Foto: SempreMedia

Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst

Nya restriktioner från 1 juni

Från 1 juni kan vi åter fira gudstjänst tillsammans i våra kyrkor, dock med
begränsat deltagarantal.