Vuxenkörer

Det är aldrig för sent att börja sjunga i kör!

I Stenstorps pastorat finns olika körer för vuxna, DBH-kören, Stenstorps kyrkokör, Gudhemskören DaCapo. Kontakta körledarna om du vill vara med (du hittar kontaktinformation på respektive körs egen sida). Välkommen!

Gudhemskören DaCapo

Gudhemskören DaCapo är en damkör som kommit en bit på väg, så en viss körvana är bra.

Broddetorps projektkör

Kören som medverkar vid olika högtider.

Stenstorps kyrkokör

Stenstorps kyrkokör består av både män och kvinnor, och repertoaren är blandad.

DBH-kören

Dala-Borgunda-Högstena kyrkokör är en damkör som funnits i 130 år, så körtraditionen är stark i denna församling.