GDPR

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:
• begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
• begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
• begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
• begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
• inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:
Maria Ytterbrink, 070-215 53 63
e-post: maria.ytterbrink@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Stenstorps pastorats dataskyddsombud.

Stenstorps pastorats dataskyddsombud
Erika Malmberg, inTechrity
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

GDPR Om du är medlem i Svenska kyrkan.

Information om hur Stenstorps pastorat behandlar dina personuppgifter när du är medlem i Svenska kyrkan.

GDPR Om ditt barn ska döpas hos oss.

Information om hur Stenstorps pastorat behandlar dina personuppgifter om ditt barn ska döpas hos oss.

GDPR Om ni ska viga er hos oss.

Information om hur Stenstorps pastorat behandlar dina personuppgifter när ni ska viga er hos oss.

GDPR Om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om hur Stenstorps pastorat behandlar dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst.

GDPR Om du ska döpas hos oss.

Information om hur Stenstorps pastorat behandlar dina personuppgifter om du ska döpas hos oss.

GDPR Inför och under konfirmation.

Information om hur Stenstorps pastorat hanterar din personuppgifter inför och under konfirmation.

GDPR Om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Information om behandling av personuppgifter om ditt barn är med i en barngrupp i Stenstorps pastorat.

GDPR Om du är med i en av våra vuxengrupper.

Information om hur Stenstorps pastorat behandlar dina personuppgifter när du är med i en av våra vuxengrupper.

GDPR Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten.

Information om hur Stenstorps pastorat hanterar dina personuppgifter vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten.

GDPR Om du är gravrättsinnehavare eller -intressent.

Information om hur Stenstorps pastorat hanterar dina personuppgifter om du är gravrättsinnehavare eller -intressent.

GDPR Om du bokar en av våra lokaler.

Information om hur Stenstorps pastorat behandlar dina personuppgifter när du bokar en av våra lokaler.

GDPR om du söker jobb hos oss.

Information hur Stenstorps pastorat hanterar dina personuppgifter när du söker jobb hos oss.

GDPR Om du skickar e-post till oss.

Information om hur Stenstorps pastorat hanterar din personuppgifter om du skickar e-post till oss.

GDPR Om du finns med på bild- eller filmmaterial.

Information om hur Stenstorps pastorat hanterar personuppgifter om du finns med på bild - eller filmmaterial

GDPR Om du interagerar med oss på sociala medier.

Information om hur Stenstorps pastorat hanterar dina personuppgifter när du interagerar med oss på sociala medier.

GDPR Om du använder Swish för betalning hos oss.

Information om hur Stenstorps pastorat behandlar dina personuppgifter när du använder Swish för betalning hos oss.