Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stenstorps pastorat Besöksadress: PRÄSTGATAN 6, 52160 STENSTORP Postadress: PASTORSEXPEDITIONEN, PRÄSTGATAN 6, 52160 STENSTORP Telefon:+46(500)499500 E-post till Stenstorps pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dala-Borgunda-Högstena församling

Dala-Borgunda-Högstena församling ligger mitt i Skaraborg.

Dala-Borgunda-Högstena församling består av de tre socknarna Dala, Borgunda och Högstena. 

Borgunda by är en by med gamla anor. Borgunda har ett mindre centrum där bl.a kyrkan, församlingshemmet, bygdegården och förskolan är belägna. Kyrkan är omgiven av en äldre och en nyare kyrkogård.

Dala kyrka är strategiskt byggd på en höjd, så att den syns vida omkring. Den nya kyrkogården har gravar från 1879 och senare. Gamla kyrkogården med det Ribbingska gravkoret, äldre gravar samt murar med stigluckor minner om Dala gamla kyrka och dess historia.

Högstena by och medeltida kyrka ligger på Plantabergets västra sluttning. Den medeltida kyrkkobyggnaden utgör tillsammans med klockstapel, tiondebod, murar med stigluckor samt andra näraliggande byggnader en samlad kyrkomiljö av mycket högt kulturhistoriskt värde.

Kyrkor i Dala-Borgunda-Högstena församling