Foto: SempreMedia

Våra kyrkogårdar

Församlingen förvaltar tre kyrkogårdar, Söndrums kyrkogård, Ängskyrkogården (Söndrum) och Vapnö kyrkogård. De drivs och administreras via församlingsexpeditionen i Söndrum.

Söndrums kyrkogård

Söndrums kyrkogård är belägen vid Söndrums kyrka.

Ängskyrkogården

Ängskyrkogården ligger vid Söndrums kyrka och invigdes den 4 november 2017.

Vapnö kyrkogård

Vapnö kyrkogård ligger vid Vapnö kyrka.

Just nu har vi problem med att rådjuren besöker kyrkogårdarna på natten och äter blommor och andra växter.

Rådjur i skogskanten.
Rådjur i skogskanten Foto: Pixabay

Nu är våren här!

Snödroppar på Söndrums kyrkogård.
Snödroppar på Söndrums kyrkogård Foto: Gunilla Wahrenberg

Vårstädning har börjat med allt vad det innebär.
Vattnet är på och redskapen är ute i våra servicestationer.
Vi börjar att plantera vårblommorna på våra skötselgravar.
Gångar och parkeringar kommer att sopas inom kort.

Har ni önskemål om andra blommor i era skötselgravar så kontakta gärna oss Vaktmästare.

Begravningsavgift

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa gravplatser finansieras genom en särskild begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten.

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Här ges en kortfattad förklaring till de olika typerna av gravskick som finns inom Söndrums-Vapnö församling.

Gravrätt

Gravrätt är som namnet antyder en rättighet, men även en skyldighet.

Gravskötsel

Förutom ansvaret för fasta gravanordningar, såsom gravstenar, är gravrättsinnehavaren skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. För den som inte har möjlighet att själv sköta graven erbjuder sig församlingen att, mot en kostnad, utföra skötseln.

Gravstenskontroll

Fastighets- och Kyrkogårdsutskottet svarar för säkerheten på kyrkogårdarna inom Söndrum-Vapnö församling och är ålagt att besiktiga gravstenar. Detta görs för att minimera riskerna för olyckor som kan drabba besökare och personal.