Dala-Borgunda-Högstena församling

Dala-Borgunda-Högstena församling ligger mitt i Skaraborg.

Dala-Borgunda-Högstena församling består av de tre socknarna Dala, Borgunda och Högstena. 

Borgunda by är en by med gamla anor. Borgunda har ett mindre centrum där bl.a kyrkan, församlingshemmet, bygdegården och förskolan är belägna. Kyrkan är omgiven av en äldre och en nyare kyrkogård.

Dala kyrka är strategiskt byggd på en höjd, så att den syns vida omkring. Den nya kyrkogården har gravar från 1879 och senare. Gamla kyrkogården med det Ribbingska gravkoret, äldre gravar samt murar med stigluckor minner om Dala gamla kyrka och dess historia.

Högstena by och medeltida kyrka ligger på Plantabergets västra sluttning. Den medeltida kyrkkobyggnaden utgör tillsammans med klockstapel, tiondebod, murar med stigluckor samt andra näraliggande byggnader en samlad kyrkomiljö av mycket högt kulturhistoriskt värde.

Kyrkor i Dala-Borgunda-Högstena församling

Dala kyrka

Dala kyrka kan ses på långt håll där den reser sig högst upp på en kulle. Kyrkan är en av tre i Dala-Borgunda-Högstena församling.

Borgunda kyrka

Borgunda kyrka är en av tre kyrkor i Dala-Borgunda-Högstena församling, i Stenstorps pastorat.

Högstena kyrka

Högstena kyrka är en av tre kyrkor i Dala-Borgunda-Högstena församling. Det är en ganska liten kyrka med medeltida anor. Den ligger i jordbruksbygd på Plantabergets sluttning. Natur och arkitektur samspelar på ett sätt som gör platsen till en av Falbygdens vackraste.