Kontaktuppgifter

Här finner du telefon och e-post till var och en av oss som arbetar inom Melleruds pastorat. Längst ner finner du också information om vårt bankgiro, vår hantering av kondoleanser, kontaktuppgift till Svenska kyrkans jourhavande präst samt avslutningsvis faktureringsrutin till våra leverantörer

Melleruds pastorat, bestående av församlingarna Bolstad, Holm, Skållerud och Ör, tillhör Karlstads stift och ligger i Melleruds kommun, Dalsland, Västra Götalands län.

Pastorsexpedition och Gravadministration är belägna vid Kyrkans Hus, med adress: Kapellgatan 6 i Mellerud.

Pastorsexpedition har öppet helgfria vardagar mellan kl. 10-12 och kl. 13-15.

Till oss på pastorsexpeditionen kan du vända dig med allehanda frågor, så hjälper eller kopplar vi dig vidare.

Telefon till växel/pastorsexpedition: 0530-362 00

Telefon direkt till Morgan på gravadministration: 0530-362 18

Postadress: Melleruds pastorat, Box 94, 464 22 MELLERUD

E-postadress: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se

Vid leverantörsfakturor: Se rutiner kring detta längst ner på denna sida

Om du söker specifik person eller roll, följer här nedan kontaktuppgifter för respektive person.

Administration

Här finner du oss som arbetar på pastorsexpedition, gravadministration och med ekonomin. Här under finner du vem som ansvarar för vad med allt från bokningar, GDPR, gravvård, gravrättigheter, ekonomi, kondoleanser etcetera och vi hjälper dig gärna vidare

Barn och Familj

Det är oss du träffar på våra verksamheter inriktade på barn, ungdom och familj

Diakoniteamet

Till oss vänder du dig med förtroende för samtal och stöd. Det är också oss du träffar på våra verksamheter inriktade på äldre

Kantorer och körledare

Vi är de som fyller kyrkorummet med musik. Till oss är du varmt välkommen att höra av dig om du önskar delta i någon av våra körer

Präster

Oss träffar du bland annat på våra gudstjänster. Ihop med diakoniteamet finns vi också till för dig som önskar samtalsstöd. Förutom våra veniater är vi dem du främst kommer i kontakt med vid kyrkliga förrättningar såsom dop, konfirmation, vigsel och begravning

Vaktmästare

Vi hjälper dig med frågor gällande våra kyrkor och kyrkogårdar och skötseln kring dessa. Nås på telefon mellan kl. 7-16, om de inte är förhindrade av förrättningar etc.

Förtroendevalda

Till oss som innehar ordförandeposterna är du välkommen med frågor och synpunkter

Bankgiro Melleruds pastorat

Önskar du skänka gåva eller av annan anledning göra en inbetalning till Melleruds pastorat så är vårt bankgironummer: 741-0715

Från och med 2023-01-19 används detta bankgironummer även för inbetalning gällande kondoleanser, men observera först vad som gäller kring kondoleanser enligt nedan.

Kondoleanser

Om du önskar skänka kondoleans i samband med begravning, så är du hjärtligt välkommen att komma in eller ringa till oss på pastorsexpeditionen för hjälp med detta enligt nedan.

Vi tar emot gåvor till:

 • ACT Svenska kyrkan - För att skapa förutsättningar till ett bättre liv för alla världens människor
 • Svenska kyrkan i utlandet - Till stöd för gemenskap och omsorg om svenskar utomlands
 • Melleruds pastorats kyrkors blomsterfonder - För gemenskapsverksamhet, diakoni och utsmyckning i respektive kyrkas församling
 • Melleruds pastorats verksamhet - Till stöd för all bedriven verksamhet inom och mellan pastoratets olika församlingar

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot kontanter eller kort, men det går däremot bra att betala via swish (123 677 05 72) eller bankgiro (741-0715). Sätt dock bara inte in några pengar utan att först ha varit i kontakt med oss och erhållit ett kvittensnummer som ska anges vid betalningen.

Önskar du skänka till annan behjärtansvärd fond än ovanstående, hänvisar vi dig till begravningsbyråernas digitala service för detta eller genom att ta kontakt direkt med respektive fond i fråga.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Fakturaadress och rutiner kring fakturering till Melleruds pastorat

Fakturaadress som ska framgå på alla fakturor till oss är:

Melleruds pastorat

Fack 77803062

Box 15018

750 15  UPPSALA

Referens på alla leverantörsfakturor:

Vår referens ska alltid finnas på fakturan för att beställaren ska kunna godkänna fakturan för betalning

Betalningsvillkor:

Normalt 30 dagar, annars övriga betalningsvillkor enligt avtal eller annan överenskommelse

Övriga villkor:

Fatureringsavgift, expeditionsavgift och andra liknande avgifter accepteras ej. Dröjsmålsränta accepteras endast i enlighet med räntelagen

Övriga uppgifter som ska finnas på fakturan:
 • Leverantörens juridiska namn och adress
 • Organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer
 • Bankgiro (eller plusgiro alt bankkonto)
 • Kunds juridiska namn och org.nr: Melleruds pastorat / 2520037413
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp i kronor och procent per momssats
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
Tack för ert samarbete! Vid frågor kontakta oss gärna:

mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se

Annabella Doverhäll, Ekonom

*******

E-FAKTURA
Uppgifter om möjlighet finns att skicka e-faktura:
 • E-fakturaadress: 2520037413
 • VAN-leverantör: Swedbank
 • Format: Svefaktura 1.0
 • Bilagor: Bilagor i pdf-format hanteras

Saknas möjlighet att skicka e-faktura, ser vi helst att ni skickar faktura via e-post, se rutin nedan

*******

FAKTURA SKICKAD VIA E-POST

Dessa skickas som ett bifogat dokument i pdf-format till:

77803062@faktura.svenskakyrkan.se

Om leverantörsfakturan är satt i utländsk valuta är tillvägagångssättet detsamma, men adressen är istället:

77803062@invoice.svenskakyrkan.se

Utformning av e-post:
 • Fakturan måste skickas som bilaga, med endast en faktura per bilaga
 • Flera bilagor kan sändas samtidigt, förutsatt att varje bilaga namnsätts unikt
 • Flersidiga fakturor måste sammanfogas till en fil innen den bifogas
 • Observera - Skriven information i mejlet ej kommer att behandlas
Formatkrav på bifogad faktura:
 • PDF-filer ska vara i A4-format
 • Filnamn får bara bestå av tecknen a-z, A-Z eller 0-9
Kvittensrutin vid e-post:
 • Kvittens skickas till avsändande e-postadress om kravet på filformat uppfyllts
 • Erhållen kvittens innebör att fakturan skickats vidare för inskanning av skanningsleverantör
 • Kvittensen innebär dock inte att fakturan är godkänd och inskannad av skanningsleverantör