Församlingsverksamhet och Diakoni

Här finner du information kring vår musik- och körverksamhet, barn-, familj och ungdomsverksamhet diakoni- och övrig församlingsverksamhet

Musik- och Körverksamhet

Att sjunga i kör skapar glädje och vällust, det har många körmedlemmar berättat om. Vi har också en god och trevlig gemenskap med ett gemensamt intresse, sångarglädjen. Här presenteras olika körer och dess tider, platser och ledare. Kom och var med, dela vårt intresse, alla är välkomna!

Barn och Ungdomsverksamheten

Välkomna till Melleruds pastorats verksamhet för familj, barn, och ungdomar. Här presenteras våra aktuella grupper. För våra gudstjänster och annan öppen verksamhet, se vår kalender.

Samtal och stöd - Församlingsverksamhet

Vi vill att alla församlingar och dess verksamhet i pastoratet ska präglas av ett diakonalt förhållningssätt. Detta innebär att alla aktiviteter ska bidra med en god och öppen gemenskap. Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder ”tjänst” eller ”tjänande”, vilket handlar om att visa omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Varmt välkommen som du är till alla våra aktiviteter.