Foto: SempreMedia

Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst

Nya restriktioner från 1 juni

Från 1 juni kan vi åter fira gudstjänst tillsammans i våra kyrkor, dock med
begränsat deltagarantal.

Under juni spelar vi in en kortare gudstjänst som sänds på hemsidan
söndag kl 11:00 (denna finns kvar på hemsidan till lördagen efter).

Digital helgmålsandakt kommer att publiceras på hemsidan varje lördag kl 18:00 under juni månad.

Digitala kyrkan

Sommarmusiken kommer eventuellt att kräva anmälan.
Håll utkik på vår hemsida, våra sociala medier och i Hallandsposten för mer information.