Anmälan till orgelskola och pianolektioner för barn 6-12 år Sunnemo

Nyhet Publicerad Ändrad

Är barnen intresserade av att lära sig att spela orgel eller piano?

Vi erbjuder barn i åldern 6-12 år att ta orgel-eller pianolektioner i kyrkan/församlingshemmet i Sunnemo. 
För att underlätta finns barnpedal till orgeln i Sunnemo kyrka. 
Individuella lektioner. Anmälan görs via formuläret nedan. 

Nedan fyller du i barnets personuppgifter

Vårdnadshavares person- och kontakuppgifter

Godkännande och samtycke till publicering Vi ber er som vårdnadshavare att samtala med ert barn och fylla i nedan om ni samtycker till publicering av bilder på barnet i Hagfors pastorats medier. Det är helt frivilligt att godkänna/samtycka eller inte godkänna/samtycka till nedanstående typer av publicering, och ni kan ändra er när som helst. Det påverkar heller inte ert barns deltagande i verksamheten om ni inte godkänner/samtycker.

EXTERN WEBBPLATS: Nedan gör du ett val om bild på ditt barn eller barnets namn publiceras på Hagfors pastorats externa webbplats. www.svenskakyrkan.se/hagfors Om du godkänner intygar du även att barnet är underrättad om detta och accepterar att bilder får publiceras. Du är medveten om att om webbplatsen har utgivningsbevis eller om publiceringen görs med journalistiska ändamål behöver inte Hagfors pastorat ditt godkännande, men ditt ställningstagande kommer att tas i beaktning innan eventuell publicering.

SOCIALA MEDIER: Nedan gör du ett val om samtycke till att bild på ditt barn publiceras i Hagfors pastorats sociala medier (Facebook: Hagfors pastorat,Hagfors pastorats barn, familj och ungdomsverksamhet. Instagram: berggardenhagfors, svenskakyrkanhagfors ). Om du samtycker intygar du även att barnet är underrättad och accepterar detta. Men mitt ställningstagande kommer att tas i beaktning innan eventuell publicering.

MARKNADSFÖRNING: Nedan gör du ett val om samtycke gällande att ditt barns namn samt bild och film på dittt barn publiceras i Hagfors pastorats marknadsföringsmaterial (t.ex. på bloggar, webbplatser, sociala medier eller i tryckmaterial). Om du samtycker intygar du även att ditt barn är underrättad och att barnet accepterar att namnet får publiceras.