Meny

Hornborga församling

Hornborga församling är sedan 2006 en nybildad församling av Broddetorps, Håkantorps, Segerstads och Valtorps församlingar.

I varje socken finns en kyrka och i Broddetorp och Segerstad finns väl fungerande och väl utnyttjade församlingshem. I Håkantorp och Valtorp hyr församlingen in sig i bygdegårdarna.

De gamla socken- och församlingsnamnen sedan Broddetorp var eget pastorat lever kvar i Hornborga, Sätuna och Bolum.

Hornborga är en landsbygdsförsamling med djupa historiska rötter. Kulturlandskapet kring Slafsans-Hornborgaåns dalgång och närheten till Hornborgasjön är denna bygds största tillgång.

Kyrkor i Hornborga församling