Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Söndrum-Vapnö församling

Välkommen till Svenska kyrkan, Söndrum-Vapnö församling. Vem du än är och hur du än har det så finns kyrkan här för dig. Kyrkan vill erbjuda både andlig och social gemenskap för alla.

grötviks hamnfestival - svaret på gåtan

I församlingens tält på Grötviks hamnfestival kunde man gissa på en gåta. Gåtan löd:

Jag måste ha natten på mig för att bli klar.
När jag äntligen kommer är jag efterlängtad av många.
Ändå tröttnar man fort på mig.
När jag är bara en dag tycker folk att jag är gammal och kastar bort mig.
Vad är jag?

Svaret på gåtan är:

Dagstidningen/Morgontidningen/Tidningen

Vi har dragit en vinnare bland de rätta svaren och vinnaren meddelas via mail under vecka 28. Vinsten är en bok.

Tack till alla som deltog!

töm bilen själv

Tyvärr har det ett par gånger den senaste tiden varit inbrott i bilar som stått parkerade vid Söndrums kyrka. Lämna därför inga väskor eller andra saker synliga i bilen när du parkerar.