Foto: Sven-Erik Falk

KyrkNytt berättar vad som händer

KyrkNytt är pastoratets egen tidning. Här kan du läsa reportage från verksamheten, och dessutom få reda på vad som ska hända.

KyrkNytt kommer ut fyra gånger per år och delas ut till alla hushåll i Stenstorps pastorat. Här finns artiklar som belyser olika delar av Svenska kyrkans verksamhet. Dessutom finns ett kalendarium över kommande samlingar och kontaktuppgifter.

KyrkNytt finns också i pdf-format och kan läsas direkt på datorn. Klicka i listan här nedanför för att ta del av både senaste och tidigare nummer.

Har du tips och idéer till artiklar i KyrkNytt är du välkommen att hör av dig. Kontakta i så fall expeditionen 0500-49 95 00 eller stenstorps.pastorat@svenskakyrkan.se