Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på S:t Görans sjukhusområde är till för alla som berörs av sjukvården. Sjukhuskyrkans meditationsrum finns på Capio S:t Görans sjukhus, entréplan.

Sjukhuskyrkan är till för dig som berörs av sjukvården vare sig du är patient, närstående eller personal och vi välkomnar alla oavsett livsåskådning. Vi arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler.

Du når oss vardagar på våra personliga telefonnummer eller på vår gemensamma telefon i sjukhuskyrkan: 08-587 024 89.

Läs gärna mer på http://www.capiostgoran.se/din-vard/inneliggande-patient/sjukhuskyrkan

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan är:

Peter Strömmer, sjukhuspräst, 08-545 708 71 eller 070-289 94 84
peter.strommer@svenskakyrkan.se

Steve Sjöquist, sjukhusdiakon, 08-545 709 78 eller 070-289 94 97
steve.sjoquist@svenskakyrkan.se

Ingrid Svanell, sjukhuspastor, Filadelfiaförsamlingen, 08-58 70 24 79 eller
070-020 90 39, Ingrid.svanell@capiostgoran.se