Meny

Gudstjänster

Vi ställer om

Nu firar vi åter mässor (gudstjänst med nattvard) i vår församling. Dock ser nattvarden lite annorlunda ut mot hur det brukar vara. Vi delar endast ut brödet. Vinet finns med på ett symboliskt sätt.

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer

Detta innebär bland annat att vi behöver hålla fysiskt avstånd till varandra, både inomhus och utomhus. För att kunna hålla fysiskt avstånd i samband med gudstjänsterna firas de med begränsningar på antal deltagare. Inklusive personal är vi max 40 personer.