Barn tittar intresserat ner i en dopfunt
Foto: Magnus Aronson

Dop

Du kan låta dig döpas oavsett ålder, det är aldrig för sent! Barn, unga och vuxna är alla välkomna att döpas i Västermalms församling. Läs mer om dopet och om hur du bokar.

Boka dop
Vill du boka tid för dop i Västermalms församling är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen.

Skicka ett mejl till vastermalms.forsamling@svenskakyrkan.se eller
ring 08-545 70 964. 

När ni har bokat tid för dopet, ringer en av våra präster upp er och ni får möjlighet att tala vidare om dopet, diskutera praktiska frågor som exempelvis faddrar och psalmer.

Det finns också möjlighet att ha dopkaffe i församlingens lokaler, detta anmäler ni när ni bokar tid för dop. Är det viktigt för er att dopet äger rum på ett visst datum eller i en viss kyrka – hör då gärna av er i god tid.

Har ni frågor eller funderingar om dopet hör gärna av er till oss eller kom till någon av våra dopträffar.

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

Vad kostar det?
I Svenska kyrkan kan man låta sig bli döpt vid vilken ålder som helst och det kostar inget.

Mer om dopet

I dopet får vi ett löfte om att Gud är med oss genom hela livet, vad som än händer. Dopet är ett sakrament, en helig handling. Att döpa sitt barn innebär ofta många tankar och funderingar. I dopet kommer man till kyrkan med sitt barn, sig själv, sina tankar och känslor. I en handling som ägt rum i kyrkan under hundratals år möter man något som både är mycket personligt och nära, men också stort och annorlunda. I dopet möts tradition, familjehögtid och gudstjänst.

Att döpas
Många tror att dopet är en namngivningsceremoni, men dopet är mycket mer. Vid dopet säger prästen barnets namn högt så att hela församlingen hör det. Då nämns Guds namn och barnets namn samtidigt och det visar på deras samhörighet. Med dopet hamnar jag i en gemenskap som sträcker sig bakåt genom historien ända till Jesus själv, och framåt tillsammans med alla andra människor som på något sätt vill höra till Jesus.

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud som också vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

Ingen trosprestation utan en gåva från Gud
Dopet är ingen trosprestation utan förblir alltid detsamma: en gåva från Gud som drar in oss i Guds kärlek och Guds kärleks seger över all ondska och allt mörker. Det ställs inga krav på den som döps, utan förväntningarna vilar på den församling som ser dopet äga rum. Föräldrar, faddrar, syskon, vänner och församlingen ska påminna den döpta om den gåva som givits och vad den betyder.

Man kan döpas oavsett ålder
Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. Man får en kort undervisning, ofta i samband med konfirmation. De som har döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan, något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid. Dopet är också en grundförutsättning för medlemsskap i Svenska kyrkan.
Läs mer

Dop i vatten
Dop i Svenska kyrkans ordning sker oftast genom att prästen begjuter dopkandidatens hjässa. Det kan också ske genom att prästen sänker ner barnet i dopfuntens vatten. Även vuxna kan döpas genom nedsänkning, t ex utomhus. Vattnet är en symbol för rening och det är livsnödvändigt.

Dopklänning
Dopklänningen är oftast vit och det är renhetens färg. Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol för att dopet är något att växa i. Att barnet har mycket kvar att lära sig om Gud och om sin tro. Senare i livet, under konfirmationen, får konfirmanden hjälp med att upptäcka vad Gud har gett via dopet. Den vita konfirmandkåpan är en symbol för dopklänningen, som man nu har vuxit i. 

Ditt barn kan ha på sig en dopklänning eller sina vanliga kläder när det döps. Vi har en dopklänning som ni gärna får låna. Om du är äldre och vill låta döpa dig, kan du ha på dig dina vanliga kläder.
Källa: Västermalms församling och www.svenskakyrkan.se

Boka dop

Vill du boka tid för dop i Västermalms församling är du välkommen att kontakta Rickard och Sanna på vår församlingsexpedition. Skicka ett mejl till vastermalms.forsamling@svenskakyrkan.se eller ring 08-545 70 964. 

Telefontid för bokning:
Måndag, onsdag-fredag
Kl. 09.00-12.00, 13.00-15.00
Tisdagar
Kl. 11.00-12.00, 13.00-15.00

Psalmer vid dop
Vi erbjuder levande musik vid in- och utgång vid dopet av våra skickliga musiker. Du kan också anlita andra musiker eller solister som inte tillhör församlingen. Vi hjälper dig gärna att välja psalmer till dopet. Det finns fina inspelningar där församlingens körer visar ett urval doppsalmer på Spotify, lyssna gärna, välj och sprid i familjen så alla sjunger med vid dopet!

Psalmer vid dop av Västermalms församlings körer på Spotify.

(Det är inte möjligt att använda musiktjänsten Spotify i våra kyrkor. Spotify har beslutat att lägga ner sin musiktjänst för företag ”Spotify Business” från och med den 31 mars 2019).