Foto: Karin Rosander

Musikskola

Musikskolan är fulltecknad och inga fler elever tas in. Tag kontakt med din lokala församlingsmusiker för att höra om eventuell undervisning.

Kyrkans musikskola i Mölndal

Musikskolan är fulltecknad och inga fler elever tas in.

Ta kontakt med din lokala församlingsmusiker för att höra om eventuell undervisning.

Musikskolan

Musikskolan startades efter en motion i kyrkofullmäktige.

Efter två års projekt med uppstart så övergår musikskolan från hösten 2022 i den ordinarie verksamheten i de tre församlingarna. 

Målgruppen är främst är de barn och ungdomar som redan finns i församlingarnas verksamhet. Församlingarnas musiker är rekryterande till musikskolan, för att bjuda in musikintresserade barn och ungdomar så att de, individuellt och gemensamt, kan smittas av glädjen i att skapa musik till Guds större ära. Vi riktar oss därför främst till barn, ungdomar och unga vuxna.

Målet för musikskolan

Målet med musikskolan är att fler ungdomar i Mölndal ska bli aktiva kyrkomusiker.

Musiker i Svenska kyrkan Mölndal