Foto: SempreMedia

Våra kyrkogårdar

Församlingen förvaltar tre kyrkogårdar, Söndrums kyrkogård, Ängskyrkogården (Söndrum) och Vapnö kyrkogård. De drivs och administreras via församlingsexpeditionen i Söndrum.

Höst på kyrkogården

Hösten är här och vaktmästarna är i full gång med att hålla kyrkogårdarna rena från nerfallna löv pinnar med mera. Vissa perennrabatter lämnar vi orörda för våra djur och insekters skull.

Lövräfsning på Söndrums kyrkogård.
Lövräfsning på Söndrums kyrkogård Foto: Gunilla Wahrenberg

Nu börjar även arbetet med att se över sådant som vi inte hinner med under växtsäsongen. Det kan till exempel vara att inventera gravar om utgör en fara, renovera våra grusgångar, måla bänkar, serva våra maskiner och annat.

Vi kommer att plantera träd med början nu i höst på Vapnö kyrkogård. Kyrkogården består av många tomma gräsytor på grund av återlämnade gravar. Det vill vi göra något åt - därför kommer det att upprättas en ”trädplan” som gör att kyrkogården blir mer levande.

Fåren som har jobbat i Hallägraskogen kommer att åka hem under november månad.

Vattnet på våra servicestationer är nu avstängt för vintern.