Foto: SempreMedia

Om Söndrum-Vapnö församling

I vår växande församling bor ca 14 000 personer, av vilka 69% är kyrkotillhöriga. Vi har stor inflyttning av barnfamiljer. Församlingen har ca 35 anställda.