Foto: Gunilla Wahrenberg

Lediga tjänster

Att arbeta inom Söndrum-Vapnö församling innebär att arbeta för något man tror på, och oftast arbete med människor på olika sätt. När det uppstår rekryteringsbehov inom vår organisation hittar du annonserna på denna sida.

Söndrum-Vapnö församling - nära hav och stad

Här finns information om församlingen. Hur många som bor här och hur många som är kyrkotillhöriga? Våra kyrkor och församlingshem och om församlingens grundsyn.