Foto: SempreMedia

Dop, konfirmation, bröllop och begravning

Förändringar på grund av coronaviruset med anledning av regeringens beslut om offentliga och allmänna sammankomster 

Dop, konfirmation, vigsel och begravning är gudstjänster och räknas därför som offentliga sammankomster.
I samband med dop, konfirmation och vigslar får endast 8 personer samlas åt gången.
I samband med begravningar får 20 personer vara närvarande i kyrkan.