Foto: SempreMedia

Dop, konfirmation, bröllop och begravning

Dop

Dopet är ett tecken på att Gud är livet i oss alla och bär oss från livets början till tidens slut. Dopet är tecken på en relation som redan finns mellan Gud och den som döps. Ett tecken att människor är sedda, älskade och tillhöriga.

Biblar och ungdomar.

Konfirmation

Konfirmation handlar om Gud och om det du tycker är viktigt i livet. Vi vill ge dig en chans att lära dig mer om kristen tro och det är okej att fråga om allt. Du kan fortfarande anmäla dig!

Bröllop

Få saker är så stora som när två människor väljer att dela livet tillsammans. Och det är precis det vigselgudstjänsten handlar om – att bekräfta kärleken till varandra.

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.