Foto: Magnus Aronsson

Konfirmation

Information om konfirmation och vad det innebär

ALLMÄN INFORMATION

Vilka får ”gå och läsa?”
Vi inbjuder 14-15 åringar i vårt område till våra konfirmandträffar men vi har
bara register över de som är medlemmar i Svenska kyrkan.
Därför informerar vi även i skolan så att så många som möjligt får möjligheten
att vara med.
För att konfirmeras måste man vara döpt, men döpt kan man bli som ungdom/vuxen också.

Vad är konfirmation?
Fram till slutet av 70-talet var undervisningen i kyrkan väldigt lik skolan. 
Man skulle lära sig mycket i ren undervisning t.ex. Luthers Lilla Katekes,
psalmverser m.m.
Sedan dess har vi fått nya riktlinjer (läroplaner) flera gånger.
Nu kallas det fortfarande ”undervisning” men den bygger väldigt mycket på
upplevelser, diskussioner och era frågor.

Konfirmandtiden är en tjänst åt er. Vi tar upp mycket om kristendomen både
nu och då. I detta lär man sig att förstå vår kultur och historia.
I våra riktlinjer heter detta:  ”Livstolkning på dopets grund”.
Det finns mycket mer att berätta om detta men det tar vi vid ett annat tillfälle.

Ramar.
Konfirmandåret startar i september och konfirmation troligen i början av maj . Under året har vi några extraträffar, kan vara; konsert, levande teater, läger, resa, gemensamma storsamlingar…
Vi har även minst två föräldraträffar som vi inbjuder separat till.

Mycket kort om Svenska Kyrkan och konfirmationstiden.
Svenska kyrkan är den största ”fria” organisationen i Sverige. 
År 2000 blev vi en frikyrka från att under mycket lång tid varit statskyrka.
I Sverige finns det 13 stift och vår ärkebiskop heter Antje Jackélen.
Vi tillhör Karlstads stift och vår biskop heter Sören Dalevi.
Stiften är indelade i pastorat och pastoraten i församlingar.
I Melleruds kommun finns, från och med 1 jan 2013, ett pastorat, Melleruds pastorat, med fyra församlingar Bolstad, Holm, Skållerud och Ör.

*********

Här kan du läsa och anmäla dig till konfirmation i Melleruds pastorat 2022-2023

Konfirmation i Melleruds pastorat 2022-2023

Välkommen konfirmand 2022-2023. Vill du få reda på mer om kristen tro, religion, tradition, historia och samtidigt ha en del kul? Då ska du självklart anmäla dig som konfirmand till höstens helggrupp. Läs igenom och anmäl dig här.

Här under hittar du mer allmän information kring konfirmation inom Svenska kyrkan

Konfirmander i sina kåpor vid en sjö.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.