Foto: SempreMedia

Våra kyrkogårdar

Församlingen förvaltar tre kyrkogårdar, Söndrums kyrkogård, Ängskyrkogården (Söndrum) och Vapnö kyrkogård. De drivs och administreras via församlingsexpeditionen i Söndrum.

Rådjuren har hittat in på Söndrums kyrkogård!

Just nu kommer rådjuren in på kyrkogården och äter gärna av vårblommorna (t ex penséer och tulpaner - påskliljor äter de inte). När löven spricker på träden brukar de lämna kyrkogården ifred - då finns det annat att äta.

Vill du ha tips på medel att lägga ut - kontakta vaktmästarna så kan de hjälpa dig med ett naturvänligt medel.

gravskötsel

Om man vill ha hjälp med skötsel av en gravplats, så åtar sig församlingen detta. Gravrättsinnehavaren betalar in en summa till församlingen i förskott, församlingen tillämpar ett avräkningssystem som baseras på de kostnader vi haft under året. För frågor angående skötsel av gravplatser eller andra frågor om kyrkogårdarna hänvisar vi till församlingsexpeditionen i Söndrum, 035-16 13 00 eller 035-16 13 05.