Samtal och stöd - Församlingsverksamhet

Vi vill att alla församlingar och dess verksamhet i pastoratet ska präglas av ett diakonalt förhållningssätt. Detta innebär att alla aktiviteter ska bidra med en god och öppen gemenskap. Ordet diakoni kommer från grekiskan och betyder ”tjänst” eller ”tjänande”, vilket handlar om att visa omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Varmt välkommen som du är till alla våra aktiviteter.

DIAKONI - TJÄNST TILL VÅR MEDMÄNNISKA

Det kan beskrivas som den kristna tron omsatt i handling. Jesus själv är förebild genom sitt liv och sina handlingar.

Detta sker genom samtalsgrupper, syföreningar, körer, barn och ungdomsverksamhet, caféverksamhet, lunchandakter, grillkvällar m m.

Alla nyinflyttade får en välkomsthälsning och församlingen strävar efter att alla, som vistas här ska känna sig välkomna, sedda och delaktiga.

Uppvaktning av äldre sker via gemensamt födelsedagskalas med mat och underhållning och/eller genom hembesök.

Vi gör gärna hembesök i samband med dop, begravning, vigsel eller när ni så önskar.

Diakonerna och prästerna finns tillgängliga för själavårdssamtal. Ett själavårdssamtal är inte terapeutisk utan snarare ett utrymme där du får prata om det svåra som tar mest plats i ditt hjärta. Vi tror att varje människas kärna finns och formas i själen, därför är det viktigt att ta hand om den. Om du så önskar tar vi gärna med dig i våra böner. Samtalen är kostnadsfria och både präster och diakoner har tystnadsplikt.

Kyrkan bedriver också ett arbete för särskilt utsatta människor, både i församlingarna och i världen. Kyrkans egna hjälporganisationer, Svenska kyrkans internationella arbete (ACT) och Svenska kyrkan i utlandet (SKUT), har representanter i våra församlingar som ordnar insamlingar där vinsten oavkortat går till hjälparbete ute i välden. Vi arbetar för en värld utan svält, fattigdom och förtryck. En kyrka är aldrig till för sin egen skull. Tillsammans med andra kyrkor och biståndsorganisationer finns vi i hela världen - för att ”hela” världen.

Mötesplatser i våra församlingar

Här redovisas förslag på ett litet utbud av träffpunkter i våra församlingar. Utöver detta så arrangerar vi även Församlingsaftnar, Gudstjänstgrupper, Födelsedagskalas, Församlingsresor, Musikkvällar, Andakter, Gravsmyckningskaffe och mycket mer. Är det något du saknar eller skulle du vilja vara med och hjälpa till? Kontakta oss då mer än gärna. Varmt välkomna till vår gemenskap!

En rättvisare värld-men hur?

Många församlingar har grupper, som arbetar med att på olika sätt samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete. Just en sådan grupp finns i Holms församling.

Frivilligarbete

Vill du gå snabbt - gå ensam. Vill du gå långt- gå tillsammans!

Diakoniteamet

Till oss vänder du dig med förtroende för samtal och stöd. Det är också oss du träffar på våra verksamheter inriktade på äldre

Präster

Oss träffar du bland annat på våra gudstjänster. Ihop med diakoniteamet finns vi också till för dig som önskar samtalsstöd. Förutom våra veniater är vi dem du främst kommer i kontakt med vid kyrkliga förrättningar såsom dop, konfirmation, vigsel och begravning