Melleruds pastorat

Välkomna till Bolstads, Holms, Skålleruds och Örs församlingar. Du navigerar på sidan via menyn ovanför eller genom att klicka på bilderna här nedan. Almanacka och nyheter återfinns under fliken Anslagstavla. Tider för vuxenverksamhet, barngrupper och körer under veckorna finns under Församlingsverksamhet och Diakoni.

Pastorsexpeditionen är tillfälligt stängd på förmiddagen torsdagen den 2 maj och har denna dag öppet mellan kl. 13-15

Melleruds pastorats kalender

Ett litet axplock kring vad vi har på gång inom pastoratet under den närmsta tiden framöver. Visa mer, för att få utförligare information

Kyrkoårets gudstjänster

Läs kommande söndags text, se tema och liturgisk färg samt utläs i kalendern kommande gudstjänst som vi håller inom vårt pastorat, utöver dem på våra äldreboenden.

Kontaktuppgifter

Här finner du telefon och e-post till var och en av oss som arbetar inom Melleruds pastorat. Längst ner finner du också information om vårt bankgiro, vår hantering av kondoleanser, kontaktuppgift till Svenska kyrkans jourhavande präst samt avslutningsvis faktureringsrutin till våra leverantörer

Gula och röda tulpaner mot blå himmel.

Mindre byråkrati - Mer gemenskap

Från den 1 januari 2025 går vi från fyra olika församlingar inom kommunen till EN gemensam. Detta medför mindre byråkrati och öppnar upp för mer gemenskap mellan invånarna i våra olika kommundelar. Det är från detta datum vi tillsammans går till att bli MELLERUDS FÖRSAMLING

Två små flickor sitter och ritar.

Uppstart för "Minisar" i Mellerud

Till hösten startar vi upp en ny grupp, Minisar, för barn i förskoleklass. Läs mer här

Pilgrimsvandring

Alltid på väg! Stärk kropp och själ genom att pilgrimsvandra tillsammans med oss

Kyrkor och lokaler

Här under återfinns information kring våra kyrkor, friluftsplatser och övriga tillgängliga lokaler inom pastoratet

Kyrkogård

Kyrkogårdsförvaltningen, kontakter och information. Sidan kommer att uppdateras med mer information.

En kvinna står utomhus och spelar gitarr för en grupp barn.

Anledningar att vara medlem

De flesta kommer ibland i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med kyrkan stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

Barn och Ungdomsverksamheten

Välkomna till Melleruds pastorats verksamhet för familj, barn, och ungdomar. Här presenteras våra aktuella grupper. För våra gudstjänster och annan öppen verksamhet, se vår kalender.

Dop

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. I dopet får vi ett löfte om att Gud alltid har omsorg om oss. Det är en vacker och glad tradition, som bjuder in till gemenskap.

Konfirmation

Information om konfirmation och vad det innebär

Vigsel

Välkomna att boka er vigsel i någon av vår vackra kyrkor.

Begravningsverksamhet

Information om begravning, gravfrågor och kyrkogårdsförvaltningen.

Samtal och stöd - Församlingsverksamhet

Vi vill att alla församlingar och dess verksamhet i pastoratet ska präglas av ett diakonalt förhållningssätt. Detta innebär att alla aktiviteter ska bidra med en god och öppen gemenskap. Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder ”tjänst” eller ”tjänande”, vilket handlar om att visa omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Varmt välkommen som du är till alla våra aktiviteter.

Musik- och Körverksamhet

Att sjunga i kör skapar glädje och vällust, det har många körmedlemmar berättat om. Vi har också en god och trevlig gemenskap med ett gemensamt intresse, sångarglädjen. Här presenteras olika körer och dess tider, platser och ledare. Kom och var med, dela vårt intresse, alla är välkomna!

BRÖD - en gemensam vision för Melleruds Patorat

Vi ska erbjuda bröd i form av mötesplatser med kyrkkaffe, luncher m.m. Vi ska också erbjuda ett brett utbud av gudstjänster, där nattvardsfirandet är en naturlig del.

Suomeksi Mellerudissa

Mellerudin pastoraatti toimii Dalslannin suomenkielisen työn keskuksena.

Lediga tjänster

Här finner du utannonserade lediga tjänster inom vårt pastorat, men du är också givetvis även välkommen att ta kontakt med oss även om ingen tjänst ligger utannonserad vid intresse att arbeta med oss

Kyrkofullmäktige

Här återfinns kommande kallelse samt förda mötesprotokoll. Övriga protokoll finns att läsa på pastorsexpeditionen. Kommande kyrkofullmäktigemöte hålls: Onsdagen den 29 maj 2024 kl. 19:00 i Kyrkans Hus (Kapellgatan 6, Mellerud). Alla som önskar är välkomna att närvara!

För hjälp till de drabbade i Ukraina

Här finner du swish-nummer till ACT och en bön från vår biskop för Ukraina

Ge en gåva till Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet behöver ditt stöd! Med din gåva bidrar du till gemenskap för, och omsorg om svenskar utomlands.

Två kvinnor på en indisk marknad.

Ge en gåva

Att skänka pengar till välgörenhet är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid. Act Svenska kyrkan kämpar för att stärka människor och deras kamp för mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa.

Kyrkans klassiker

Upptäck kyrkans tro och liv under ett kalenderår, gör Kyrkans klassiker. Det handlar om att be, läsa bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra. När du är klar blir du inbjuden till biskopsgården i Karlstad för att fira!