Foto: Maria Starborg

Spela orgel!

Vreta klosters församling erbjuder orgelundervisning.

Vi har 10 platser för nybörjare och fortsättning. Undervisningen sker i Allhelgonakyrkan, Löjtnantsgatan i Ljungsbro.

Eleverna medverkar i gudstjänster och vid andra tillfällen. 

Undervisningen är kostnadsfri. Orgelbok bekostas av eleven.

Kontakta Maria Starborg
maria.starborg@svenskakyrkan.se