Foto: SempreMedia

Våra kyrkogårdar

Församlingen förvaltar tre kyrkogårdar, Söndrums kyrkogård, Ängskyrkogården (Söndrum) och Vapnö kyrkogård. De drivs och administreras via församlingsexpeditionen i Söndrum.

gravskötsel

Om man vill ha hjälp med skötsel av en gravplats, så åtar sig församlingen detta. Gravrättsinnehavaren betalar in en summa till församlingen i förskott, församlingen tillämpar ett avräkningssystem som baseras på de kostnader vi haft under året. För frågor angående skötsel av gravplatser eller andra frågor om kyrkogårdarna hänvisar vi till församlingsexpeditionen i Söndrum, 035-16 13 00 eller 035-16 13 05.