Melleruds pastorat

Välkomna till Bolstads, Holms, Skålleruds och Örs församlingar. Du navigerar på sidan både via menyn ovanför och genom att klicka på bilderna här nedan. Almanacka och nyheter återfinns under fliken Anslagstavla. Tider för vuxenverksamhet, barngrupper och körer under veckorna finns under Församlingsverksamhet och Barn- och ungdomsgrupper och Musik.

Kyrkoårets gudstjänster

Läs kommande söndags text, se tema och liturgisk färg samt utläs i kalendern kommande gudstjänst som vi håller inom vårt pastorat, utöver dem på våra äldreboenden.

Kyrkans klassiker

Upptäck kyrkans tro och liv under ett kalenderår, gör Kyrkans klassiker. Det handlar om att be, läsa bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra. När du gjort klassikern välkomnas du till biskopsgården, där det bjuds på blåbärssoppa.

För hjälp till de drabbade i Ukraina

Här finner du swish-nummer till ACT och en bön från vår biskop för Ukraina

Ett litet barn med hatt sitter utomhus.

Anledningar att vara medlem

De flesta kommer ibland i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst. Oavsett när ska mötet med kyrkan stärka och ge hopp. Du som medlem gör det möjligt!

Barn och Ungdomsverksamheten

Välkomna till Melleruds pastorats verksamhet för familj, barn, och ungdomar. Här presenteras våra aktuella grupper. För våra gudstjänster och annan öppen verksamhet, se vår kalender.

Församlingsverksamhet

Caféer, Andakter, Församlingsaftnar, Symöten, Gudstjänstgrupper, Födelsedagskalas, Församlingsresor och mycket mer, läs här vad som händer...

Musik

Att sjunga i kör skapar glädje och vällust, det har många körmedlemmar berättat om. Vi har också en god och trevlig gemenskap med ett gemensamt intresse, sångarglädjen. Här presenteras olika körer och dess tider, platser och ledare. Kom och var med, dela vårt intresse, alla är välkomna!

Samtal och stöd

Vi vill att alla församlingar och dess verksamhet i pastoratet ska präglas av ett diakonalt förhållningssätt. Detta innebär att alla aktiviteter ska bidra med en god och öppen gemenskap. Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder ”tjänst” eller ”tjänande”, vilket handlar om att visa omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Varmt välkommen som du är till alla våra aktiviteter.

BRÖD - en gemensam vision för Melleruds Patorat

Vi ska erbjuda bröd i form av mötesplatser med kyrkkaffe, luncher m.m. Vi ska också erbjuda ett brett utbud av gudstjänster, där nattvardsfirandet är en naturlig del.

Dop

Välkommen till dop. I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Dopet är det synliga tecknet på varje människas samhörighet med Gud och den kristna församlingen. Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Gud vill vara oss nära livet igenom. Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan.

Konfirmation

Information om konfirmation och vad det innebär

Vigsel

Välkomna att boka er vigsel i någon av vår vackra kyrkor.

Begravningsverksamhet

Information om begravning, gravfrågor och kyrkogårdsförvaltningen.

Suomeksi Mellerudissa

Mellerudin pastoraatti toimii Dalslannin suomenkielisen työn keskuksena.

Lediga tjänster

Här finner du utannonserade lediga tjänster inom vårt pastorat, men du är också givetvis även välkommen att ta kontakt med oss även om ingen tjänst ligger utannonserad vid intresse att arbeta med oss