9, 7/10, 28/10, 11/11, 25/11 och 9/12
Plats: S:t Görans kyrka

Sjung och gunga
Sång- och musikgudstjänst med de allra minsta med upplevelse för kropp och själ. Efter gudstjänsten fortsätter vi med fika och lek på öppna förskolan.
Tid: torsdag kl.10.00 6/9*, 4/10, 1/11* och 6/12
*Dopsnack med lunchmacka, vi talar och tänker kring dopet
Plats: S:t Görans kyrka

Mässa i taizéanda
En enkel meditativ kvällsmässa.
Tid: tisdagar kl. 18.00 (4/9-25/12)
Plats: S:t Görans kyrka

Veckomässa med förbön och massage till orgelmusik
En kortare mässa med nattvard. Böner, som lämnats i kyrkans förbönsskål, bärs fram. Vid fyra tillfällen under hösten är det nack-och ryggmassage till orgelmusik i samband med veckomässan.
Tid: onsdagar kl.12.00 (massage: 12/9, 10/10, 7/11, 12/12)
Plats: S:t Görans kyrka

Drop-in-dop
Välkommen på drop-in-dop lördagen den 20 oktober kl. 09.00-16.00 i S:t Görans kyrka. Vi har dopklänning och dopdräkt som du gärna får låna och efteråt dukar vi upp till dopkaffe. Allt är gratis och du behöver inte föranmäla dig.
Tid: lördag 20/10 kl. 09.00-16.00
Plats: S:t Görans kyrka

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på S:t Görans sjukhusområde är till för alla som berörs av sjukvården; patient, närstående, personal- oavsett livsåskådning. Vi arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler. Vi tar emot personliga besök med enskilda samtal om du behöver reflektera kring din livssituation som närstående, patient eller personal. Andaktsrummet är öppet vardagar dagtid för meditation, bön och stillhet. Mässa firas varje tisdag.

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan:

Anna Smille, sjukhuspräst, Svenska kyrkan
Kontakt: 08-441 39 81, 072-579 92 22, e-post: anna.smille@capiostgoran.se                

Steve Sjöquist, sjukhusdiakon, Svenska kyrkan
Kontakt: 08-545 709 78, 070-289 94 97, e-post: steve.sjoquist@capiostgoran.se

Marianne Ekedahl, sjukhuspastor, Equmeniakyrkan 
Kontakt: 08-58 70 24 79, 070-020 90 39, e-post: marieanne.ekedahl@capiostgoran.se 

 

 

Om tro och liv

På Svenska kyrkans nationella hemsida finns en webbmiljö där man kan dela tankar om tro och liv, be och finna böner, ställa frågor och få svar på frågor som redan ställts. Klicka på länken för att komma dit