Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på S:t Görans sjukhusområde är till för alla som berörs av sjukvården. Sjukhuskyrkans meditationsrum finns på Capio S:t Görans sjukhus, entréplan.

Öppettider 16-22 mars
Sjukhuskyrkan och Stilla Rummet är öppet som vanligt 16-22 mars kl. 09.00-16.00 för bön, eftertanke och stillhet. Om du vill tala med oss som arbetar här, eller sms:a kan du nå oss på följande nummer;

Steve Sjöquist, sjukhusdiakon; 070-289 94 84, hela veckan
Ingrid Svanell, sjukhuspastor; 070-020 90 39 (onsdag och torsdag)

Du som är orolig och har någon närstående på sjukhuset är välkommen att höra av er till oss.

Sjukhuskyrkan är till för dig som berörs av sjukvården; patient, närstående, personal- oavsett livsåskådning. Vi arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler. Du når oss vardagar på våra personliga telefonnummer eller på vår gemensamma telefon i sjukhuskyrkan: 08-587 024 89.

Läs gärna mer på http://www.capiostgoran.se/din-vard/inneliggande-patient/sjukhuskyrkan

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan är:

Katarina Therus, sjukhuspräst, 08-545 708 71, eller 070-289 94 84
katarina.therus@svenskakyrkan.se

Steve Sjöquist, sjukhusdiakon, 08-545 709 78 eller 070-289 94 97
steve.sjoquist@svenskakyrkan.se

Ingrid Svanell, sjukhuspastor Filadelfiaförsamlingen 08-58 70 24 79 eller
070-020 90 39, Ingrid.svanell@capiostgoran.se

Foto: Anders Persson

Katarina Therus är ny sjukhuspräst på Capio S:t Görans Sjukhus sedan 1/8. Nyfikenheten på människan, och samtalet, lockade Katarina till uppdraget.
Katarina Therus kommer ursprungligen från Stockholm, men utbildade sig till präst i Lund. Sedan dess har hon arbetat som församlingspräst i Danderyd under sin adjunktstid (som AT för präster), tjänstgjort 12 år i Solna, och nu senast tre år i Västermalms församling.

− Jag har haft många arbetsuppgifter i församlingsarbetet. I Solna arbetade jag, utöver gudstjänster med dop, vigslar och begravningar, mycket med ungdomar, barn i sorg, mot skolan och med vuxna. Vilket har givit mig erfarenhet som själavårdare. Senare arbetade jag som arbetsledare för vaktmästeri och husmödrar, som schemaläggare för prästernas helgtjänstgörning, samt gick vid behov in som kyrkoherde. I Västermalms församling arbetade jag främst med familje- och barnverksamhet. Parallellt med detta arbetade jag som facklig förtroendeman och regionalt skyddsombud för Kyrkans Akademikerförbund, berättar Katarina Therus.

− Jag skulle vilja beskriva mig som en glad person, som skrattar mycket. Jag vill se alla jag möter med ett öppet, positivt sinne och se det goda i dem, och jag är väldigt nyfiken på människorna runt om mig. Jag gillar själva mötet med människor, att prata med dem om stort och smått, det som är viktigt i deras vardag, fortsätter Katarina.

En annan vardag
Att ta steget från församlingspräst till att arbeta på sjukhus har förstås varit en förändring. Från en vardag som är noga schemalagd med aktiviteter på förhand, till att mer ta varje dag som den kommer och ta emot de människor som kommer till sjukhuskyrkans lokaler och som hon möter på sjukhuset.

− Vi arbetar på tre sätt. I sjukhuskyrkans lokaler, som är öppna rum, med ett stilla rum dit alla är välkomna, vi går ut på avdelningarna och så ringer personal och ber oss komma till en avdelning. Att arbeta med existentiell hälsa är ett landstingsuppdrag som ska utföras på i princip alla sjukhus i Sverige.

Det kan variera dag för dag vilka frågor och önskemål som kommer upp: allt från att läsa förbön och ge välsignelser, till att lyssna på någon som vill prata av sig, eller att stötta medarbetare i vården.

Att få tala med en medmänniska
− Jag går ut så ofta jag kan till avdelningarna, och ser om det är några av patienterna som vill prata. Det behöver inte vara något allvarligt, eller något som har med andliga eller existentiella frågor att göra, utan mer om livet och vardagstankar. Det händer också att personal hör av sig och ber att jag kommer till en specifik patient som behöver stöd, förklarar Katarina.

Att få prata med en person som inte har med deras fysiska vård att göra kan vara bra, berättar hon. Att få berätta om sitt liv och sina intressen för en lyssnande medmänniska, och komma ur rollen som sjuk för en tid.

Stöd och hänvisning
Men samtalen kan också handla om de problem och insikter som kommer till personer som är eller har varit allvarligt sjuka.

− Det är många tankar som väcks när man hamnar på sjukhus, man får tid att fundera och börjar tänka på vad som har hänt. Och vad som kunde ha hänt om man inte hade klarat sig, eller inte kunnat komma hem igen efteråt, berättar hon. Att kunna ge andligt och existentiellt stöd, men också berätta praktiskt om vad som händer vid dödsfall t.ex. och vilken hjälp som finns att få, är en av hennes uppgifter. Som sjukhuspräst hjälper hon också till med att vid önskemål hänvisa vidare till företrädare för andra religioner. 

”Jag har min prästkrage som skylt”
En annan skillnad mot arbetet i församling är att identiteten som just präst blir tydligare, när Katarina Therus är ute och rör sig i vården.

− Läkarna och sjuksköterskorna har sina skyltar i olika färg, och jag har min prästkrage. När jag arbetade i församling hade jag bara den på mig vid formella tillfällen, men här bär jag den hela tiden. Jag tycker det är viktigt att det syns vem jag är, och vad mitt uppdrag är, berättar hon. 

Stödet till medarbetare är en annan viktig uppgift som sjukhuspräst. Att finnas till hands för samtal i svåra frågor, eller bara kunna ta en kopp kaffe tillsammans.

 Text och bild: Anders Persson, kommunikatör, Capio S:t Görans sjukhus