En flicka spelar kyrkorgel.
Foto: Johannes Frandsen

Orgelundervisning för barn och unga

Musik kan vara ett bra sätt för barn och unga att hitta samhörighet, uttrycka sina känslor och utveckla sitt språk.

Undervisning i församlingarna

Många platser erbjuder orgelundervisning för barn. Nedan följer en lista med församlingar och pastorat som är särskilt aktiva med orgelundervisning i respektive stift. 

Erbjuder din församling orgelundervisning men saknas i listan? Hör av er till karin.runow@svenskakyrkan.se med en länk till en webbsida där ni har publicerat informationen, så ser vi till att dela länken här.

Inspirationsdag för unga orgelspelare i Vingåker 9 mars

Sommarorgelläger för unga i Örebro, affisch

Sommarorgelläger för unga i Örebro 13-14 juni, anmälan

Orgelundervisning sker i många församlingar i Strängnäs stift. Tag kontakt med den lokala kyrkomusikern.

Upptäck orgelvärlden

Är du intresserad av orgeln men vet inte riktigt var du ska börja? Här kan du läsa om några olika sätt att upptäcka orgeln på.