Musikskola

Piano- och orgelundervisning för enskilda eller grupper med upp till tre elever.

Starrkärr-Kilanda församling erbjuder undervisning i piano, orgel och sång.
Undervisningen kan se lite olika ut beroende på om du är nybörjare eller hållit på ett tag med något instrument. Det handlar om antingen enskild eller gruppundervisning (max 3 elever) och lektionens längd kan också variera något beroende på vilket stadium man befinner sig.

Undervisningen omfattar 10 lektionstillfällen under en termin samt möjlighet att medverka vid någon eller några av församlingens gudstjänster eller andra arrangemang.

Kostnad: 500:-/person samt kostnader för undervisningsmaterial.

I pianospel tar vi endast emot barn och ungdomar, men för orgel tar vi också emot vuxna elever. Välkommen med din intresseanmälan till ansvarig nedan!