Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan på S:t Görans sjukhusområde är till för alla som berörs av sjukvården. Sjukhuskyrkans meditationsrum finns på Capio S:t Görans sjukhus, entréplan.

Sjukhuskyrkan är till för dig som berörs av sjukvården; patient, närstående, personal, oavsett livsåskådning. Vi arbetar under tystnadsplikt och vi för inga journaler. Du når oss vardagar på våra personliga telefonnummer eller på vår gemensamma telefon i sjukhuskyrkan: 08-587 024 89.

Läs gärna mer på http://www.capiostgoran.se/din-vard/inneliggande-patient/sjukhuskyrkan

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan är:

Peter Strömmer, sjukhuspräst, 08-545 708 71 eller 070-289 94 84
peter.strommer@svenskakyrkan.se

Steve Sjöquist, sjukhusdiakon, 08-545 709 78 eller 070-289 94 97
steve.sjoquist@svenskakyrkan.se

Ingrid Svanell, sjukhuspastor Filadelfiaförsamlingen 08-58 70 24 79 eller
070-020 90 39, Ingrid.svanell@capiostgoran.se