Foto: Jenny Sigeman

Begravningsverksamhet

Information om begravning, gravfrågor och kyrkogårdsförvaltningen.

När vi förlorar en anhörig.

När vi förlorar en anhörig, ställs vi inför både vår sorg och många praktiska frågor. Här följer några råd som kanske kan hjälpa när sorgen drabbar oss.

Vårdgravar

För er som önskar hjälp med gravskötsel på våra kyrkogårdar inom Melleruds pastorat

Kyrkogårdsförvaltningens informerar om Gröna skyltar och Lösa gravstenar

Pastoratet söker anhöriga eller gravrättsinnehavare till vissa gravar på de olika kyrkogårdarna, där gravstenar inte bedöms tillräckligt säkra och måste åtgärdas av gravrättsinnehavaren

Melleruds pastorats olika gravskick

Beskrivning av de olika gravskick som finns på våra respektive kyrkogårdar

Kulturhistorisk kyrkogårdsinventering

Gravstenar, gravplatser och områden bedöms och inventeras ur kulturhistoriskt värdeperspektiv.

Gravböcker/Gravrätter

Gravbok visar register över avlidna och anhöriga. Gravrätt ger tidsbestämd upplåtelse för platsen.