Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dop

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. I dopet får vi ett löfte om att Gud alltid har omsorg om oss. Det är en vacker och glad tradition, som bjuder in till gemenskap.

Välkommen att kontakta oss på pastorsexpeditionen om ni önskar boka ett dop hos oss i Melleruds pastorat eller ställa frågor kring detsamma. Mer generell och utförlig information kring dop finner du längre ner på denna sida.

Vi erbjuder i första hand enskilda doptider i någon av våra valfria kyrkor nedan eller annan önskad plats så som t ex i hemmet lördagar kl. 11:00, 13:30 eller 16:00. Dop är naturligtvis också välkommet att ske ihop med församlingen i övrigt under våra ordinarie helggudstjänster, den tid och i den kyrka dessa då är satta att äga rum.

Dopet är kostnadsfritt och det finns även möjlighet att få låna dopklänning och/eller lokal för efterföljande dopkaffe om så skulle önskas.

Våra kyrkor i Melleruds pastorat

Kartbild över våra kyrkor samt följande beskrivning och bilder av dem. Skålleruds vackra kyrka står öppen varje dag mellan kl. 10-18 under sommarperioden. Med reservation för tillfälligt stängt under dop/vigsel/begravning, där skylt då kommer att finnas vid kyrkdörr. Inspelad guidning finns här att tillgå gratis i kyrkan på svenska, engelska och tyska. För övriga tider helgfria vardagar under normal arbetstid samt övriga kyrkor, kontakta gärna pastorsexpeditionen eller våra vaktmästare för hjälp att få tillgång att komma in och se i kyrkan.

Allt om dopet – från Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?