Meny

Dala-Borgunda-Högstena församling

Dala-Borgunda-Högstena församling ligger mitt i Skaraborg.

Dala-Borgunda-Högstena församling består av de tre socknarna Dala, Borgunda och Högstena. 

Borgunda by är en by med gamla anor. Borgunda har ett mindre centrum där bl.a kyrkan, församlingshemmet, bygdegården och förskolan är belägna. Kyrkan är omgiven av en äldre och en nyare kyrkogård.

Dala kyrka är strategiskt byggd på en höjd, så att den syns vida omkring. Den nya kyrkogården har gravar från 1879 och senare. Gamla kyrkogården med det Ribbingska gravkoret, äldre gravar samt murar med stigluckor minner om Dala gamla kyrka och dess historia.

Högstena by och medeltida kyrka ligger på Plantabergets västra sluttning. Den medeltida kyrkkobyggnaden utgör tillsammans med klockstapel, tiondebod, murar med stigluckor samt andra näraliggande byggnader en samlad kyrkomiljö av mycket högt kulturhistoriskt värde.

Kyrkor i Dala-Borgunda-Högstena församling