Foto: Magnus Aronsson

Konfirmation

Allmän information om konfirmation och vad det innebär

ALLMÄN INFORMATION

Vilka får ”gå och läsa?”
Vi inbjuder 14-15 åringar i vårt område till våra konfirmandträffar men vi har
bara register över de som är medlemmar i Svenska kyrkan.
Därför informerar vi även i skolan så att så många som möjligt får möjligheten
att vara med.
För att konfirmeras måste man vara döpt, men döpt kan man bli som ungdom/vuxen också.

Vad är konfirmation?
Fram till slutet av 70-talet var undervisningen i kyrkan väldigt lik skolan. 
Man skulle lära sig mycket i ren undervisning t.ex. Luthers Lilla Katekes,
psalmverser m.m.
Sedan dess har vi fått nya riktlinjer (läroplaner) flera gånger.
Nu kallas det fortfarande ”undervisning” men den bygger väldigt mycket på
upplevelser, diskussioner och era frågor.

Konfirmandtiden är en tjänst åt er. Vi tar upp mycket om kristendomen både
nu och då. I detta lär man sig att förstå vår kultur och historia.
I våra riktlinjer heter detta:  ”Livstolkning på dopets grund”.
Det finns mycket mer att berätta om detta men det tar vi vid ett annat tillfälle.

Ramar.
Konfirmandåret startar i september och konfirmation troligen i början av maj . Under året har vi några extraträffar, kan vara; konsert, levande teater, läger, resa, gemensamma storsamlingar…
Vi har även minst två föräldraträffar som vi inbjuder separat till.

Mycket kort om Svenska Kyrkan och konfirmationstiden.
Svenska kyrkan är den största ”fria” organisationen i Sverige. 
År 2000 blev vi en frikyrka från att under mycket lång tid varit statskyrka.
I Sverige finns det 13 stift och vår ärkebiskop heter Antje Jackélen.
Vi tillhör Karlstads stift och vår biskop heter Sören Dalevi.
Stiften är indelade i pastorat och pastoraten i församlingar.
I Melleruds kommun finns, från och med 1 jan 2013, ett pastorat, Melleruds pastorat, med fyra församlingar Bolstad, Holm, Skållerud och Ör.

*********

Just nu pågår 2021/2022-års konfirmationsutbildning med 26 trevliga och glada konfirmander.

På denna sida kommer du som önskar konfirmera dig få möjlighet att anmäla dig till nästa års konfirmationsgrupp någon gång under maj-juni 2022.