Foto: Gustaf Hellsing

Musik- och Körverksamhet

Att sjunga i kör skapar glädje och vällust, det har många körmedlemmar berättat om. Vi har också en god och trevlig gemenskap med ett gemensamt intresse, sångarglädjen. Här presenteras olika körer och dess tider, platser och ledare. Kom och var med, dela vårt intresse, alla är välkomna!

Musikverksamhet för barn och ungdom

Här finner du information om våra olika barnkörer. Även viss enskild undervisning i både sång och instrument kan erbjudas. Tag kontakt med våra ledare för anmälan, frågor eller mer information

Körverksamhet för vuxna

Att sjunga i kör skapar glädje och vällust, det har många körmedlemmar berättat om. Vi har också en god och trevlig gemenskap med ett gemensamt intresse, sångarglädjen. Här nedan följer olika vuxenkörer och dess tider, platser och ledare. Kom och var med, dela vårt intresse, alla är välkomna!