Foto: Melanie Glaw/pixelio.de

Säkra gravstenar

Gravstenar måste stå säkert och stabilt för att undvika olyckor.

Det har tyvärr hänt olyckor när gravstenar vält på några håll i landet. Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till så att stenen inte är en säkerhetsrisk.
   Numera testas alla gravstenar regelbundet. Detta sker av säkerhetsskäl. Kyrkogården ska vara en säker plats både för besökare och för dem som arbetar där.
   I de fall gravstenen inte uppfyller säkerhetskraven får gravrättsinnehavaren ett meddelande, och en uppmaning att säkra stenen. I vissa fall kan stenen läggas ner, om olycksrisken är stor.
   Alla gravstenar som är högre än 30 cm testas. För att en gravsten ska anses som säker ska den uppfylla följande krav:
• Gravstenen får inte luta för mycket.
• Det ska finnas minst två ”dubbar” med en viss tjocklek (beroende på stenens storlek).
• Gravstenen ska tåla ett tryck av 35 kg.
   En ny instruktion för gravstenssäkerhet har utarbetats av Centrala gravvårdskommittén (CGK). Den, samt en instruktion för prövning av gravstenssäkerhet för monterade gravstenar, finns att läsa som pdf-dokument.
 
Kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen på telefon 0500-49 95 00 om du har frågor om gravstenssäkerhet.