Foto: Gunilla Wahrenberg

Dop

Dopet är ett tecken på att Gud är livet i oss alla och bär oss från livets början till tidens slut. Dopet är tecken på en relation som redan finns mellan Gud och den som döps. Ett tecken att människor är sedda, älskade och tillhöriga.

Varför ska jag döpas?

Skälen till att döpa eller att döpas kan vara många och olika. Någon gör det enligt släktens tradition, en annan efter längtan efter något, en tredje för att det känns rätt och en fjärde av tro och omvändelse i livet. Barn, unga och vuxna är alla lika välkomna att döpas.

Hur går det till?

I Söndrum Vapnö församling finns det gott om tider för dop. Det går bra att döpas såväl i någon av de vackra kyrkorummen i församlingen (Söndrums kyrka, Vapnö kyrka eller S:t Olofs kapell), i hemmet eller på en annan plats om så önskas.

Efter att ni bokat tid för dop kommer prästen att kontakta er för dopsamtal. Under detta samtal planerar ni, tillsammans med prästen, dopgudstjänsten.

Den som döps blir samtidigt medlem i Svenska kyrkan. Detta symboliseras i dopgudstjänsten genom att den döpte får ett dopljus, dopbevis och en pärla läggs i dopmusslan. En tid efter dopet bjuds den döpte till en dopfest.

vad kostar det?

Att döpas i Svenska kyrkan kostar inget.

Väljer man S:t Olofs kapell för dopet utgår det dock en lokalhyra.

Varmt välkommen till dop i Svenska kyrkan!

Dopklänning och dopfest

Du vet väl om att du kan låna en dopklänning i församlingen? Vi har två dopklänning  - en storleken 3-6 månader och en i storleken 6-12 månader.