Västermalms församling

Prata med oss

Kontakt

Västermalms församling Besöksadress: Arbetargatan 21, 11245 STOCKHOLM Postadress: Box 49019, 10028 STOCKHOLM Telefon: +46(8)6504900 E-post till Västermalms församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dop

I dopet får vi ett löfte om att Gud är med oss genom hela livet, vad som än händer. Det är också en glädjens fest för familj, släkt och vänner. I Svenska kyrkan kan man låta sig bli döpt vid vilken ålder som helst och det är gratis.

Dopet är ett sakrament, en helig handling. Att döpa sitt barn innebär ofta många tankar och funderingar. I dopet kommer man till kyrkan med sitt barn, sig själv, sina tankar och känslor. I en handling som ägt rum i kyrkan under hundratals år möter man något som både är mycket personligt och nära, men också stort och annorlunda. I dopet möts tradition, familjehögtid och gudstjänst.

Att döpas
Många tror att dopet är en namngivningsceremoni. Men dopet är mycket mer. Vid dopet säger prästen barnets namn högt så att hela församlingen hör det. Då nämns Guds namn och barnets namn samtidigt och det visar på deras samhörighet. Med dopet hamnar jag i en gemenskap som sträcker sig bakåt genom historien ända till Jesus själv, och framåt tillsammans med alla andra människor som på något sätt vill höra till Jesus.

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud som också vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Ingen trosprestation utan en gåva från Gud
Dopet är ingen trosprestation utan förblir alltid detsamma: en gåva från Gud som drar in oss i Guds kärlek och Guds kärleks seger över all ondska och allt mörker. Det ställs inga krav på den som döps, utan förväntningarna vilar på den församling som ser dopet äga rum. Föräldrar, faddrar, syskon, vänner och församlingen ska påminna den döpta om den gåva som givits och vad den betyder.

Man kan döpas oavsett ålder
Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. Man får en kort undervisning, ofta i samband med konfirmation. De som har döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid. Dopet är också en grundförutsättning för medlemsskap i Svenska kyrkan.
Läs mer

Dop i vatten
Dop i Svenska kyrkans ordning sker oftast genom att prästen begjuter dopkandidatens hjässa. Det kan också ske genom att prästen sänker ner barnet i dopfuntens vatten. Även vuxna kan döpas genom nedsänkning, t ex utomhus. Vattnet är en symbol för rening och det är livsnödvändigt.

Dopklänning
Dopklänningen är oftast vit och det är renhetens färg. Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol för att dopet är något att växa i. Att barnet har mycket kvar att lära sig om Gud och om sin tro. Senare i livet, under konfirmationen, får konfirmanden hjälp med att upptäcka vad Gud har gett via dopet. Den vita konfirmandkåpan är en symbol för dopklänningen, som man nu har vuxit i. 

källa: Västermalms församling och www.svenskakyrkan.se

Dopinformation i S:t Görans kyrka

I anslutning till Sjung- och Gungagudstjänsterna 6/2 och 8/5 kl 11.00 finns det möjlighet att fråga och prata om dopet. Fika och lunchmacka serveras.

 

Boka dop

Kontakta Västermalms församling, telefon 08-545 70 964, så får du hjälp.

Psalmer vid dop
Västermalms församling körer har spelat in en skiva (Psalmer vid dop) med psalmer som inspiration inför dopet. På skivan medverkar församlingens barnkörer, vuxenkörer, solister och instrumentalister. Du kan köpa den i våra kyrkor eller lyssna på den i Spotify.