Foto: SVen-Erik Falk

Stenstorps pastorat

Mellan Vänern och Vättern ligger Stenstorps pastorat. Välkommen till en traditionsrik bygd!

Du är välkommen att fira en enkel mässa i Gudhems kyrka
söndagen den 13 december mellan kl. 10 och 13.
Mässan firas i små grupper om max. 8 personer. Om så önskas och om vädret tillåter finns möjlighet att fira mässan, utomhus, i klosterruinen.
Anmälan senast fredag den 11 december  till Maria Ytterbrink vik kyrkoherde tel. 0702 155 363

Fira en enkel mässa i Gudems kyrka

Du är välkommen att fira en enkel mässa i Gudhems kyrka söndagen den 13 december mellan kl. 10 och 13. Mässan firas i små grupper om max. 8 personer. Om så önskas och om vädret tillåter finns möjlighet att fira mässan, utomhus, i klosterruinen. Anmälan senast fredag den 11 december till Maria Ytterbrink vik kyrkoherde tel. 0702 155 363

Thomas tankar inför 1 advent.