Foto: Sven-Erik Falk

Gudhemskören DaCapo

Gudhemskören DaCapo är en damkör som kommit en bit på väg, så en viss körvana är bra.

 

Gudhemskören Da Capo är en kör som har Gudhems församling som sin hemmaplan. Fram till 2007 var det två fristående körer som då slogs ihop.

Gudhemskören bildades 1893 som en hembygdskör i Ugglum. Kören har haft bl.a. hovpredikant Paul Nilsson och kyrkoherde John Fägerlind som ledare.

1991 slogs kören ihop med Broddetorps kyrkokör.

DaCapo började som en "jag vill sjungakör" 1997 med några damer. Med tiden har den vuxit och har idag ca 25 medlemmar.

Gudhemskören Da Capo medverkar vid gudstjänster under kyrkoåret. Den har gjort en konsert tillsammans med Py Bäckman, provat på barbershop, kompats av gruppen Jasmine och haft några musikgudstjänster med Gislaveds manskör. Kören har medverkat vid Hembygdsföreningens julkonsert i Torbjörntorp. Någon gång under året sjunger kören också tillsammans med övriga körer i Stenstorps pastorat.

Övning måndagar i Gudhems församlingshem kl.19.00-20.30.