Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Söndrum-Vapnö församling

Välkommen till Svenska kyrkan, Söndrum-Vapnö församling. Vem du än är och hur du än har det så finns kyrkan här för dig. Kyrkan vill erbjuda både andlig och social gemenskap för alla.

Verksamheter för barn och unga

Verksamheter för vuxna

töm bilen själv

Tyvärr har det ett par gånger den senaste tiden varit inbrott i bilar som stått parkerade vid Söndrums kyrka. Lämna därför inga väskor eller andra saker synliga i bilen när du parkerar.