Foto: Torbjörn Skogedal/Vipera bildarkiv

Hornborga församling

Hornborga församling är sedan 2006 en nybildad församling av Broddetorps, Håkantorps, Segerstads och Valtorps församlingar.

I varje socken finns en kyrka och i Broddetorp och Segerstad finns väl fungerande och väl utnyttjade församlingshem. I Håkantorp och Valtorp hyr församlingen in sig i bygdegårdarna.

De gamla socken- och församlingsnamnen sedan Broddetorp var eget pastorat lever kvar i Hornborga, Sätuna och Bolum.

Hornborga är en landsbygdsförsamling med djupa historiska rötter. Kulturlandskapet kring Slafsans-Hornborgaåns dalgång och närheten till Hornborgasjön är denna bygds största tillgång.

Kyrkor i Hornborga församling

Håkantorps kyrka

Håkanstorps kyrka är en av fyra kyrkor i Hornborga församling, i Stenstorps pastorat.

Broddetorps kyrka

Broddetorps kyrka är en av fyra kyrkor i Hornborga församling, i Stenstorps pastorat.

Segerstads kyrka

Segerstads kyrka är en av fyra kyrkor i Hornborga församling, i Stenstorps pastorat.

Valtorps kyrka

Valtorps kyrka är en av fyra kyrkor inom Hornborga församling. De övriga är i Broddetorp, Segerstad och Håkantorp.