Miljödiplomering

Nyhet Publicerad Ändrad

Västermalms församling vill genom sitt arbete med miljödiplomering bidra till en bättre livsmiljö och förmedla hopp till kommande generationer.

När Västermalms församling bildades 2014 var det självklart att församlingen skulle jobba strukturerat med miljöfrågor. 
–Tanken är att vi alla ska försöka ta steg i rätt riktning, göra allt vi kan för att förvalta vår jord på ett klokt sätt, för kommande generationer, berättar diakon Marie Lundeborg. 
När man genomför ett miljödiplomeringsarbete är det flera olika delar av kyrkans liv som man går igenom och tänker kring miljöfrågor i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission m.m.

Förmedla hopp
Västermalms församling vill genom sitt arbete bidra till en bättre livsmiljö och förmedla hopp till kommande generationer. Detta betyder att Svenska kyrkan i Västermalms församling skall värna skapelsen.
Definitionen av hållbar utveckling är: Att eftersträva en utveckling som tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Ekologisk mässa
I gudstjänsten märks miljöansvaret på lite olika sätt. Målet är att altarborden ska bli ekologiska. Exempelvis används ekologiskt glutenfria oblater.
–Vi söker bra alkoholfritt ekologiska vin. Ljusen som används på altarborden är gjorda av 100% stearin och innehåller inte palmolja. Vi strävar efter att i möjligaste mån ha ekologiska altarblommor, säger Marie.
Vid församlingarnas kyrkkaffen är det självklart ekologiskt och rättvisemärkt kaffe som serveras. I S:t Görans kyrka firas också gudstjänst med fokus på miljön några gånger varje år. 
–Vi har de senaste åren blivit bättre på att prata om miljöfrågan med våra barn och unga. Detta resulterade i att vi 2014 samlade in 19 kg ”burkflärpar” som sedan togs till Thailand för att bli benproteser. I S:t Görans arbetslag har barngrupperna även sått frön i planteringslådor vid kyrkan. När det gäller församlingens diakoni arbetar vi med frågan om hållbart liv. Vi ser i vårt arbete att många människor lever med stor stress över sin livssituation. Den stora frågan blir hur vi ska ”hålla” som människor. Detta arbete har pågått länge men vi har inte tidigare definierat det som ett miljöarbete, förklarar Marie.

Sprida hopp
Många av de projekt som stöds och drivs genom svenska kyrkans internationella arbete handlar om hållbar utveckling. 
–I missionsarbetet är miljöaspekten en viktig del i vårt internationella engagemang. På hemmaplan så handlar det mer om att sprida hopp i ett samhälle där många, framförallt unga människor, drabbats av klimatångest, avslutar Marie.

Detta vill  vi uppnå

• Använda druvjuice eller ekologiska och/eller fairtrade-certifierat nattvardsvin och ekologiskt bröd vid mässorna.
• Använda ekologiska altarblommor.
• Servera ekologisk, faitrademärkt kaffe, te och mjölk.
• Servera säsongsanpassad ekologisk och/eller närproducerad mat i så stor utsträckning som möjligt.
• Arbeta med hållbar utveckling i barn och ungdomsgrupperna.
• Att tydliggöra i konfirmandhandlingsplanen hur helhetssynen kring sambandet mellan kristen tro och hållbar utveckling kommer till uttryck.
• Ta fram en resepolicy.
• Införa källsortering.
• Kommunicera mera om hur man på ett enkelt sätt kan bli mera klimatsmart.
• Se över tvätt- och städprodukter som vi använder.
• Minst två församlings-kollekter om året ska vara kopplade till ett miljöarbete.
• Vi ska ställa miljökrav på kurs och konferensanläggningar som vi använder.