Foto: SempreMedia

Vårt uppdrag

Söndrum-Vapnö församling är en del av Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har fyra uppdrag; fira gudstjänst, bedriva diakoni, mission och undervisning.

Gudstjänst

När Jesus berättar om grunden för det goda livet, så gör han det genom att peka på tre grundrelationer: vår relation till Gud, vår relation till våra medmänniskor och vår relation till oss själva (Matteus 22:37, 39-40 Dubbla kärleksbudet). Den goda gudstjänsten bör byggas på dessa tre relationer. Tillsammans med Gud vill vi skapa rum i gudstjänsten för dessa möten. Vi vill sträva efter ett varierat gudstjänstliv, som vänder sig till alla åldrar, både på helgdagar och vardagar. Musik har ofta stor betydelse i människors liv. Därför ska musiken på olika sätt ha en självklar plats i våra gudstjänster. Gudstjänsten skall präglas av både tradition och förnyelse som grundar sig på det samhälle vi i dag lever i.

Diakoni

Diakoni uttrycker kristen tro genom kärlek till, omsorg om och solidaritet med våra medmänniskor och med hela skapelsen.

Mission

Församlingens arbete och enskilda kristna ska utgöra goda förebilder i missionsarbetet. Alla vi kristna, både enskilda och som kyrka, är sända ut i världen, för världen och till varandra. Kyrkan är ett redskap i Guds hand där tro och handling blir ett.

Undervisning

Dopet är grunden för att leva som kristen. Vid dopet ber vi att livets Gud ska hjälpa den döpte att dag för dag leva i sitt dop. Som församling har vi ett uppdrag att undervisa så att människor får möjlighet att upptäcka och erfara livet som kristna. Vår pedagogiska grundsyn skall utgå från att lärandet är en livslång process. Liksom Jesus möter människan där hon är, efter sina förutsättningar, vill vi möta och undervisa på flera olika sätt.