Filma gudstjänster. En mobilkamera som riktar sig mot altaret i Söndrums kyrka.
Foto: Gunilla Wahrenberg

Digitala kyrkan

I tider när vi inte kan träffas i kyrkan för att fira gudstjänst kan vi ändå fira gemensam gudstjänst, men digitalt. Här nedan finner du digitala gudstjänster och helgmålsandakter.

Digitala gudstjänster

De digitala gudstjänsterna publiceras söndagar klockan 11:00.
Man kan se gudstjänsten till och med lördagen veckan efter publiceringen.

helgmålsandakt

På lördagar kl 18:00 publiceras en enkel andakt, en Helgmålsandakt.

musik/konserter

Här publiceras musikstunder och konsertet från församlingen.