Foto: Gunilla Wahrenberg

Söndrums församlingsgård

Söndrums församlingsgård invigdes den 14 oktober 1973 av dåvarande biskop Bertil Gärtner.

Söndrums nuvarande församlingsgård kommer, från augusti 2021, att utrymmas för att sedan rivas till viss del. Den vackra stenbyggnaden - det gamla stallet - kommer att finnas kvar. En ny församlingsgård uppförs på samma plats.

Under nybyggnationen kommer församlingsexpeditionen att finnas snett över vägen, på Halmstad Gårdshotell.