Foto: Johannes Frandsen

Orgelelever

Orgelundervisning för barn och ungdomar.

Enskilda lektioner på Tomaskyrkans orgel. Lektionstid 20-30 minuter beroende på ålder. 15 gånger per termin. Ålder 7-25 år. Föranmälan med kösystem.
Plats: Tomaskyrkan
Kontakt: Maria Grönhaug, 021-40 38 15, maria.gronhaug@svenskakyrkan.se